Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Patogenní a geopatogenní zóny - ochrana pomocí ET koule...

Účel ET byl původně hlavně léčebný, ale vlastnosti koule umožnily její použití rovněž na všechny geopatogenní a patogenní zóny a uživatelé ET u lůžka používají s těmi nejlepšími zkušenostmi. Kouli lze umístit k lůžku i preventivně bez nutnosti vyhledávání zón! Není třeba přemísťovat nábytek ani žádné jiné zásahy...

Pro eliminaci působení negativních energií lze použít barevnou i speciální černobílou kouli.

ET používáme u lůžka na geopatogenní zóny takto: V některých případech stačí umístit jen jednu kouli kdekoliv v místnosti na spaní. Nejlepší účinnost je ale tehdy, jestliže položíme ET na zem přímo těsně k lůžku (do 20 až 30 cm) drážkami vzhůru (osa koule kolmo k zemi) a je vcelku jedno, jak je natočená. U dvojlůžka je maximální účinnosti dosaženo použitím dvou koulí - z boku u každého lůžka. Můžeme použít stejné koule nebo i jednu barevnou a jednu černobílou. Zejména, pokud se vyskytuje zvýšený elektrosmog nebo psychické potíže.

Funkce ET se výrazně odlišuje od většiny jiných výrobků či systémů. Koule funguje tak, že působí očistně nejen na samotné místo, ale současně harmonizuje čakry i posiluje auru a vytváří nám energetickou ochranu. Jak je popsáno v jiných částech webu, koule je anténa pro příjem a vyzařování pozitivní vesmírné energie a současně i spojovacím článkem se Zemí. Na jedné straně tedy ET sama o sobě očišťuje okolí a vytváří pozitivní prostředí a na druhé straně posiluje energetický systém člověka i harmonizuje a posiluje jeho čakry a auru.

Velkou výhodou je, že ET kouli lze použít i preventivně, nejsme-li si zónami jisti a také proto, že to není zdaleka jen poloha našeho lůžka či bytu, která ovlivňuje kvalitu našeho spánku. Zdravý spánek totiž nezajistí sebelepší zdravotní matrace... O kvalitě spánku rozhoduje i úroveň našeho duchovního uvědomění, stav naší psychiky, vztahy a různé jiné vnitřní i vnější vlivy. Člověk při spaní uvolňuje svou mysl a astrální tělo od těla fyzického. (Sen není nic jiného než naše putování v astrálním světě). Různé okolnosti spánku můžou člověka jak oslabit, tak posílit. ET pomáhá člověku zkvalitnit spánek v mnoha dalších oblastech a pomoci "správnému energetickému napojení".

Elektomagnetický smog - EMS

ET kouli je vhodné použít také proti působení EMS - elektromagnetického smogu. Elektrosmog emituje vše, zejména LCD i LED obrazovky, klávesnice, mobilní vysílače,  wifi atd. Hlavně u počítače je koule potřebná, protože s ním pracujeme dlouho v těsné blízkosti.

ET pokládáme přímo k monitoru počítače. Podobně ji můžeme využít i u televizoru. Koule v okruhu cca 2m působí také proti elektrosmogu z rozvodů wifi i jiným negativním energiím. Za tímto účelem můžeme použít kteroukoliv kouli, ale černobílá má vyšší účinnost. Více info o této speciální ET je v sekci černobílá koule.

Žádnou kouli není třeba nikterak speciálně očišťovat, jelikož se energeticky čistí sama. Je ale vhodné ji zhruba jednou za týden otřít od prachu.

Více o funkci barevné i černobílé koule je rovněž v sekcích princip a vývoj a také duchovní symboly.

Zachycení ochrany ET koule před GPZ  a EMS v automatické kresbě Dr. Jany Brzobohaté z Agape Brno naleznete na konci stránky v sekci automatická kresba ET.

 

Základní informace o geopatogenních a patogeních zónách: přírodní - GPZ, umělé - EMS, atd...

GPZ - Geopatogenní zóny nebo také geoanomální, tektonické poruchy či dračí žíly jsou oblasti nebo místa, kde dochází vlivem přírodní nebo umělé nehomogenity ke změně fyzikálních polí nad terénem a v jeho okolí. Mění tvar siločar magnetického pole, čímž dochází k negativnímu působení na mnohé organismy. Strom stojící na pramenu vody:

Geopatogenní a patogenní zóny dělíme na:

Zemní: prameny vody, tektonické poruchy, půdní zlomy, - nepravidelné zóny
Kosmické: Hartmannovy Curryho zóny  - pravidelné zóny, pásy dle směrů světových stran, velmi hustá síť
Umělé: hlavně EMS - elektromagnetický smog - převážně počítače, mobily, vysílače, wifi, atd.

Na obrázku je příklad zón, kdy shora probíhá pramen vody křížený další zónou.

Pravidlem bývá, že se geopatogenní zóny zesilují do úplňku a také se vzdáleností od země, což zhoršuje situaci v panelových domech. Rychleji působí na citlivější, hlavně tzv. senzibilní lidi, ale více či méně ovlivňují každého. Největší problém bývá s lokalizací zón. Je běžnou praxí, že jeden senzibil určí zóny jinak než druhý a rozdílný je i pohled na způsob rušení či stínění. Někdo řekne: použijte na zóny toto, jiný zas tamto. Přitom mnohé rušiče mohou být nefunkční i škodlivé. Také nespoléhejme třeba na názory, že kočka zóny vyhledává a pes si do ní nelehne. Má-li pes pána rád, lehne si za ním kamkoliv a často rovněž bývá nemocen. Ideální stav je tedy lůžko v čistém místě, ale problém je, kde vlastně to čisté místo je, a jestli je v místnosti dostatek prostoru ke změně lůžka a k manipulaci s nábytkem.

Je třeba si uvědomit, že téměř všude se nachází nějaká ta zóna a účelem informování o GPZ a EMS by nemělo nikdy být vytváření strachu, protože běžné slabé zóny člověka až tolik neničí a je schopen jim přirozeně čelit. Naopak atmosféra strachu ze zón může vytvořit větší problém než zóny samotné... Jestliže jsou ovšem někde zóny silnější, pak nelze situaci podceňovat, ale naopak řešit. V posledních několika letech se navíc situace velmi zhoršila vlivem EMS - elektromagnetického smogu. Ten produkují  veškeré přístroje na elektřinu a vysílače všech typů. GPZ a EMS se navzájem ovlivňují a zesilují škodlivé působení na člověka. Tím je opravdu situace mnohem vážnější, než před léty. Přitom oficiální složky, výrobci a lobbisté věc z neznalosti či účelově bagatelizují.