Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Vesmírné počasí aktuálně
Komety, Slunce, Planety, Země...

Podobně, jako v minulých letech, budu na této stránce příležitostně přidávat zprávy vesmírného počasí a jeho vlivů, činnost Země, ale i jiné zajímavé informace o proměně dnešního světa. V rámci mých časových možností vyhledávání informací, se zde objeví to podstatné z oblasti mezi "Nebem a Zemí". Aktuality budou řazeny odshora. Ale i ty starší níže, mají mnohdy k těm ostatním nějaký vztah.

Přesto, že některé zprávy mohou někdy působit dramaticky, není to jejich účelem. Tím jsou jen informace o probíhajících souvislostech, vedoucích ke skryté, spirituální podstatě jevů. Ty vnější nás nemají odvádět od našeho vnitřního základu, ale jsou pro něj mnohdy zrcadlem, i třeba určitým ukazatelem... "Jak nahoře, tak dole."

Vesmírné počasí navazuje i na články seriálu proměny a transformace, na videa mapující tříleté sledování významných komet a moji duchovně-manuální práci, výrobu Energetického Talismanu - ET

Anketa: Co má podle Vás hlavní vliv na události a změny na Zemi nebo pro člověka? Jestliže chcete označit více možností (max.3), lze tak učinit s odstupem 10 minut. Vaše názory a připomínky můžete zasílat na mail

18.4.2016 - Erupce třídy M6,7

Tak nakonec velká sluneční skvrna, jenž měla tvar srdce, přece jen explodovala. Poměrně silná erupce propukla, když už byla oblast natočené na západ. Došlo k několika výpadkům rádiového signálu a vypuzení plazmy CME, která ale pravděpodobně Zemi mine. Byla zemětřesení předznamenáním nebo přijdou další? Dříve se věda domnívala, že není příliš spojitost mezi nimi a erupcemi. Dnes je její tvrzení dlouhodobým pozorováním opačné a v podstatě potvrzuje bádání Rudolfa Steinera. Tajemství vědy duchovní a dávného spojení Slunce se Zemí napovídá, proč tomu tak je...

17.4.2016 - Silná zemětřesení

Zatím, co se srdce na Slunci rozpadá, Zemi zasáhlo několik silných zemětřesení. V Japonsku a Ekvádoru mělo bohužel tragické následky. Fotografie s odcházející sluneční skvrnou pochází z Holandska.

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/400703-silne-zemetreseni-zasahlo-ekvador-zemrelo-nejmene-77-lidi.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/400672-otresy-pudy-v-japonsku-neprezilo-29-lidi.html

14.4.2016 - Vývoj slunečního srdce

Podle sekvence snímků v jednotlivých dnech to vypadá, jakoby se ze srdce spíše vyvíjelo dítě nebo snad matka ho držící? Je to sice jen symbolické vyjádření, ale možná nám má připomenout, že se na jaře rodí vše nové a nebo dokonce přichází ještě něco dalšího... Skvrna i Slunce jsou přitom stále klidné, bez větších erupcí, i když velikost skvrny je značná, minimálně letos největší. 

13.4.2016 - Srdce na Slunci ?

Letos se již podruhé na Slunci vyprofilovala skvrna ve tvaru srdce. Z různých pohledů to naznačují například tyto dva snímky:

  

Před pár dny ještě neměla zcela tento tvar, ale velikost už byla značná a stále se zvětšuje. Je ovšem stabilní bez větších výbuchů a Slunce je zatím stále klidné. Skvrna je tak velká, že se dá za při dobrých podmínkách pomoci filtru pozorovat pouhým okem. Lepší je ale použít malý, obyčejný dalekohled a filtr k němu přiložit. Bez filtru se nesmí přes den do Slunce dívat! Několikrát jsem úkaz takto pozoroval a pokud bude příznivé počasí, půjde to ještě i o víkendu.

8.4.2016 - Gigantická skvrna na Slunci

Jak se Slunce pootáčí, tak dnes se na jeho levém okraji vynořila obrovská sluneční skvrna. Zatím nelze rozpoznat, jestli má vzrůstající nebo rozpadající se tendenci. Až se bude během dalších dnů dál otáčet směrem k Zemi, zjistí se přesněji její potenciál. Jiný typ snímku ukazuje i modrou koronární díru, rovněž blížící se Zemi. V případě erupcí lze očekávat polární záře a další geomagnetické vlivy na Zemi, způsobující i zemětřesení. Rovněž lidská psychika může být ovlivněna pozitivním i negativním směrem...  

 

7.4.2016 - Venuše a Měsíc

Včera proběhla konjunkce uzoučkého srpku Měsíce s Venuší. Úkaz byl vidět samozřejmě i z ČR. Kdo jev vnímá ve smyslu posledního článku, shledává, kterak se přímo proti Zemi setkává venušanský archanděl Anael s měsíčním Gabrielem. Stalo se tak 6. dubna a šestka je obrácená devítka. Předzvěst přechodu Merkuru přes Slunce letos 9. května?

3.4.2016 - Vlasatice a znamení archandělů

Vlasatice 252/P linear vlastně typickou vlasaticí není, jelikož nemá ocas. Je to plynný obr, jehož koma-hlava je velká zhruba 100 000 km. Snímek pořídil Michael Jäger z Rakouska. Už je viditelná z naší severní polokoule a je stále poměrně blízko. Kde ji najít pomocí triedru je popsáno zde - http://www.astro.cz/clanky/ukazy/13-vesmirny-tyden-2016.html.

V dalším odkaze můžete číst nový článek „Kosmická znamení archandělů“, který má z části souvztažnost i s informacemi z vesmírného počasí - http://www.energytalisman.eu/cz/znameni-archandelu-2016.html. Článek nyní vychází i v časopise Ve hvězdách & Lidový léčitel.

28.3.2016 - Kometa a jarní setkání v Brně

Na Boží hod nádherně zachytil velikonoční kometu Rolando Ligustri v temné mlhovině zvané Dýmka. Další informací je, že pokud bydlíte někde v okolí, můžete přijít v sobotu 2. dubna na malé jarní setkání - http://www.energytalisman.eu/cz/duchovni-prednasky-kurzy-seminare-besedy.html

27.3.2016 Zodiakální - zvířetníkové světlo

Při "události na Golgotě" se stalo mimo jiné i to, že kromě Země, Kristus ovládl i vše v našem vesmíru. V současném období se vyskytuje i krásný úkaz - zodiakální, sluneční světlo. Jde o svit Slunce rozptýlený na prachu ve Sluneční soustavě. Toto zvířetníkové světlo můžeme právě v následujících 14 dnech sledovat i z České republiky. Na videu jde spustit vcelku srozumitelný překlad titulků a článek o tom naleznete i zde - http://1url.cz/1tzB5

25.3.2016 - Severské Velikonoce...

23.3.2016 - Dnešní, polostínové zatmění Měsíce nad částí USA, Austrálií a Pacifikem

20.3.2016 - Velikonoční kometa je překvapením roku 2016

Kometa 252P/LINEAR je důkazem toho, že vlasatice si někdy prostě dělají co chtějí... Byla objevena 7. dubna 2000 jako objekt 18. magnitudy a byla velice slabým objektem. V dalších návratech v roce 2005 a 2010 nebyla vůbec nalezena. Až později se objevila jako extrémně slabý objekt 22.7 mag. Pro letošní návrat, kdy se přiblíží jen na 0.0356 AU (cca 5 mil. km), se očekávala jasnost maximálně 11 mag. Jenže kometa začala velice nečekaně zjasňovat. Nejedná se o outburst v pravém slova smyslu. Outburst - výbuch komety, označuje krátkodobé skokové zjasnění, v případě komety 252P/LINEAR jde o dlouhodobé a vyrovnané, ale značně překotné zjasňování. Spíše se tedy jedná o postupnou reaktivaci již velice staré komety.

KKometa již dosáhla jasnosti kolem 5 mag. (CCD měření T: Lehmann - 4.7 mag 17. března) a byla pozorována i pouhým okem. Viditelnost komety je omezena pouze na jižní polokouli. Pokud se ovšem její vysoká aktivita při velikonočním přechodu z jedné polokoule na druhou udrží, budeme ji moci pozorovat i my. A to již začátkem dubna, jako o něco slabší objekt kolem 7-8 mag. Pro pozorování by mohl stačit malý dalekohled. Jedná se o pátý nejbližší přístup komety k Zemi. Spolu sní je nedaleko i pravděpodobně její fragment  - malá kometka P/2016 BA14 u níž jde dokonce o třetí nejbližší přístup v historii. Hlavní kometa 252P sebou navíc nese i meteorický roj v intenzitě asi 5 až 10 meteorů za hodinu. Kometa má velkou komu-hlavu a nemá prakticky ocas,  je zelené barvy, což odpovídá odpařování uhlíku. Doufejme, že spirituální vliv komety bude stejně léčivý, jako jarní zelenavé procitnutí přírody a duchovních mocností Země i vesmíru...

Pohyb komety - http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=123759&PHPSESSID=nfakq9pitmjk7grthm2j7ir3p4

18.3.2016 - Ohnivé koule a anděl Slunce

Nad Německem, v blízkosti našich hranic, se ukázal masivní bolid. Článek o tom zde - http://www.novinky.cz/veda-skoly/397928-v-nemecku-spadl-pultunovy-meteorit-misto-dopadu-vypocitali-cesi.html Stejně tak i nad Anglií, což zachycuje video níže.

A v Anglii se objevil i jiný úkaz. Ian Warne ho popisuje takto: Šel jsem se svým psem podél pobřeží a uviděl jsem něco neuvěřitelného na obloze. Jak vycházelo Slunce, začala se kolem něj utvářet z mraků křídla. Byl to doslova sluneční anděl... Vše se událo v březnu na pobřeží Svatého Petra - St Peter’s Point na pláži Cornish. Meteorologové říkají, že jev je tak vzácný, že ani nemá jméno...

12. 3. 2016 - Asteroid nenalezen... blíží se pěkná velikonoční kometa?

Přesto, že v mezičase NASA oznámila další změnu dráhy asteroidu TX68, zatím se vůbec neví, kdy a v jaké vzdálenosti proletěl. Doposud je zahalen tajemstvím a nebyl po průletu znovu objeven. Jestliže se tak stane, bude upřesněn jeho další návrat.

Za pár dnů se velmi blízko Země ukážou dvě malé kometky. Pravděpodobně byly dříve jedno těleso. Ta o něco větší,  kometa 252P/LINEAR, se k nám vrací každých 5,33 let a většinou se jednalo jasností o slabý objekt. Letos se ale naší planetě velmi přiblíží. A to hned z jara 21. března pouze na vzdálenost 13,9krát delší než Měsíc. Už nyní je jasnější než měla být a navíc stále zjasňuje velice rapidně. Zároveň masivním způsobem roste velikost její komy-hlavy. Kometa má nyní jasnost asi 8 mag, ale je z naší severní polokoule zatím nepozorovatelná. Uvidíme, jaké jasnosti nakonec dosáhne a jestli tedy budeme mít pěknou velikonoční kometu. Vlasatice dosáhne maxima jasnosti v prvních jarních dnech 20. až 22. března na jižní polokouli. Na Velikonoce se začne přesouvat k nám na oblohu severní, kde se objeví na přelomu března a dubna. Jednu z prvních fotografií pořídil 10. března Justin Tilbrook:

9.3.2016 - Záběr zatmění nad Pacifikem

7. 3. 2016 - Totální zatmění Slunce za dva dny nad Pacifikem

3. 3. 2016 - Zemětřesení a "zvířecí polární záře"

Indonésii včera postihlo silné zemětřesení téměř osmi stupňů Richtera. Tato oblast je nyní pod silným tlakem nejen seizmických desek, ale i součinností Slunce, Měsíce a Jupitera. V severských zemích se objevily polární záře v zajímavých siluetách. Zatímco vlk se ukázal ve Švédsku, na Islandu to byl pták Fénix. Ten se vyskytuje v mnoha mytologiích. V podrobnostech se jednotlivé mytologie liší, základním atributem je však fakt, že Fénix zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela narodí. Analogie dnešní doby...?

 

1. 3. 2016 - Jiný asteroid na scéně

Vědci mají opravdu napilno. Zatímco Nasa oznámila další změnu ostře sledovaného asteroidu TX68, který prý poletí nakonec až 13 vzdáleností Měsíce od Země, objevil se z ničeho nic asteroid jiný. Už pozítří 3. 3. 2016 proletí od nás jen na jednu „měsíční vzdálenost“, tedy přesně na úrovni dráhy naší Luny. V této vzdálenosti může mít na dění na Zemi v dalším období duchovní vliv, právě i prostřednictvím Měsíce. Dříve či později se totiž jejich dráhy protnou a vzájemná astralita se propojí. Těleso 2016 DV1 má velikost cca 46 m a zcela uniklo předchozímu pozorování. Měsíc březen začíná po kosmické stránce zajímavě. Jeho dráhu lze u Nasa zobrazit zde, ale je lepší použít prohlížeč internet explorer - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2016%20DV1&orb=1 

1. 3. 2016: Něco pěkného - ptáci, jako určitý vzor lásky

Celý vývoj světa je spojen s mnohými zákonitostmi, které jsou ale i protkané pocitovými projevy nejvyššího stupně. A to i u relativně nižších řádů stvoření. Například zvířata, ta dospěla ke zhmotnění před člověkem tím, že je člověk ještě v duchovním stavu ze sebe vyloučil, jako část svých emocí, jenž se zhmotnily dříve, než on sám. V době, kdy se tak stalo u ptáků, vládla určitá konstelace, která zapříčinila paradox – ptáci se zastavili na určitém stupni lásky. Oni nebyli schopni rozvíjet ostatní vlohy, ale i to se jednou změní a jsou to právě ptáci, kteří už dnes ukazují člověku v mnohém cestu a sami ho jednou předejdou ve vývoji. Láska mezi mnohými ptáky je taková, že prakticky nedělají nic jiného, než že se vzájemně starají o sebe a své potomky za jakoukoliv cenu a jakýchkoliv podmínek. Při tom se neustále pusinkují, což pěstují už u mláďat jejich krmením. I lidské líbání má v tomto svůj dávný původ.

Na tomto videu vidíme, jak malý, zdánlivě bezmocný ptáček, oživí svého druha. Ten byl nárazem do okna natolik omráčen, že by jinak zemřel. Video bylo právě natočeno „zrovna“ v Saudské Arábii..., což mne inspirovalo k tomuto krátkému textu o ptácích. Nechť nás to povzbudí do dalších, nejen jarních dnů...

26. 2. 2016 - Nejen asteroid: zatmění Slunce, Měsíce, konjunkce a vlasatice

V časopise Ve hvězdách & Lidový léčitel vyšel dnes zdejší článek o vulkánech a asteroidu TX68. Ten, jak dnes NASA oznámila, proletí dále, než avizovala naposledy. Kromě něho nás v následujícím měsíci březnu čeká značná smršť vesmírných událostí. Přijde úplné zatmění naší mateřské hvězdy, Měsíc se ocitne v zatmění polostínovém, při němž bude Země a Slunce v konjunkci s Jupiterem a do toho přiletí velmi blízko dvě nové komety. Další informace a k nim i tři videa najdete na konci článku o asteroidu - http://www.energytalisman.eu/cz/asteroid-2013-TX68-sopky-vulkany-2016.htmll

25. 2. 2016 - Čtyřnásobné sluneční halo v zemi indiánské

Často se objevují světelné kruhy kolem Slunce, způsobené slunečním zářením, jenž  svítí skrze ledové krystalky. 23. února zpozorovala Míla Zinková v Kalifornii ale dokonce čtyři úžasné kruhy kolem Slunce! Autorka, která je zdatná fotografka popisuje, že už viděla mnoho těchto úkazů, ovšem nikdy ne takový a navíc u indiánského totemu. Ptá se - "zajímalo by mě, co se tady děje?" Atmosférická expertka Les Cowley jí poněkud duchovně odpovídá: Jsou to nádherné a vzácné ukázky pyramidální křišťálové svatozáře.  Tyto malé zmrzlé pyramidy mají pevné úhly stanovené rovinami atomů v ledu. Světlo procházející v nich, tvoří "liché poloměry svatozáře" v různých stupních od Slunce. V tomto případě je to více úrovní poloměru svatozáře.

24. 2. 2016 - Bolidy v Evropě

V únoru se nad Dánskem rozzářil tento velký bolid a v neděli 21. února byly jiné, menší bolidy k vidění v Portugalsku a také u nás ve Slezsku. I u sousedů na Slovensku byl jeden nyní pozorován... Vše bylo zdokumentováno a nyní podléhá zkoumání.

23. 2. 2016 Sněžný úplněk po měsíční pouti po planetách

Po vytrvalé měsíční pouti po planetách, nevypadá náš soused nijak unaveně:) Včera byl navíc úplněk, kterému se říká sněžný. Zatímco při něm byly v ČR únorová vedra, zítra může být vše jinak. I takto může vypadat Luna v úplňku nebo těsně předním - Santiago de Compostela a Puerto Rico - autoři se dušují, že to není photoshop:

   

20. 2. 2016: Nejen asteroid - v březnu přiletí nečekaná kometa - bude rekordně blízko!
A nebude sama...

Kometární aktivitu totiž projevilo zdánlivě mrtvé těleso 2016 BA14. Pro nás se jedná o mimořádně zajímavou informaci. A to ani ne tak z hlediska jasnosti, jako z hlediska historického a statistického. Kometa P/2016 BA14 (PanSTARRS), jak zní její kometární označení, totiž prolétne kolem Země letos 23. března ve vzdálenosti pouhých 0,02 AU! Jedná se o třetí nejtěsnější přiblížení komety k Zemi v historii!

Rekordmankou je ztracená kometa D/1770 L1 (Lexell), jež se Zemi v červenci 1770 přiblížila pouze na 0,0151 AU. Před současnou březnovou kometou je už jen krátkoperiodická 55P/Tempel-Tuttle.

Jinými slovy, naše nová kometa se bude 22 až 23. března 2016 o úplňku nacházet pouze 9,2krát dále od Země, než náš vesmírný souputník Měsíc. A to je na kometu opravdu málo. Po obloze se bude pohybovat velice rychle. Naneštěstí, ani to nebude stačit na to, aby se z tohoto tělesa stala jasná vlasatice. Kometa má průměr jádra jen v řádu několika stovek metrů, v maximu jasnosti tedy dosáhne pouze asi 13 mag a se štěstím bude pozorovatelná vizuálně. Pro doplnění, perihelem prolétne o týden dříve, tudíž 15. března, a to ve vzdálenosti necelých 1,01 AU od Slunce.

Letošní březen bude celkově ve znamení těsných setkání komet s planetou Zemí. Pravděpodobně ještě jasnější (v maximu 10-11 mag) bude kometa 252P/LINEAR, která prolétne 13,9krát dále od Země než Měsíc. Nejtěsnější přiblížení nastane jen o chvilku dříve než u té výše jmenované, tedy 21. března. V perihelu budou dokonce ve stejný den a v podobné vzdálenosti od Slunce. Tato kometa linear bude nejdříve viditelná pouze z jižní polokoule. Díky rychlému pohybu po obloze, se však už na přelomu března a dubna objeví i u nás na ranní obloze jako objekt 12 magnitudy. Relativně blízko Země se prosmýkne i další krátkoperiodická kometa, 321P/SOHO. Ta ovšem patří mezi "lízače" Slunce a významně zjasňuje jen v jeho těsné blízkosti. Zemi se přiblíží 0,16 AU dne 13. března letošního roku.

Ani jednu kometu sice neuvidíme pouhým okem, ale všechny komety budou tak blízko, že jejich duchovní vliv může být značný. Vesmírná tělesa v mnohém doplňují a vypadáto, že silně podpoří ří aktuální březnový asteroid TX68

18. 2. 2016 Plynová koróna Slunce

Tento nádherný snímek vznikl v maďarském Somogy, kde už začínají první jarní dny a s nimi se ve vzduchu vznáší i spoustu pylu, z probouzejících se stromů. Právě na částečkách pylu se utváří nezvyklý zjev atmosférické koróny kolem Slunce.  Běžně bývá tato koróna vidět kolem jasného zdroje světla obklopeného mlhou z vodních kapek a má kruhový tvar. Na rozdíl od vodních kapek pylová zrnka, ale nejsou sférická. Mnohá z nich mají takové mikroskopické vzdušné vaky a ty jsou vesměs jednotně orientovány tak, jak se je zrovna unáší vzduch. Výsledkem je takováto koróna. Potud tedy vědecké vysvětlení. Nicméně nezapomínejme na to, že vše co vidí naše oko, je výsledkem práce duchovních sil, které jsou za fyzičnem skryté... Foto: Rafael Schmall.

 

16. 2. 2016 Asteroid opět změnil data, výbuch dalších vulkánů a nový článek

Jen od poslední zprávy - v Nicaragui vybuchla sopka Momotombo a na Sumatře známá Sinabung - viz foto, dále vulkán Semeru  a Dokono, oba rovněž v Indonésii. Sledovaný asteroid TX68, opět změnil letové parametry a dorazí místo pátého, až 6. 3. 2016. Alespoň tedy podle současného orbitu dráhy dle NASA. Tyto skutečnosti mě přiměly sepsat nový článek seriálu proměny a transformace. Naleznete ho zde -   http://www.energytalisman.eu/cz/asteroid-2013-TX68-sopky-vulkany-2016.htmltml 

13. 2. 2016 - Extrémní nárůst vulkanické činnosti

Etna a Colima už zdaleka nejsou samy, na konci ledna opět ožil i známý Popocatépetl. I ostatní vulkanická aktivita neklesá, naopak. Již několik dní se chystám, že přidám nové sopečné zprávy, ale vždy se vyrojí něco nového a odkládám a odkládám, až to nemá konce. I dnes vybuchla další sopka Zhupanovsky na Kamčatce, před ní Fuego v Guatemale atd atd. Jen za prvních 10 dní v tomto měsíci je hlášeno okolo 20 vulkanických událostí. Jejich stručný výčet najdete pod posledním videem. Zde je popis čtyř, asi těch nejhlavnějších zpráv a jejich videa:

1. Vědci jsou znepokojeni situací na Kamčatce, která je i díky tamním vulkánům celkově nádhernou krajinou.ou.

2. Opět se probírá vulkán Turrialba na Kostarice

3. Na jihu Japonska vybuchla sopka Sakuradžima. Šlo o mohutnou erupci, po svahu vulkánu stéká velké množství lávy. Tato sopka patří k nejaktivnějším a od roku 2009 vybuchla už čtyřikrát.

4. Po více jak 200 letech se naopak probudil stratovulkán El Misti v Peru. Na jeho úpatí se nachází město Arequipa, kterého je sopka symbolem. Poslední doložená erupce je z roku 1784. V blízkosti kráteru byla při archeologických vykopávkách v roce 1998 nalezena mumifikovaná těla Inků spolu s artefakty.ty.

5. Zvýšenou aktivitu začal vykazovat mexický Popocatépetl. Poslední vulkanická aktivita pohrozila v roce 2000 (vláda tehdy nechala evakuovat zhruba 25 000 lidí). Tato vulkanická série se datuje od roku 1947, největší erupce byla zaznamenána 21. prosince 1994, kdy popel a plyny pokryly oblast do vzdálenosti až 25 km. Když začne soptit, zvířata se snaží utéct. Popocatépetl [popokatepetl] (zkráceně El Popo) je sopka v centrální části Mexika, leží zhruba 72 km jihovýchodně od Ciudad de México. Je určitě nejznámějším, a po Pico de Orizaba (5610 m) druhým nejvyšším vrcholem Mexika. Jméno Popocatépetl pochází z původního indiánského jazyka Nahuatl, konkrétně ze spojení slov popōca „kouřit“ a tepētl „hora“, tedy kouřová hora. Popocatépetl je spojen 3000 metrů vysokým sedlem Paso de Cortéz s druhým vulkánem Iztaccíhuatl (5230 m). Hora byla od nepaměti posvátná. Na svazích sopky se nacházejí kláštery z 16. století, jsou zařazeny na seznam Světového kulturního dědictví.

Výčet vulkanických událostí za prvních deset dní měsíce února 2016

February 10, 2016 – Japan – 3rd Day of volcanic tremors at Japan’s Kirishima; JMA warns of “catastrophic eruption.” Youtube
February 9, 2016 – Guatemala – Eruption of Volcan de Fuego. Youtube
February 8, 2016 – Japan – The Japan Meteorological Agency warns for possible catastrophic blowout, such as fumaroles and volcanic gas as the volcanic activity at Ontake is increasing. NHK
February 7, 2016 – Costa Rica – New Smoke and Ash Eruption at Turrialba Volcano in Costa Rica. The Costa Rica Star
February 7, 2016 – Indonesia – Mount Soputan volcano erupts in North Sulawesi, Indonesia. Xinhuanet
February 7, 2016 – Indonesia – Mount Bromo enters eruption phase. Xinhuanet
February 7, 2016 – Japan – Smoke rises from Japan’s Mount Ontake volcano. Breakingnews
February 6, 2016 – Guatemala – Santiaguito volcano erupts again in Guatemala. Strange Sounds
February 5, 2016 – Peru – Peru’s typically snow-capped El Misti volcano, also known as Putina, is showing signs of awakening from a period of relative slumber that goes back to the 15th century. Earthweek
February 5, 2016 – Japan – Japan’s Sakurajima volcano erupts. RT
February 4, 2016 – Antarctica (Australia) – The Big Ben volcano on remote Heard Island in sub-Antarctica erupted a combination of poisonous gases and red-hot lava for the first time in decades. Brisbane Times
February 3, 2016 – Mexico – Night eruption of Popocatepetl volcano. Strange Sounds
February 3, 2016 – India – Steam/ash plume and thermal anomaly at Barren Island. Volcano Discovery
February 1, 2016 – Mexico – The Colima volcano eruption in western Mexico has sent a spectacular plume of smoke and ash high into the air. ABC
February 1, 2016 – Russia – Karymsky volcano in Russian Kamchatka’s eastern volcanic zone explodes 1.8 miles high hours after massive earthquake.

7.2. 2016 - Poslední zastávka měsíční pouti - Venuše s Merkurem

Pouť Měsíce po planetách pomalu končí. Nyní je náš jediný satelit v trojúhelníku s našimi nejbližšími planetami Venuší a Merkurem. První triangl je zachycen nad Řeckem a druhý nad Manhattanem v New Yorku. Končí sice tato měsíční pouť, ale všech pět planet na jeho trati zůstane viditelných až do 20. února...

 

5.2.2016 - Asteroid 2013 TX68 změnil dráhu a za měsíc dorazí k Zemi

Malý asteroid 2013 TX68 o velikosti 30 metrů proletí kolem naší planety 5. března 2016. Podle prvních propočtů měl letět daleko za dráhou našeho Měsíce, ale vědci měli údajně potíže vypočítat, v jaké vzdálenosti to nakonec bude. Udávalo se něco mezi 9mil. mil - 14 milionů kilometrů a 11tis. mil  - 17.000 km. Včera Nasa upřesnila, že půjde o tu kratší vzdálenost, tedy asteroid proletí cca 22 x blíže, než je náš Měsíc! Hluboko pod úrovní satelitů. Co to znamená?

Fyzicky pravděpodobně nic, není zde přímé ohrožení, ale při tak blízkém průletu, a to i při menší velikosti objektu, k některým energetickým ovlivněním dojít dřív či později může. Projde totiž atmosférou Země a tedy i gravitačním polem, jenž působí nejen na to fyzické... 

PPři této příležitosti je třeba připomenout i čeljabinský meteorit v Rusku roku 2013, který byl ještě menší než tento a nakonec vybuchl a "propadl" k Zemi. Jeho tlaková vlna 2x oběhla Zemi a vše ovlivnila... Tedy, i když třeba tento nevybuchne, i on vytvoří určitý proud kolem nás. Nemusí záležet vždy na kvantitě (výbuch) ale i na kvalitě... A právě to jemně energetické, může mít nakonec značný vliv, třeba jako bylinky či homeopatie. Uvidíme, jestli se dráha asteroidu ještě někam vychýlí. Dá se očekávat, že se zprávy o něm objeví nejen v médiích mainstreamu, ale i v bulváru a bohužel mohou být i poplašné. Lidé mají rádi senzace, ale to podstatné u nich mnohdy uniká...

5.2.2016 - Druhá zastávka lunární mise - Mars

Pozorovací podmínky u protinožců umožňují, že je možné toto vidět i u přesvětleného města Brisbane. Foto Stephen Mudge:

3. 2. 2016 - Nástrahy Země

Stále častěji jsou z jižní části amerického kontinentu hlášeny zemské anomálie. V ekvádorských Andách se u obce Columbe objevily pukliny, ve kterých to žhne a vycházejí z nich jedovaté plyny. V argentinských horách se zase jeden potok změnil v proud kamení, na což málem doplatili nic nečekající turisté...

 

31.1.2016 - První zastávka měsíční pouti - Jupiter

Vzácné seskupení pěti planet a Měsíce popsané v nedávném příspěvku počíná Lunou u Jupitera. První fotografie zachycuje Jupiter i s jeho vlastními Měsíci, na té druhé je naše Luna již na cestě k Marsu. Pěkný článek na téma měsíční pouti vyšel už i na astru -http://www.astro.cz/clanky/ukazy/pet-planet-na-usvitove-obloze-a-zucastni-se-i-mesic.html

 

30.1.2016 - Vlasatice odlétá ; Sluneční haló

Kometa C/2013 US10 Catalina se začíná pomalu vzdalovat, tak uvidíme, co vše odnese... Takhle byla zachycena ve španělských horách, jak míjí Velký vůz a směřuje ke galaxii M101. Tzv. sluneční haló je vcelku častý jev, ovšem to, které se objevilo v Rakousku, si pozornost zcela jistě zaslouží...

 

27.1.2016 - Sdělení ke stavu proměny a transformace Země

Nový článek se "sdělením shůry" k současnému vývoji naleznete zde - http://www.energytalisman.eu/cz/sdeleni-2016.html

25.1.2016 - Další znamení na obloze...

Měsíční pouť přes planetární soustavu

Obrovské planetární seskupení je možné spatřit od středy až do 20. února 2016. Každý, kdo se probudí před východem Slunce, uvidí při jasné obloze z naší Země současně Merkur, Venuši, Mars, Saturn i Jupiter a všechny v jedné linii! Úkaz bude viditelný pouhým okem – bez dalekohledu. Planety budou každý den seřazeny na předjitřní obloze od východu na západ! A to není zdaleka vše. Měsíc, jenž byl včera v úplňku, začíná ubývat a bude „poskakovat“ z planety na planetu. Proces začne 27. ledna, kdy luna projde nejméně 5° od Jupiteru. 1. února bude polovina Měsíce jen několik stupňů od rudé planety Mars v souhvězdí Vah a o dvě rána později projde 3. února tlustý srpek Měsíce kolem Saturnu. A to nejlepší přijde nakonec, kdy 6. února tenký srpek Měsíce vytvoří trojúhelník s Merkurem a Venuší, těsně před ranním rozbřeskem. Mapky oblohy k uvedeným dnům:

http://www.spaceweather.com/images2016/27jan16/skymap_27jan16.png?PHPSESSID=kn8q07ck8lnqccdjtakrg9a743
http://www.spaceweather.com/images2016/01feb16/skymap_01feb16.png?PHPSESSID=kn8q07ck8lnqccdjtakrg9a743
http://www.spaceweather.com/images2016/03feb16/skymap_03feb16.png?PHPSESSID=kn8q07ck8lnqccdjtakrg9a743
http://www.spaceweather.com/images2016/06feb16/skymap_06feb16.png?PHPSESSID=kn8q07ck8lnqccdjtakrg9a743

Co to vše může znamenat? Zcela jistě není něco takového obvyklé. Všichni víme, že náš Měsíc silně ovlivňuje člověka i Zemi. A tím, že tato jeho pouť směřuje přes všechny nejsilnější planety naší Sluneční soustavy, dochází k zesílení jeho vlivu i vlivu samotných planet či jejich kombinací. V jakém ohledu to bude, uvidíme v následujícím období...

21.1.2016 - Kachna či šokující zpráva - planeta X? "Objev" nové planety Sluneční soustavy...

NASA včera oznámila, že za drahou Pluta bylo na základě měření gravitačních poruch objeveno velké těleso Sluneční soustavy - regulérní planeta! Zatím nebylo přímo pozorováno, ale je to prý jen otázka času. V této souvislosti stojí za zmínku skutečnost, že ještě nedávno věda vyvracela všechny teorie o další planetě naší soustavy a nyní sama s teorií přichází... Možná ji ale zase vyvrátí... Na videu jdou spustit cz titulky a více i v článcích na astru:

http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/objevena-nova-devata-planeta-slunecni-soustavy.html

http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/byla-opravdu-objevena-nova-planeta-slunecni-soustavy.htmll

20.1.2016 - Vývoj sopečné aktivity

Během posledních týdnů se už 2x silně ozvala sicilská Etna a nyní podruhé i největší mexický vulkán Colima. Hned po třech dnech se k němu včera připojil starovulkán Županovskij na Kamčatce, který rovněž vychrlil popel do výšky mnoha kilometrů.

 

Na konci roku, právě v souvislosti s Etnou a Cilmou, zde byla vznesena otázka, zdali se neprobouzí sopečná aktivita Země. Tato myšlenka se potvrzuje a píší o tom i zprávy mainstreamu. Vulkanická činnost je prý dokonce nyní nejvyšší za posledních 300 let! Napadlo mě, nějak to alespoň částečně ověřit a dohledal jsem tuto sopečnou mapu. Žluté sopky jsou neaktivní, oranžové udávají výstrahu a červené jsou ty s aktivitou. Pokud otevřeme stránku s mapou online, pak vidíme i ty sopky, jenž jsou právě v erupci a chrlí popel či lávu. Přiblížením mapy je vidět, že ve Střední Americe to jsou skoro všechny vulkány! Tato část amerického kontinentu to nebude mít asi vůbec jednoduché... Mapa online se otevře z obrázku nebo zde - http://earthquakes.volcanodiscovery.com/  

17.1.2016 - Kometa Catalina je nejblíže Zemi; Kříž ze Slunce...

Dnes dorazila Vánoční kometa do tzv. přízemí. Je ve vzdálenosti 0,7 AU od Země. Je k nám tedy o jednu třetinu blíže, než naše Slunce. Přitom se nachází v pozici u oje Velkého vozu a je tak snadno na obloze dohledatelná. V ČR ale máme smůlu na počasí, takže ani majitelé slušných triedrů si moc nepomohou. Pokud se vyjasní a vlastníte nějaký dalekohled, můžete to podle přiložené mapky lednové oblohy s daty průletu komety zkusit. Neuvidíte ji sice, jako Fritz Helmut Hemmenrich na této pěkné (složené) fotografii z Kanárských ostrovů, ovšem i malá, zeleno-modrá tečka, za pokus stojí. A i kdyby ne, tak víme, že tam je...

 

Při východu Slunce se v americkém Michiganu objevil zářivý kříž. Jev zaznamenala při cestě do práce Michaele Loraffe. Popisuje, že nejdříve viděla paprsek směřující vzhůru od Slunce, až potom rameno kříže. Snímek zaslala i meteorologům, ti se však zatím nevyjádřili. Tisíce lidí se dohadují, zdali je to boží znamení pro Michigan či Spojené státy nebo jen atmosférický úkaz - kombinace pilars a mraku... https://www.facebook.com/nbcnightlynews/posts/10153937068008689:0 

16.1.2016 - Polární záře jako světelná znamení?

Pro polární záře máme fyzikální vysvětlení. Co ale představují ve své celkové podstatě, zřejmě stále nevíme. Jsou časté a jakoby už nepřekvapí. Tento stereotyp byl nyní narušen ve Finsku. Nejdříve se zde objevily tři různé směry barevných proudů a potom něco zcela netradičního. Kromě polárních září se občas objevují i "pilars" - pilíře světla od světelných zdrojů na Zemi, směřující vzhůru. To se však týká jen venkovních lamp a světel, jenž pak jakoby směřují k obloze. Nyní se ale světelný odraz objevil na nebi v detailu celých ulic, aniž by potřeboval odpovídající světelný zdroj!

I astronomové popsali jev takto:

Tak tohle se jen tak nevidí! V průběhu zimních nocí, kdy prudce klesne teplota a mrznoucí vlhkost padá k zemi, se nad zdroji světla vytváří pilíře světla na padajících ledových krystalkách . To je poměrně známý a často fotografovaný úkaz. Ale ve Finsku nastal jev tak výrazný, že světelné sloupy ledových krystalek ve skutečnosti odrážely při pohledu vzhůru do nebe celou mapu zářícího města pod nimi. Takto tedy na obloze vypadá zrcadlová projekce finského městečka Eura - http://www.taivaanvahti.fi/observations/show/47474

 

12.1.2016 - Kruhy z ledu

Sezóna kruhů v obilí je sice ještě daleko, ale existuje podobný fenomén - kruhy ledové. K němu máme určité přírodní vysvětlení, nicméně "zaříznutí" okraje ledového kruhu je obdivuhodné. Na konci roku se vytvořil doposud možná největší kruh ve Švédsku, o čemž pojednává článek zde nebo toto pěkné video několika ledových kruhů:  

8.1.2016 - Výbuch komety i Slunce

Snímek zjasněné komety  X1 Panstarrs od astrofotografa  Michaela Jagera. Kometa je sice zatím poměrně daleko (1,8 AU), ale to se změní při letním slunovratu, kdy k nám bude blíže než Slunce (0,8 AU). Nyní by se naše Země vešla do průměru hlavy komety zhruba padesátkrát! Na Tři krále došlo i k výbuchu na Slunci. Přesto, že plazma jde nyní zcela mimo Zemi, jednalo se o sílu, která na nás má jistý vliv.

 

7.1.2016 - Setkání Měsíce, Venuše a Saturnu

Dochází ke vzácnému trojúhelníkovému setkání a zítra budou v přímce konjunkce tyto planety a náš Měsíc. Navíc, už méně je známo, že mezi Měsícem a Venuší, je v dáli schována i kometa US 10 Catalina. To ukazuje hlubší simulace detailu snímků. Bůh Otec, významně skrytý v Saturnu a láskyplná planeta Venuše, silně navazují na Trojici astronomických králů, kteří věděli kam jdou... Víme to i my?

 

6.1.2016 - Tři králové nadělují

Podle posledních informací je kometa C/2013 X1 Panstarrs v outburstu  - výbuch, výrazné zjasnění... V současném období posílila o 1 magnitudu (hvězdná velikost) a její hlava se zvětšila o 100%, takže nyní má asi 700 000 km! Shodou okolností jsem dnes uveřejnil nový článek o kometách roku 201616. Bude jich asi méně, ale v duchovním významu nepolevují. Více se dočtete zde.

Datum Tří králů, letos vychází magicky. V součtu obsahuje tři "šestky lásky" a výslednou 7, jako číslo člověka... Jinak tříkrálové tradice jsou po světě různé. Například je méně známo, že ve Španělsku se slaví více, než samotné Vánoce.

3.1.2016 - Sergej Lazarev o vývoji do roku 2020

V tomto videu známý diagnostik karmy nastiňuje svůj pohled a opět se potvrzuje, že jde o různé pojmy pro jedno a totéž... Proměnu či transformaci nazývá asi "po Rusku" přetřesem:) Vybírat nějaký konkrétní rok, je ale velmi ošidné a jeho názor je poměrně neveselý. Rusko asi nikoho hned tak nespasí a podle Lazareva, aspiruje skoro na vymření. Nejde však o nějaká čísla či datum, ale o jeden z principů děje dnešní doby, který může vlivem modlitby a změny chování mnohému výrazně pomoci.

2.1.2016 - Setkávání vánoční komety

Jak se Vlasatice blíží k Zemi, nabírá ještě na síle. Než nastane 17. ledna toto tzv. přízemí, setkává se kometa s hvězdou Arcturus, což je nejjasnější hvězda souhvězdí Pastýře a třetí nejjasnější hvězda noční oblohy. Lze ji snadno najít prodloužením oje Velkého vozu. Jedná se o žlutě-oranžového obra, který je 26 x větší než Slunce a je vzdálen 37 světelných let. Setkání je to tedy jen zdánlivé, z naší perspektivy, jelikož kometa je od nás oproti této hvězdě jen 0.00001 světelných let. Na krásném snímku Chrise Schura je hvězda zbarvena spíše do žluta a kometa je zelená, což je způsobeno plynem dvouatomového uhlíku C2. Druhý snímek je z japonských hor, kde je vlasatice bez potíží zachytitelná fotoaparátem.

 

1. 1. 2016: Jan Amos Komenský - cesta světla, cesta osvícení

Na Nový rok pokryl Českou republiku sníh. Snad je to dobré znamení čehosi čistého a hodí se vložit i něco důležitého. Jsou to slova českého velikána, který vzešel ze zasvěceneckých pramenů původních rosenkruciánů a vtiskl do světového prostoru i světovou moudrost. Jeho varování před silami zla a důležitost formování vlastní individuality "já" a "duše vědomé", předznamenala další sled událostí a mnohé platí dodnes...

Podle očekávání k Zemi dorazily polární záře, čehož někteří trefně využily k oslavě silvestra. Fotografie jsou ze Skotska a Aljašky.

 

29. 12. 2015 - Sluneční erupce před koncem roku

Na "Dvě Slunce" si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ale aktivita naší mateřské hvězdy se před koncem roku zvýšila. Došlo sice, jen ke střední erupci třídy M, ale ta byla poměrně dlouhá a doprovázena výronem koronární hmoty. Sluneční vítr žene tuto plazmu přímo k Zemi, takže na Silvestra můžeme očekávat geomagnetickou bouři a silné polární záře.

BLÍZKO JE ČAS OBJEVENÍ KOMETY, O NÍŽ LIDÉ BUDOU VĚŘIT, ŽE JSOU TO DVĚ SLUNCE

Jako oživení, vkládám v tyto sváteční dny poselství irské katolické vizionářky, které mně poslala čtenářka vesmírného počasí. Pochází ze zdroje  www.varovani.org. Toto poselství bylo přijato ve stejné době roku 2013, jako sdělení paní Lenky a obsahuje i podobné informace, jenž jsou v některých dílech zdejšího seriálu proměny a transformace, například sdělení o třech kometách.

Má vroucně milovaná dcero, hvězdy se brzy změní a blízko je čas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, a o níž lidé budou věřit, že jsou to dvě slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou podívanou a uslyší zvuk hromu, a bude to vypadat, že se srazí dvě slunce. Paprsky mého milosrdenství dopadnou na každou lidskou duši, včetně těch, které budou oslepeny Světlem – tak temné jsou jejich duše. Až odezní zvuk hromu, na Zemi se rozhostí naprostý klid a ticho bude ohlušující. Nebude slyšet žádný zvuk – jen zvuk mého hlasu vtištěný do duší ubohých. Budu jako paprsek slunce, který v očích hříšníků udělá jasně viditelným každičkou chybu, každý hřích a pláč beznaděje. Nastane bědování a lidé ve svých srdcích zakusí hluboký pocit žalu, až stanou tváří v tvář stavu svých duší. Všechno potrvá patnáct minut a potom bude život pokračovat jako předtím, jakoby se zázrak nestal. V těch, jejichž duše byly zasaženy Pravdou, život už nemůže být a nikdy už nebude stejný. Budou pak následovat Mě, mé učení a obrátí se po miliardách. Má poselství se stanou jejich každodenní potravou a spolu s mou nejsvětější eucharistií nebudou nic víc potřebovat. Stanou se tak silnými, že jim nic nebude stát v cestě, nic je neodradí nebo nezpomalí, jak budou kráčet v mé zbylé armádě k mému Novému ráji. Ostatním bude řečeno, že Varování bylo způsobeno poruchou v pozemské atmosféře a bude to tak snadno vysvětleno. Ale bude to lež, neboť nechtějí přijmout Boží existenci. Kdyby to udělali, nebyli by schopni dokončit svůj plán k oklamání světa, aby přijal prázdné sliby antikrista. Až budou Boží zázraky zakoušeny v tak velkém měřítku, vězte, že můj plán vzít lidstvo do království spásy je v konečném stádiu. Jděte, moji věrní následovníci a vždy důvěřujte v můj slib zachránit všechny duše. Mé milosrdenství je velké a má moc je všemocná... Váš Ježíš

25. 12. 2015: Úplněk na Boží hod vánoční - znamení do příštích let?

Dnes nastává poměrně časově neobvyklá událost. Luna-Měsíc v úplňku je dnes popoledni 20:11 SEČ. Naposledy byl náš nejbližší soused v úplňku před 38 lety v roce 1977 a další nastane až za 19 let v roce 2034. Stejně, jako chartu 77, nás možná čeká perný boj za svobodu...

24. 12. 2015 - Krásné Vánoce s Kometou Catalina

Komety jsou někdy jako ještěrky. Poté, co vánoční vlasatice nedávno ztratila kus ocasu, je na Štědrý den zase v plné kráse... .

22. 12. 2015 - Polární záře, slunovrat, zákryt Aldebarana a vánoční úplněk na Boží hod...

Na čtvrtou adventní neděli se v ČR objevila polární záře. Je to letos už podruhé. Nebyla samozřejmě tak silná, jako v jiných zemích, ale byla:) Další významná událost přijde zítra. Měsíc-Luna zakryje Aldebarana, nejjasnější hvězdu souhvězdí Býka, které se také říká Oko Býka. Zákryt hvězdy našim nejbližším vesmírným sousedem je vlastně obdobou zatmění Slunce, s tím rozdílem, že v tomto případě je zdroj světla (hvězda) „nekonečně“ daleko, takže světlo hvězdy nevytváří za Měsícem žádný polostín. Ten letošní prosincový úkaz je již čtvrtým v současné řadě, pozorovatelným z našeho území, což započalo již v srpnu. Nyní nastane ve večerních hodinách, jen den před Štědrým večerem, tedy 23. prosince mezi 18. a 20. hodinou.

Navíc se nacházíme téměř přesně v čase zimního slunovratu (22. 12. 2015; 5:47 SEČ), kdy noc je nejdelší v průběhu celého roku. Měsíc je naopak pouhé dva dny před úplňkem, jenž bude letos právě na Boží hod vánoční.

Polární záře v krkonošském  Svatém Petru:

 

19. 12. 2015 - Skryté mystérium Vánoc

Je adventní čas, a proto bych rád udělal malou, uvolňující výjimku z vesmírného počasí a vložil krásné video s povídáním Karla Funka o skrytém mystériu Vánoc. Významu celé doby adventního času až do Tří králů. Vysvětluje se zde, proč došlo k narození právě v zimním čase Vánoc a nikoliv třeba na jaře, jak někteří dnes říkají... Poukazuje se na vznik mystéria, jeho propojení z pohanských dob, až k dnešku. Celé generace si toto předávaly prostřednictvím svých zasvěcenců doby a vše bylo oživené převážně Steinerovou Anthroposofií, jejímž je Karel Funk u nás pokračovatelem a i mně je tato „duchovní věda“ ze srdce blízká...

18. 12. 2015 - Srdce na Slunci

Blíží se Vánoce, tak přicházejí i dobrá znamení:) Na Slunci se nyní objevila skvrna ve tvaru srdce. Zde jsou dva různé záběry z magnetogramu - detail v základním a celek v barevném zobrazení ploch. Skvrna srdce je mnohem větší než naše Země a právě se natáčí přímo naproti nám...  

 

17. 12. 2015 Něco hezkého - polární mraky

Nyní bylo denně tolik zpráv, že se těžko co vybíralo:) Za zmínku ovšem určitě stojí i zvýšení výskytu tzv. polárních mraků. Ty na rozdíl od těch běžných, plují ve vysokých výškách a jsou překrásně vybarveny ve stylu polárních září. Stejně jak ony záře, je věda vysvětluje - jako shluk částic ovlivněných světlem. I v tomto případě se ale samozřejmě jedná o tvorbu duchovních bytostí, které jsou za částicemi, barvami a světlem skryté. Takto byly mraky nyní zachyceny ve Švédsku, Finsku a Kanadě:

 

16. 12. 2015 - Probouzí se sopečná aktivita Země?

Ještě je asi příliš brzy na tuto odpověď, ale na konci roku se zdá, že sicilská Etna si nedá pokoj a po erupcích 4. prosince (viz video níže), opět silně vybuchla 12. 12. 2015. K ní se o den později přidal mohutný vulkán Colima v Mexiku, který stvořil i dlouhý blesk. Z pozorování činnosti ostatních vulkánů, to podle seizmologů, na tento nárůst údajně vypadá. Může s tím mít i spojitost kometa Catalina US10, o níž zde "bylo sděleno", že uvolní mnohý zemský potenciál. Rovněž mně vyvstala spojitost jmen této komety a města pod sopkou: Catalina - Catania. Město i celá provincie, totiž nese právě název Catania a nezbývá něž doufat, že Etna znovu jen tak straší...

 

15. 12. 2015 - Vrcholí GEMINIDY

V těchto dnech vrcholí meteorický roj Geminidy. Částice, které svým hořením při průletu zemskou atmosférou vytvářejí toto nebeské divadlo, pocházejí z tělesa 3200 Phaethon, u kterého není shoda, zdali se jedná o asteroid či o kometu. První zprávy o roji Geminidy pocházejí z roku 1862. Aktivita letošního roje je znát už od 7. prosince, kdy Země začíná procházet proudem meteoroidů. Od té doby postupně stoupá. Poslední roje budou k vidění ještě 17. prosince. Fotografie zachycuje roj za několik hodin v horách v  Kolumbii. V ČR příliš nepřeje počasí, ale i tak se některým "šťastlivcům" podařilo kolem půlnoci pozorovat desítky meteorů.

14. 12. 2015 - Vánoční kometa ztratila kus ocasu

Na třetí adventní neděli 12. 12. 2015 se do vesmírného prostoru uvolnilo velké množství energie z ocasu Vánoční komety Catalina. Kometa ukazuje na fotografii ve svém plynném ohonu nezvyklé struktury. I když slovo "nezvyklé" není zcela správné. Jsou to vlastně oblaky nahuštěného materiálu proudícího od jádra komety, které "čeří" rázové vlny slunečního větru a oblaky tzv. koronární hmoty proudící ze Slunce (struktury v kroužcích). Něco, jako když začnete přerušovaně foukat do dýmu z knotu uhaslé svíčky. Ohon komety, tak přímo ukazuje vlastnosti kosmického počasí, v jeho bezprostředním okolí. V některých případech se dokonce stane, že kometa přijde o část chvostu, který se těmito poryvy utrhne. A toto se právě přihodilo, což nezávisle potvrdilo několik pozorovatelů a úkaz byl i takto zachycen a porovnán fotograficky. Vzhledem k tomu, že ocas dosahuje délky milionů km, jedná se o nezanedbatelný jev... Na porovnávacím snímku je ale i vidět, že vlasatice nejen, že ztratila kus ocasu, ale i mírně zjasnila:)

 

9. 12. 2015 - Venuše Měsíc a Catalina

Měsíc se blíží k novu, ale ještě než se tak stane, stačil přejít přes planetu Venuši a způsobit tak její zatmění. Tento úkaz byl pozorován v celé Severní Americe. Na to vše dohlížela Vánoční kometa a tento úkaz zachytilo mnoho astrofotografů. Přímo úchvatné snímky pořídil za svítání Fritz Helmut Hemenrich na Kanárských ostrovech a Greg Hogan v USA. Co nám toto seskupení symbolizuje? Venuše, jakožto láskyplná planeta družnosti a Měsíc, jako symbol mužského a ženského principu, naznačují mnohé... Obzvláště pak, ve společnosti krásné vlasatice:-)


5. 12. 2015 Koronární Mikulášská díra

Na Mikulášský víkend se na Slunci vytvořila obrovská koronární díra. Tato modro-fialová oblast zabírá zhruba čtvrtinu naší mateřské hvězdy - tedy z našeho zemského úhlu pohledu. Koronárními děrami uniká horká plazma, která je dále hnána do vesmíru slunečním větrem. Stejně jako sluneční erupce jsou tyto díry odpovědné za polární záře na Zemi. Koronární díry jsou běžným jevem, ale ne vždy dosahují této velikosti. Běžným jevem však není zatmění Venuše našim Měsícem, ke kterému dojde nyní 7. prosince 2015 a bude u toho i vánoční kometa Catalina! Zůstaňte naladění na toto vesmírné počasí...

4. 12. 2015: Sicilská Etna se opět probudila - nyní i  s "pekelnými blesky.";

2. 12. 2015: Vánoční překvapení - tandem vlasatic

I letos budeme mít poměrně silnou vánoční kometu. Vlasatice C/2013 US10 Catalina začíná v některých oblastech atakovat hranici viditelnosti pouhým okem. Pro malé dalekohledy je již běžně dostupná. Vyvinula oba ocasy a vypadá docela bojovně... Hustý prachový, směřuje ve směru letu a druhý iontovo-plynový, ke Slunci. Kometa 15. 11.2015 již naši mateřskou hvězdu minula a má nyní kolem 6 magnitudy. Jak se blíží k Zemi, měla by ještě minimálně měsíc posilovat. Zatím pro ni nejsou ideální pozorovací podmínky, ale i ty se budou zlepšovat. Takto ji v posledních dnech dvakrát zachytil zkušený astrofotograf Fritz Helmut Hemmenrich. Ikdyž má za sebou velké množství snímků, tak říká, že ho tato kometa čímsi zaskočila...

 

Vánoční kometa má i tentokrát důstojného společníka. Už nějakou dobu značně posiluje kometa C/2014 S2 Panstarrs. První fotografii pořídil Michael Jager a druhou Rolando Ligustri. I když je mnohem dál, než Catalina, v posledních týdnech se "vybarvila" opravdu pěkně a současnou jasnost kolem 9 magnitudy si pár měsíců udrží. Obě komety mají poměrně silný vliv na Zemi i lidstvo. Nejen o jejich poslání pohovořím 12.12. 2015 na malém adventním setkání v Brně - info zde.

 

Články o proměně a transformaci

Vesmírné počasí 2014

www.energytalisman.eu