Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Přednášky, besedy, videa...

Příležitostně vykonávám pro zájemce přednášky a besedy na různá spirituální témata. Smyslem je poukazovat na základy člověka Země a vesmíru v duchu Anthroposofie Rudolfa Steinera a dnešní doby. Tak, aby byl každý jednotlivec schopen, jít dříve či později po vlastní cestě a naučil se rozlišovat a vnímat podstatu dějů. Setkání jsou veřejná a srdečně otevřená duchovně hledajícím.

Vratislav Zouhar

Níže naleznete informace k nejbližšímu setkání a odkazy na některé video-záznamy nebo jejich ukázky.


Již proběhlo... Videa...