Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Sdělení ke třem kometám a jejich spirituální význam

Nejdříve je třeba říci, že v naší sluneční soustavě je na obloze mnoho komet. I když každá má svůj úkol a nějak působí, většina z nich nemá tak silný význam, jelikož jsou i daleko od Země či Slunce. V posledních dnech všichni (i zde tento web) doposud sledovali hlavně Ison. Ovšem lovec komet Tery Lovejoy objevil až před měsícem svou už čtvrtou kometu. To by nebylo nic nevídaného, kdyby kometa byla objevena s předstihem, jak bývá obvyklé. Jenže tato kometa dorazí k Zemi už dva měsíce po objevení, tedy v listopadu 2013. Vědci říkají, že nechápou, jak se jí povedlo uniknout výkonným profesionálním hlídkovým systémům a  možná se prý zažehla až nyní, jak popisuje odborný web kommet.cz

Zajímavé je i to, že tato nová kometa LOVEJOY bude nejblíže Zemi ve stejné době jako ISON – tedy když budou obě směřovat ke Slunci v listopadu. Tehdy budou mít podobnou viditelnost na obloze společně vedle sebe. Jejich dráhy jsou potom rozdílné a ta nové LOVEJOY nebude tak blízko Slunci jako ISON a poletí neporušená dál do vesmíru. Kdežto ISON, pokud průlet kolem Slunce přežije, se bude vracet k Zemi. K těmto dvěma kometám přibude na obloze i malá kometka Encke, která se k nám vrací každé tři roky. Stejně jako v názvu Ison můžeme najít  v překladu Já - Syn, v LoveJoy máme Láska - Radost. Takže k nám míří společně tyto dvě komety jako první symbolické znamení radostného druhého příchodu "Syna Lásky" ?  

Vzhledem k již známým informacím o kometě Ison a nově objevené kometě Lovejoy, požádal jsem opět paní Lenku o sdělení obrázkem s automatickým písmem s obrázkem (nejde o běžný channeling) s mým dotazem - jaký je význam dalších komet. Sdělení přepisuji s pokorou celé, tedy i s výtkou k mé osobě s ponaučením, jak nemáme ani nemůžeme chtít vědět vše...

Sdělení automatickým písmem: část 6. ze dne 13. 10. 2013...

Sdělíme nyní jen to, co nám je dovoleno. I my se musíme řídit pravidly. První kometa bude mít silný vliv, co se Slunce a její energie týká. Rozpoutá určité změny v běžném Vašem životě. Druhá kometa má velkou sílu, která je dvojí. Slunce na ní trochu vliv ještě mít bude, ale není jako první kometa. Tato kometa nese poselství a sílu dvou. A to léčivou sílu uzdravení a sílu propojení, probuzení, napojení a procitnutí.  Lidé musí být na 3. kometu připraveni, protože ta je předzvěstí pravého příchodu Ježíše Krista, našeho i Vašeho pána, kterého již teď vnímáte svým srdcem. 3. kometa nese sílu a jas Slunce obepluje Zemi a zbytek se vrátí zpět ke Slunci. Po jejím zjevení, kdy hlásá druhý příchod Ježíše Krista se sám Ježíš Kristus rozloží kolem celé Vaší Země. Spojí se jako kulatý prsten a vytvoří kolem Země svou úžasnou čistou energií obal - ochranu pro ty, kteří se povznesou k němu do vyšších sfér - k Novému lepšímu světu. Až všichni kdo mohou a chtějí povznést své duše k Synu Božímu a naplnit tak přání Boha - našeho Otce, bude proměna dokonána. Proto voláme "Spaste svoje duše ode všeho zlého, marnotratného". Žijte naplno v Lásce ke všemu!

Doplňující výklad: K obrázku snad jen to, že ukazuje symboly tří komet s propojením nahoře Slunce a vlevo modré Země obalené dle popisu. Když jsem dumal nad obsahem tohoto posledního sdělení, vyplývá z něho, co již řečeno bylo i informace nové. Ve sdělení mě zarazilo, že "třetí kometa obepluje Zemi a zbytek se vrátí ke Slunci". Jenže to vypadá, že je vědecky a materiálně nemožné a podle dráhy by to mělo být naopak. Potom mně ale došlo, že se tento proces může stát vlastně energeticky. Důležité je, že ze sdělení nevyplývá, jestli je kometa Ison tou hlavní vlasaticí a další dvě komety jsou ty výše uvedené nebo se jedná o komety jiné, jenž teprve přijdou. I kdyby ale byla ISON jen jakoby "PRVNÍM OZNÁMENÍM" - "SPOUŠTĚCÍM MECHANISMEM", nic to nemění na smyslu děje...

Komety opravdu mohou vykonat výše popsané ve spojitosti se Sluncem, to je i logické. Navíc Slunce právě nyní prochází přepólováním, což je známým faktem k němuž dochází každých 11 let. Nicméně každých 11 let nedochází k tomuto seskupení komet a rovněž v minulých cyklech nebyla ani na Zemi v mnoha ohledech lidských, přírodních, či technických stejná situace. Nemá znova smysl vypisovat v jaké době žijeme, a jak kdo k čemu přistupuje. Ať chceme či ne, doba se mění a měnit bude, jen nevíme, jak dlouho bude trvat ten hlavní proces pojmenovaný proměna. To, co je zde nazýváno proměnou s používáním křesťanských pojmů má analogii i v jiných termínech, jako je transformace, vzestup nebo jak říkali Indiáni - Velká očista. Jsou to pojmy s podobným významem, ale je dobré dávat pozor na to, abychom nezapomněli, že tento proces nese Kristův impuls s druhým příchodem. Země a lidstvo by nemohly pokračovat ve vývoji, kdyby nebylo příchodu prvního a nemohou pokračovat ani bez druhého. Kristův impuls není jen náboženský, ale i historicky-vývojový. Nyní je však již situace více odlišná než dříve a svobodná vůle člověka dospěla do fáze, kdy sama rozhoduje kam se dál začlení. Podstata a některé aspekty druhého příchodu jsou popsány v předešlé části - článku o samotné kometě ISON. Země nyní bohužel prochází dílčími katastrofami a mnohé znaky Velké očisty, tak jak byly kdysi indiány popsány, byly i naplněny: " Člověk zkažený, Země otrávená a obehnaná pavučinami" (chybějící morálka, zamořené prostředí jedy, dráty a jiné rozvody). Stejně tak biblické znaky od častých zemětřesení, až po znamení na nebi. V každém případe, ale opravdu nečekejme žádné konce světa a podobně. Záleží hlavně na lidech, jak budou schopni změnit mnohé svoje vlastní postoje a potom lidstvo i s pomocí vyšších sil mnohé dokáže...

 


 

1. Pouť Komety Ison než dorazila ke Slunci čtěte v prvních aktualitách zde

2. AKTUALITY a SOUVISLOSTI od SETKÁNÍ ISONU SE SLUNCEM:

 

27. 11. 2013: den před setkáním kometa ISON znovu vybuchla a zjasňuje

Po té, co to jakoby vypadalo, že ISON už zaniká, což psal odborný web v článku o labutí písni komety zde, naopak kometa už potřetí vybuchla a tentokrát se jedná o největší výbuch cca 4 magnitudy, což znamená 40 násobné zesílení jasnosti. Zatím se neví co se stalo s jádrem komety. Vlasatice se dál řítí směrem ke Slunci, tak uvidíme co se s ní po fyzické stránce stane. Zde je  foto z družice SOHO před setkání se Sluncem. To je zakryto ve středu diskem a Ison letí zprava. Na druhém obrázku je detail Isonu...

 

28. 11. 2013 - Kometa Ison aktuálně u Slunce

Ráno: Dnešní aktualizaci začínám netradičně mou ranní snovou vizí a to jen proto, že nepatřila k běžným snům a vše souvisí s transformační proměnou: Zdálo se mi o motýlu, který přiletěl ke mně domů, sedl si na starý přehoz křesla a chtěl jsem ho vypustit ven. Vzal jsem přehoz i s motýlem, otevřel dveře a on ne a ne se starého přehozu pustit. Když se to podařilo, zjistil jsem, že kousky jeho těla zůstaly na přehozu i na mých rukou, ale motýl přitom krásně letěl. Jedno křídlo měl bílé a druhé oranžové, obě stejně lemované, vypadal majestátně. Na tom oranžovém křídle měl vyobrazeny siluety hmyzu a slunéčka sedmitečná. Výklad snu je už sám o sobě vypovídající, souvisí s vývojem proměny, jeho podrobnější výklad bude případně doplněn.

Dopoledne: Webová stránka družice SOHO je přehlcená uživateli...

Odpoledne:  Poslední zprávy pozorování říkají, že většinová část jádra se rozpadla, kometa výrazně slábne a zbytek se řítí ke Slunci, kam dorazí 19:37:45 hodin středoevropského času. Co z komety zůstane se dozvíme možná už dnes v noci nebo zítra...

Večer: Kometa Ison se při setkání se Sluncem jako celek rozpadla. Drtivá většina vědců i veřejnosti si myslí, že z ní nezbylo nic a maximálně vytvoří falešný ohon bez hlavy. Na českém i zahraničním internetu je plno zatracujících článků o jejím zániku. Navzdory všemu, ale zbytek komety dle prvních indicií pokračuje dál. Poslední snímky (ohnutý ohon komety kolem zakrytého Slunce) ukazují, že z komety "přežil oblak materiálu", který se dále pohybuje po předpokládané dráze komety. Klikněte na animaci vpravo:

29. 11. 2013 Den poté - Ison přežil setkání se Sluncem !

Co se vlastně stalo a nástin vývoje...

Kdo by pozoroval pouť komety třeba jako sportovní fanoušek, mohl by být zklamán, poněvadž tato kometa nebude obrovská, jak se doufalo. Fyzikální popis stavu je na stránce úpické hvězdárny. Zde na tomto webu jsou však sledovány nejen děje fyzikální, ale právě to, co je za nimi skryté. Nehledě, že ani po stránce fyzické nemůžeme říci, že kometa zanikla. Během následujících dnů uvidíme, co se stane s tím, co z komety zbylo po průletu kolem Slunce, a jak dlouho to vydrží. Nyní Ison vytvořil formaci ve tvaru jakési šipky, která může klidně symbolizovat motýla z mého včerejšího snu - foto z družice vlevo. Proto je asi na místě sen popsaný výše vyložit: Motýl symbolizuje proměnu, přerod atd. (housenka, kukle, motýl). Starý přehoz na němž sedí vyjadřuje starý svět ze kterého je těžké vzlétnout. Je nutné vyvinout větší úsilí. Při něm sice motýl ztrácí část nebo celé tělo, ale i bez něj letí dál ta duchovní složka - křídla. Motýl, kromě analogie ke kometě (zánik jádra), nese právě v nich i další poselství. Bílé křídlo je symbolem světla a oranžové ducha. Na něm berušky - slunéčka sedmitečná symbolizují to, co konají ve stvoření - požírají škůdce... V tomto případě temné duchy - ne lidi, ale ty co je ovládají...

Také nezapomeňme, že tato kometa výrazně vybuchla už 13.11.2013 a podruhé den před průletem. Zde si připomeňme třesk ruského meteoritu, (předpovězen v hlavním prvním sdělení) o němž se nejdříve tvrdilo, že kromě pár rozbitých oken nezpůsobil nic a později se naopak prokázalo, že jeho tlaková vlna 2x oběhla Zemi. To samozřejmě ovlivnilo energeticky vše... Tím byl po roce 2012 započat zlomový proces proměny, jenž v určité míře běžel už před tím a poběží nyní dál. Jaký běh to byl a přibližně bude, se pokusím nastínit v následujících bodech, jenž nejsou dogmaty a nad nimiž nechť každý přemýšlí sám:

1. Měli jsme zde tři komety, z nichž každá má svůj význam. Kromě „pozůstatku“ Isonu máme stále dvě, z nichž Lovejoy velmi posílila a je na hranici viditelnosti obyčejným dalekohledem či dokonce pouhým okem, což se vůbec nepředpokládalo.

2. V kontextu se sdělením proměny (o to zde hlavně jde) nemůžeme s jistotou říci, která kometa měla být první ani poslední, přesto figury komet na pomyslné šachovnici už dávají nápovědu a Ison je pravděpodobně první kometou. Přečtěte si znovu žlutý text sdělení výše. Tato stránka vznikla právě proto, že Ison není sám... Ve sdělení bylo i řečeno, že na první kometu bude mít vliv Slunce. Pokud se nestane ještě něco výrazného s kometou Encke, tak je první kometou právě Ison a ten by mohl rovněž způsobit změny v našem běžném životě. Další dvě komety Encke a Lovejoy nemusí být vůbec ty ze sdělení a v budoucnu tyto komety teprve přijdou.

3. Přesto, že oznámením – znamením druhého příchodu Ježíše Krista má být až třetí kometa, je třeba vnímat proces jako celek. Už právě Ison mnohé naznačil. Ježíšovo fyzické tělo přece také zemřelo a v tom lze cítit první analogii s tělem – jádrem komety Ison. I kdyby Ison u Slunce zanikl úplně, jeho energie zde už byla a bude dál, což platí i po té, až zmizí i to, co zněj nyní zůstalo.

Podle současných ukazatelů to tedy vypadá, že první kometou ze sdělení je Ison, o těch dalších se nacháme překvapit. I tím, jak Ison prošel kolem Slunce, do něj samotného přinesl nové impulsy. Výše popsané nechť opravdu není bráno jako dogma, ale jako inspirace k vnímání každého jednotlivce. Zkrátka, ať tak či tak - proces je v chodu...


30. 11 3013 - jedny z posledních fotografií Komety Vlasatice Lovejoy

Bude-li příznivé počasí, je možné ji už příští týden pozorovat obyčejným dalekohledem i pouhým okem.
Textový popis: http://www.astro.cz/clanek/6060    Mapy vyhledávání: http://www.kommet.cz/datas/users/2013-12-c2013r1_1.pdf

   

 

1. 12. 2013 Kometa Ison aktuálně: odlet z nejbližší oblasti Slunce - na první Advent...

Na obrázku, který zachycuje čtyřdenní pouť Isonu od Slunce je vidět, jak "motýl" dále roztahuje křídla... Je stále více jemnější, éteričtější. Postupuje dál ve své dráze, aby se jednou jako čistý duch vrátil od kud přišel? Prakticky jako ducha ho označují i odborné vědecké pozorování. Ison zničen nebyl a podstata zachování energie hovoří jasně... S čím vším se dále propojí zvětšující se éterický přerod Isonu? Další zajímavostí je, že pokračuje zvýšený výskyt meteorů. Nyní byly silné meteory zaznamenány v Kanadě a Řecku, kde padl do moře u ostrova Kefalonie, což zaznamenalo množství svědků v polovině Řecka a záře byla vidět od západu k východu... Zde je český i původní článek. Tyto meteory mohou mít souvislost i s výbuchy Isonu, když kolem Země mířil ke Slunci.  

CZ - http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada
GR - http://www.hellas-now.com/2013/11/blog-post_452.html
EN - http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/meteor-confirmed-as-cause-of-loud-boom-in-quebec-ontario-1.2441705

 

4. 12. 2012 Ison stále letí k Zemi i k Lovejoy a spekulace o další planetě...

V posledních dnech se znovu objevují různě na internetu informace i fota pomyslné planety X, či Nibiru, Hercolubus atd., zachycených dokonce z družic a prý účelově vymazávaných Nasa. Originální snímek má být na stránkách U.S. Navy zde - červený snímek H1. Nakolik jsou tyto údaje faktem či jen konspirací z technické anomálie snímku, je na posouzení každého, poněvadž takovýchto zaručených zdrojů už bylo...
Naopak podstatné je to, že by žádné podobné, ať již pravé či nepravé informace, neměli odvádět od podstaty děje, jelikož "i kdyby", tak toto všechno jsou jen PRŮVODNÍ ÚKAZY - ZNAMENÍ tady popsaného procesu a nelze šířit paniku, i kdyby třeba meteory létaly o sto šest...  "Pomyslná planeta" z popisu videa nicméně nápadně připomíná obrázek z první části sdělení proměny. Nyní se mnozí přou, zdali to co zůstalo z Isonu nezměnilo dráhu a postupuje rychleji či pomaleji. Podstatné i bude, co za nedlouho přinesou snímky znovuzrozené komety Ison z Merkuru. Ve videu jdou zpustit (byť nedokonalé) titulky přes obdelníček popisků vpravo dole.

 

6.12.2013 Kometa Lovejoy aktuálně:

 

Co skrývá a co přináší jádro komety LOVEJOY?

Jakoby nám kometa Lovejoy chtěla na Mikuláše dát nějaký dárek či spíše sdělení... Tato vlasatice měla být v tuto dobu o polovinu slabší. Nyní nejen, že už byla vidět na mnoha místech pouhým okem a vyrovnala se tak kometě Ison, ale podařilo se zachytit i detail jejího jádra, který zobrazuje točící se spirálu - vrtuli a vše nápadně připomíná znaky z kruhů v obilí, které se v podobných tvarech objevovaly po celém světě. Jeden z nich i letos v ČR u Kunštátu o němž byl uveden i článek zde. Fota jsou od astronomů: Lorenzo Comolli, Alessandro Dimai, Waldemar Skorupa. Krásné ranní foto z ČR zde i s popisem.

7.12.2013 Znovuzrozený Ison pokračuje ve své misi...

Nejen, že Lovejoy není v centru pozornosti, ale ani o Isonu nemáme od Nasa či jiných valné zprávy.  Zatímco ho všichni a veškerá technika sledovali do jeho setkání se Sluncem, dnes už jen vědecké a odborné weby referují o jeho údajném zániku a dál veřejnost neví téměř nic. Nyní nezbývá, než spolehnout na vlastní intuici a technické zdroje čerpat z neověřených informací. Ale které jsou vlastně dnes ověřené...? Pokud není video níže za "účelem dramatičnosti zkreslené", potvrzuje to, co zde je od počátku avizováno - znovuzrozený Ison pokračuje ve své misi... 

 Potvrzeno z družice STEREO - Ison žije................................................................................

Video naznačuje, že kometa teď není zdaleka jen prach z něhož prý nakonec nezbylo nic. Jestli to bude trvalý stav nebo ho sluneční erupce či jiný vliv změní, nevíme. Ovšem v komentáři videa výše (lze spustit titulky) jsou popisované fragmenty Isonu větší a táhnou se miliony kilometrů spolu s jakýmsi prachoplynovým obalem. Klíčovou otázkou zůstává, zdali je dráha pozůstatku komety stejná a jaká je její skutečná rychlost, což by ukázalo možné protnutí drah s jinými tělesy. Podle původního scénáře měla neporušená kometa projít daleko a bezpečně od jiných těles včetně Země a v polovině ledna měla zeměkoule procházet pouze "zbytkem jemného ocasu komety". Nyní zůstává scénář podobný, ale nevíme, kdy a čím projdeme...

 

9. 12. 2013 Setkají se Lovejoy a Ison?

Vzhledem k obrovským vesmírným vzdálenostem, zdánlivě utopická představa. Avšak uvědomíme-li si duchovní podstatu hmoty i stav, kdy mnohé komety dávno jsou v kontaktu, jsme schopni duševně procítit či až vlastně i logicky pochopit spřízněnost obou Vlasatic. Ta se teď navíc umocňuje tím, že křídla éterického Isonu se rozpínají až "neznámo kam"... Mnohé fotografie dokazují, že Lovejoy je pouhým okem stejně silná jako byla Ison a znamení na obloze, je už nyní pro toho, "kdo má uši k slyšení a oči k vidění" dostatečně významné. Vlevo je nedávný snímek Isonu u Poseidonova chámu v Řecku 23. 11. 2013 a vpravo současná - Lovejoy z italských Alp 7. 12. 2013.     

 

Dále se s poetickou představou podívejme na graf průletu - orbitu obou komet zároveň: 22. 12. 2013 projde kometa LoveJoy tzv. přísluním - je nejblíže Slunci. Před i potom bude viditelná na mnoha místech Země a Ison již dostatečně roztáhne do dálav svá křídla. Bude to ON, kdo sešle k Zemi další znamení a současně zažhne Lovejoy novým světlem? Přes tuto poetickou představu je to i docela reálné, ať již k tomu Ison použije vlastní síly, jenž si přinesl nebo mu je dodá Slunce či jakákoliv nová pomyslná planeta... Pak bude Lovejoy pokračovat v misi Isonu a "vrtule" jeho jádra roztočí potřebnou energii do všech stran a budou tak i nadále "pracovat společně". To je i výzva pro nás - lidstvo - spojit se. Poněvadž pamatujme, že i Kristus zde byl a je pro jednotlivce stále, ale k lidstvu jako celku přichází v období, kdy to nejvíce potřebuje. Daný proces tudíž musí projít i Velkou Očistou o níž jen nevíme, jaká část nás už minula a jaká nás ještě čeká. Komety letošního roku jsou znamením, že ať již přijde v budoucnu cokoliv, musíme to dříve či později současně individuálně i společně překonat...   

13.12.2013 Gigantická koronální díra na Slunci a meteorické roje na Zemi

NASA Solar Dynamics Observatory odhalil na severní polokouli Slunce obrovskou koronální díru o velikosti více než 500 000 000 000 km2 ! Tato fotografie je z 11.prosince 2013. Koronální (též koronární) díry jsou místa na Slunci, kde se magnetické pole otevírá a umožňuje vznik a proudění slunečního větru. Velké díry jsou typické při přepólování Slunce - popis při tom posledním zde. Z této současné konkrétní koronální díry by se jeho široké proudy měly dostat na Zemi 15. až 17. prosince 2013. Poslední silnější sluneční vítr 7. prosince vyvolal polární záře i na jihu USA a po té udeřila zima prakticky na celém jeho území a v New Yorku naměřili už nyní - 25 stupňů. Posléze se neobvyklá zima přihlásila i na blízkém východě a můžeme ji očekávat i v Evropě. Tyto zprávy vychází z oficiálních pozorování stejně, jako i současný zvýšený výskyt, už tak častých meteorů v Severní Americe. Zde jsou právě na dnešní den tzv. Černého pátku nákupních horeček hlášeny další silné meteorické roje s výskytem až 120 meteorů za hodinu. Příklad jednoho nynějšího meteoru z Arizony - foto.

Potud tedy náhled z hlediska hmoty. Z pohledu duchovního bychom mohli říci, že Slunce na nás bude dýchat nové substance, a to i z těchto dvou důvodů: První souvisí s právě probíhajícím a již zmiňovaným přepólováním Slunce a druhý s jeho setkání s Isonem. Od této doby Slunce bude sice stále jako dříve, ovšem začne přinášet i nové impulsy. Vše je propojené právě i s vlivem komet a ani značný výskyt meteorů a ohnivých koulí není náhodný. Gigantická koronární díra na jedné straně vylučuje to, co je s následným vývojem neslučitelné a na druhé straně odešle do naší sluneční soustavy vlastní novou energii společně s tou, kterou jí "naočkoval" Ison. Dalším úkazem současnosti je návrat ztraceného meteorického roje Andromedid, jenž byl více než století neaktivní - co ho asi oživilo? Tento staronový roj teď navíc podpoří prudký meteorický déšť, kterým bude nyní Země procházet. Je to každoročně předvánoční a letos silný roj Geminid - proud trosek z planetky 3200 Phaethon. Zase ty asteroidy a komety... Jak vidno, vliv mají nejen současné, ale i ty prastaré, rozpadlé v podobě meteorických rojů a dešťů. Na obrázku jsou oběžné dráhy meteorů z diagramu Nasa pro následující období, které se protínají v jednom bodě - na Zemi (modrá tečka). Dráhy jsou barevně odlišeny podle rychlosti - od pomalého (červená) po rychlé (modrá). Žlutě je vyznačen zmiňovaný nejhustější roj Geminid. Na závěr dnešní aktualizece lze konstatovat, že tyto obrovské roje jsou doplňujícím znamením k tomu, co již bylo řečeno o asteroidech a hlavně kometách...

Snímek meteorů ze 14. 12. 2013 z Kanárských ostrovů a druhé foto ze Švýcarska :

 

 

19.12.2013 Vlasatice Lovejoy na vánoční obloze

V polovině prosince takto vyfotografoval kometu Lovejoy a v Rakousku Gerald Rhemann. Tento unikátní snímek Vlasatice s jejím obrovským ohonem dokazuje, že tako kometa je právem kometou vánoční. Překonala o 100% původně plánovanou jasnost a při příznivém počasí je tak pozorovatelná pouhým okem. Bohužel v ČR nebylo mnoho dnů, kdy by ji tako šlo spatřit a ani výhled na dny další není příznivý. Svědectví a krásné fotografie od jinud budiž nám alespoň útěchou. Na fotkách níže je barevné spektrum Lovejoy, s detaily aktivního srdce - jádra komety a černobílý snímek Vlasatice z "naší Šumavy" od Pavla Pecha. Na přelomu 22 a 23 prosince bude nejblíže Slunci a pak se již začne od nás vzdalovat. Uvidíme, jestli nám připraví ještě nějaké překvapení nebo bude jako doposud klidně plout naší oblohou...     

 

 

28. 12. 2013: co přinesl letošní kometární rok a co přinese začátek následujícího?

Zcela bez nadsázky lze říci, že rok 2013 byl opravdu velkým rokem komet. V různém stupni jasnosti se naší oblohou prohánělo hned 18 Vlasatic - souhrn zde. Všechny bez problémů pozorovatelné binokuláry. Čtyři z nich byly opravdu silné a za příznivého počasí viditelné pouhým okem! To pamětníci nepamatují a ani v budoucnu hned tak očekávat nemůžeme. Vše začalo na jaře příletem dynamicky nové komety z Oortova oblaku, C/2011 L4 PanSTARRS, kterou následovala kometa C/2012 F6 Lemmon. Po krátké pauze, kdy "dohasínaly" tyto komety jara, se už zažehávaly jasné komety podzimu, které byly ponejvíce sledovány na těchto stránkách. První se o slovo přihlásila ,,nejperiodičtější" kometa 2P/Encke, která ještě nebyla okem viditelná, ale spolu s ní už putovaly oblohou dvě stěžejní komety ISON a LOVEJOY. Oběma zde byla věnována dostatečná pozornost a přesto obě ještě neřekly svoje poslední slovo. Lovejoy bude menšími dalekohledy viditelná až do jara a Ison ve své nové podobě již brzy zahalí Zemi. Jak je možné něco takového tvrdit?

Všechny vědecké zprávy hovoří o tom, že z Isonu nic nezbylo. Všechny tvrdí, že to co zůstalo, nemůže nikterak ohrozit Zemi a život na ní. Potud ano... Proč by také mělo, vždyť globální katastrofu si v podstatě přejí jen "škarohlídi vedení temnými", lhostejno, zdali materialisticky či duchovně smýšlející. (Lokální katastrofy, však samozřejmě s různými příčinami byly a jsou. Ty však musíme odlišit od karmických dopadů řízených z vyšších sfér, stejně jako i proces velké očisty. Neměl by to být druhý člověk, který by měl mít vliv na něčí tragédii...) Pokud jde o to, jestli pozůstatky z Isonu existují a mohou něco přinést, pak je otázkou, co si kdo pod nimi představuje. Jeden může čekat větší či menší části materiálu, druhý jen jakousi hmotně neidentifikovatelnou substanci. A ta je tím, čím si můžeme být zcela jisti. Neznáme jen její hustotu a celkovou charakteristiku. Zde je analogicky vhodné opět připomenout zahájení finální fáze proměny a rok starý příběh čeljabinského meteoru. I u něj se až později zjistilo, že jeho energie v podobě tlakové vlny dvakrát oběhla Zemi. Nyní, začátkem roku 2014 se zkrátka všichni společně se Zemí nasuneme do drah Isonu a substancí, jež vnich Vlasatice zanechala. Počátek tohoto procesu byl astronomy původně určen na polovinu ledna, ovšem s výpočty celkově přeživší komety. Uvidíme tedy, kdy a co to vlastně přijde a nakolik to ovlivní Zemi či jen její atmosféru. Přitom Vlasatice Lovejoy stále popluje poměrně silná.  Nicméně, přes vše co bylo spojené s Isonem a LoveJoy, nelze ani u jedné z nich tvrdit, že byly tou třetí hlavní kometou z andělského sdělení, uvedeného na začátku této stránky. Ani jedna z nich neměla sílu a jas Slunce.

A kdy dorazí třetí kometa? Ison byl určitě první kometou, ale dále si nemůžeme být jisti. Bude třeba vyčkat, jestli jde o kratší či dlouhodobý časový horizont. Seriál proměny i aktuality budou nadále pokračovat...

 

 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...