Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Indiáni

Kdo jsou to vlastně indiáni?

Jestliže si chceme položit tuto otázku, je třeba vzpomenout existenci dávné Lemurie a Atlantidy. Tyto kontinenty, kdy v pořadí vývoje první zanikl ohňovou a druhý vodní katastrofou, byly sice kdysi domovem všech lidí bez rozdílu, ale indiáni jsou jejich jakoby posledními přímými potomky. Když se před mnoha tísíci lety postupně potápěla Atlantida do hlubin oceánu, prchali její obyvatelé mnoha směry do bezpečí okolních pevnin. Atlantská civilizace byla velmi rozvětvená a jednu z jejích částí tvořily skupiny, které spíše než technicky, vynikaly duševně-duchovním vztahem k přírodě i vesmíru. Právě tito lidé tvořili jednu část indiánského obyvatelstva Jižní i Severní Ameriky. Postupně se mísili s dalšími obyvateli, kteří přišli na americký kontinent migrací z Asie. Tak došlo k prolnutí těchto civilizací, čehož výsledkem byl vznik národností, skupin a kmenů, mezi nimiž byly často velké rozdíly v jednotlivých směrech vývoje. 

Když španělští dobyvatelé v roce 1519 narazili na vyspělou indiánskou kulturu s chrámovými pyramidami, vykazovala nepřehlédnutelnou podobnost s kulturami Předního východu. Zásadní informace o jejím původu však pocházela z mytologie mexických Aztéků. Španělský dobyvatel Hernando Cortéz se dověděl od aztéckého Hue-Hue-Tlatoaniho („Nejvyššího mluvčího") Motecuhzomy Xokoyotzina - Španělé mu říkali „Montezuma" -, že jejich původní vlast byla na východě. „Naši otcové se nenarodili tady, nýbrž sem dorazili ze vzdálené země, jež se nazývá Atzlan. Tam stála vysoká hora se zahradou, v níž přebývali bohové." Ať Španělé pronikli kamkoli, všude uslyšeli legendy o „Atlanu", „Atzlanu", „Atalantě" nebo „Tollanu", bájné pravlasti indiánských kmenů východního Mexika. Všechny uváděly, že předkové indiánů připluli přes moře, když se jejich původní vlast při strašlivé katastrofě potopila pod mořskou hladinu. Severoameričtí indiáni kmene Hopi pocházejí podle prastaré pověsti z kontinentu jménem Kasskara, nacházejícího se uprostřed Tichého oceánu. Hopiové vyprávějí, že v oněch dobách byla většina jihoamerického kontinentu ještě pokryta vodou. Avšak v jiné části Země, na pevnině v Atlantském oceánu, žili tehdy lidé, kteří se vznášeli ve vzduchu a mohli navštěvovat jiné planety. Obrovská ostrovní říše byla v důsledku katastrofy nesmírně rychle pohlcena mořem. Podle nejnovějších geologických průzkumů se jihoamerický kontinent vynořil z Tichého oceánu teprve v mladší době geologických dějin modré planety. Ještě v tomto století se americký etnolog L. Taylor-Hansen dozvěděl od starého indiána z kmene Apačů — jednoho z posledních přežívajících kmenů svého času velkého aztéckého společenství — následující legendu o jejich původu: „Kdysi jsme žili ve staré ohňové zemi. To bylo dlouho před potopou. (Jednalo se tedy o Lemurii, jež byla před Atlantidou). Už jen vchod do našeho města byl tak rozlehlý, že se v něm dalo klidně zabloudit. Tehdy byla naše země srdcem světa; mnoho národů se na ni obracelo, aby byla zjednána spravedlnost — stejně jako se dnes obracíme na Washington. Hlavní město bylo obrovské a četné lodě se míjely ve vjezdu do jeho přístavu. Hory mé země byly nejvyšší na světě a v jejich vnitřnostech přebýval bůh ohně. Jeho záští a zlobou byla země zničena. Bůh opustil své podzemní jeskyně a rozséval oheň a smrt na lidi, kteří strachy zešíleli. Obyvatelé naší země prchali a při útěku se dostali přes moře na západ. Potom příboj opadl a my jsme už nikdy nespatřili moře — my, kteří v době slávy panovali nad vodstvy celého světa!"

Tato a mnohá další svědectví a výpovědi, které se u Indiánů ústně předávali z generace na generaci, jsou spolu se zápisky starých zasvěcenců, řeckých filozofů i vědeckých bádání poslední doby jedním z mnoha důkazů o pravém původu Indiánů. Pokud jde o výše uvedená svědectví, pak musíme myslet na to, že mohou být někdy popisována, jak je indián chápal dle své doby nebo byla za dlouhá léta ústním předáním lehce pozměněna, ale v základu jsou odpovídající. Různorodosti skupin a kmenů spojoval naprosto přirozený vztah k přírodě i duchovní podstatě světa a oddanost společenstvu a rodině. Někteří se snaží vylíčit Indiány jako krvežíznivé divochy, ale až na výjimky, je opak většinou pravdou. Ano, někteří z nich byli krutí - "žádní milosrdní bratři", ovšem ve srovnání s válkami a krutostí zbytku tehdejšího středověkého světa se většina Indiánů jeví jako beránci. Navíc je třeba si uvědomit, že byli celá léta pronásledování ve vlastní zemi bez viditelné naděje na důstojný život. Přitom celkově žili více křesťansky než ti, kteří do Ameriky přišli, což platilo i v dalším vývoji osídlování.

Je mnoho knih a internetových stránek, které popisují zvyky a kulturu indiánských obyvatel. Proto je zde spíše důvodem vyzdvihnout některé historické skutečnosti a osobnosti a ukázat skrytou tvář i úlohu indiánského odkazu. Hlavním úlohou mělo být, aby Indiáni vytvořili určitý most k technicky vyvinutější části lidstva, k čemuž díky hamižnosti a nenasytnosti nových obyvatel Ameriky zdaleka nedošlo. Ne všechno však zůstalo zapomenuto a mnohé věci ještě přijdou, aby ukázaly, co se stalo a co se teprve stane... 

Níže budou postupně doplňovány odkazy a články, které stojí za povšimnutí. Jelikož se více zajímám o severoamerické Indiány, bude pozornost věnována právě jim:

Tradiční modlitba severoamerických Indiánů       

Výroky a citáty Indiánů       

Řeč náčelníka Seatla k prezidentu USA    

Abdikační projev Rudého Oblaka 

Indiáni a psi    

Kolonizace a Genocida Indiánů ve faktech       

Vybití bizonů za účelem vyhladovění Indiánů

Autumn Peltier - dětská aktivistka

Josephine Mandamin a Autumn Peltier

Moje přednášky "O nás a Indiánech"