Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Asteroid, vulkány a výstup zla z útrob Země

Úvod: Bylo by příjemnější, věnovat se jiným tématům, ale dnešní události a "světová doba", je taková, jaká je... Někdo by řekl, že si toho nemáme všímat a věnovat se jen pěkným věcem. Ano, mnohdy to platí, ovšem ne tehdy, týká-li se něco "věcí obecných". V těchto situacích, více než kdy jindy, platí jedna ze tří hlavních zásad andělů: "Nikdo nemůže být zcela šťasten, pokud jiní trpí". Potom je totiž naše štěstí, jen tak nějak napůl... Proto se andělský svět neustále snaží pracovat ve prospěch člověka a lidstva. V poslední době zlé síly bohužel stále kulminují, ale nezahálejí ani ty dobré, co stojí při nás. Oboje souvisí s následujícími tématy:

V únoru 2016 byla oznámena výrazná změna dráhy jednoho z asteroidů. Pokud se něco opět nezmění, malá planetka 2013 TX68 o velikosti 30 metrů proletí kolem naší Země 6. března 2016. Už 3x se výrazně změnila data tohoto tělesa. Podle prvních propočtů měl asteroid letět poměrně daleko, ale vědci měli potíže vypočítat, v jaké vzdálenosti to nakonec bude. Ani to dnes přesně nevíme. Ovšem má to být místo původních 14 milionů kilometrů, spíše někam k 20.000 km! Planetka tedy proletí cca 20 x blíže, než je náš Měsíc! Hluboko pod úrovní satelitů nebo někde kolem nich.  Na první pohled by se zdálo, že o nic nejde, když je fyzický střet vyloučen.  Ovšem při tak blízkém průletu, a to i při této menší velikosti objektu, k některým energetickým ovlivněním dřív či později dojde. Projde totiž atmosférou Země a tedy i gravitačním polem, jenž působí nejen na to fyzické. Tyto skutečnosti mě přiměly požádat paní Lenku o sdělení k tomuto asteroidu:

Asteroid, zakreslený červenou energií tvaru X, sebou nese informační, ničivou, ale i léčící sílu. Ta pomůže změnit nynější situaci, jenž je pro Vás lidi i planetu Zemi velice ohrožující. Vše nabírá den ode dne větší sílu, ale zlo si začíná být vědomo silnější pozitivní ochrany, kterou Vy i  Vaše planeta máte. Ještě zažijete mnoho nečekaných zvratů a přírodních katastrof, které také souvisí s celkovou proměnou vašeho světa.  Zlo se bouří, je vytaženo z útrob vaší Země na povrch, aby mohlo být v nynější podobě zničeno a transformováno v lepší využití této ničivé energie. Toto zlo tasí drápy a zasahuje všude kolem vás. Denně útočí nejen na vaše domovy a vaše životy, ale bude se dál snažit vám nahnat  strach a dohnat k zoufalým činům. Strhnout a nalákat svými klamy na svou stranu. Proto při vašich životních křižovatkách nevěřte všemu, co vaše oči vidí a uši slyší. Pravda je ukrytá v nitru každého z vás. Zklidni svou mysl a ptej se sám sebe a tvé já a srdce je ti vždy dobrým rádcem při rozhodování o čemkoliv. Vše je jinak než vidíte vy z vašeho úhlu pohledu. Málo z vás opravdu vnímá a cítí o co tu vlastně jde. Není nám dovoleno více sdělit, protože byste byli ovlivnění a nebylo by respektováno vaše svobodné rozhodnutí. Jsme dnem i nocí neustále při vás.  Je mnoho ochránců kolem a všichni se snaží o lepší svět a lepší planetu pro Vás, kteří jdete ke světlu božímu s doprovodem Ježíše Krista.

Doplňující výklad: Jestli je tento asteroid jedno a totéž, co již bylo v několika sděleních, včetně kruhů v obilí, to se letos teprve ukáže. Podle nynější kresby, energie asteroidu omotá Zemi. Stane se tak na základě jeho výbuchu, podobně jako u čeljabinského meteoru v Rusku, nebo tím, že jen proletí kolem naší Planety velmi blízko? Stále totiž není jisté, v jaké vzdálenosti nás mine. Každopádně, podobně jako komety mají i asteroidy svůj vliv, jen musí být blíže, což tento asteroid splňuje. Vzpomeňme právě na kometu Ison a meteor v Rusku v roce 2013, od té doby se dějí věci nevídané. Tak jako Ison k nám působil skrze Slunce, tak meteor skrze Zemi, kterou jeho tlaková vlna celou 2x dokola obeplula. Tato skutečnost byla i ověřena přístroji, i když se o tom mnoho nemluví. Co se bude dít po průletu této malé planetky brzy uvidíme, ale jisté věci se dějí už dnes.

O současné, prozatím nejsilnější kometě Catalina US10 bylo řečeno, že rozpoutá zemské procesy destruktivní, ale i léčivé. A vypadá to, že tento asteroid TX68 má stejné poslání a vliv. Mnohdy se totiž vesmírná tělesa ve svém úkolu doplňují. Bez ohledu na vývoj, už dnes můžeme říci, že určité procesy Země, jsou na značné úrovni. Samotná seizmická aktivita se stupňuje. Zemětřesení o intenzitě vyšší, jak šest stupňů Richtera, se vyskytují rozhodně častěji než dříve. Ještě to ale není nic proti tomu, jak narůstá vulkanická činnost a vědci neví proč. Na začátku roku 2016 je prakticky dnes a denně, hlášena nějaké sopečná aktivita. Podrobnější zprávy o tom jsou i ve zdejším vesmírné počasí.

Co říká o současné aktivitě sopek automatické písmo a jaká je úloha vulkánů v obecnějším výkladu?

Síla sopek se probouzí na celé Zemi. Je jen průvodním jevem toho, že zlo je vytahováno z útrob Země. Vybuchuje a dělá kolem sebe další paniku, strach a chaos. Berte to, jako záškuby Země, jako když je třeba vytrhnout shnilý zub. Také nejdříve způsobí bolest a potom přijde úleva a hojení rány. Tak to bude i při proměně. Vše neproběhne jen v růžových barvách a v klidu. Je potřeba, aby Zem i vše na ní bylo otřeseno, abyste se už vzpamatovali a opravdu žili, jak žít máte. Změnili jste chování a myšlení, vztah ke všemu živému, ale i mrtvému, ke Kristu, k Bohu a jeho silám. A také sami k sobě... Jste vždy a v každém okamžiku schopni nést tyto důsledky?

 

Poslední výbuch sicilské sopky Etny a mexické Colimy. Vulkán Sinabung pozorují lidé na Sumatře 12.2.2016...

Potud tedy k situaci dnešní. Ovšem vulkány a nejen ony mají podobnou funkci i obecně. Mnohá přírodní katastrofa bývá odrazem emocí lidských i jiných... Stejně, jako má člověk emoční - pocitové astrální tělo, tak ho má i Země. Mnohé lidské emoce se ukládají nejen v lidských jemně-hmotných tělech, ale i v těch zemských. Jeli těchto emocí příliš a nestačí se vstřebat přirozenou cestou, potom se tato nashromážděná energie musí nějak uvolnit. Podobné se děje nejen v Zemi, ale i ve vesmíru, i když v jiné formě. To, co vidíme dnes, k tomu ovšem přispívá nejen činnost lidí na Zemi, ale i těch mrtvých, kteří se stále nedokážou smířit a rovněž bytostí a entit jiných -nepozemských. To ony pronikly dávno do Země, aby mohly nejen od shora, ale i ze spodu lépe ničit lidstvo i Zemi. O tomto typu zla je řeč v automatickém písmu. Jsou to tedy oba faktory, jenž vše dohnaly tak daleko, nejen ten lidský. I náprava současné situace, musí být ve dvou liniích:

Na jedné straně je to člověk sám, co musí přiložit ve všem ruku k dílu s vědomím, že samo se všechno neudělá. Na druhé straně to bez vyšších sil nepůjde a ony musí pomoci ty zlé duchovní síly eliminovat a současně podpořit i člověka. Toto se děje bez ohledu na to, zdali si to někdo připustí či nikoliv. I ten největší ateista je vždy někým, něčím veden. Úkolem člověka v dnešní době - čase Archanděla Michaela, nejbližšího pomocníka Kristova, je naučit se tyto věci rozpoznávat. A nejen je, i ty ostatní. To, co se děje není náhoda a má svůj význam. Je zde však mnoho souvislostí, a protože člověk "spal", je to pro něj obtížné. Rozpoznat pravdu od lži a pochopit, že falešné, sladké řeči mají horší dopad než to, co lidé raději nechtějí slyšet, ale slyšet by měli. V nynějším globálním informačním světě vládne propaganda bez rozdílu, zdali pochází "ze západu či východu". Bude se ještě více čistit nejen osudová karma jednotlivých lidí, ale i regionů a částečně karma světová. Nesmí se však hovořit o konci čehokoliv, člověk i Zem má tisíce let pře sebou. Mluvit o globálním zániku by znamenalo neúctu k božskému vývoji a ještě horší současný stav. Pokud je zde naznačeno něco o částečných katastrofách, pak to musí také být náležitě v souvislostech vysvětleno. Je třeba přemýšlet a jednat tak, aby různé extrémy co nejdříve pominuly a člověk i Země svoje přirozené čistící mechanismy používaly v přirozené míře. Přitom je důležité, nevrátit se za tímto účelem jen ke starým stavům, ale dnešního marasmu využít k pozdvihnutí lidstva i planety ke stavům vyšším!

Dnešní situace je nejen důsledkem všeobecně uváděných chyb, ale i důvodem nejvyšším - Zatemnit druhý příchod Krista. Byť nevědomě, snaží se o to pod vlivem temných, většina odvětví společnosti. Od politiky přes hospodářství, až po kulturu a duchovnost. Jen k tomu všichni používají svoje matoucí prostředky. Přesto všechno, má i toto svůj význam a v podstatě ukazuje člověku světlo na konci tohoto tunelu. Poukázat na hlavní souvislosti onoho zatemnění, by potřebovalo větší prostor, ale něco jasného před duchovním zrakem vyvstává ihned. Tím je analogie místa a času. Nejdříve si připomeňme, že to byl přece biblický Pavel z Tarzu - později Svatý Pavel, který jako první zažil druhý příchod, když se mu tehdy před Damaškem na astrální úrovni zjevil éterický Kristus. Právě tento akt způsobil jeho "proměnu ze Šavla na Pavla" a z pronásledovatele křesťanů se stal Kristův následovník. A dnešní analogie má dvě části: Za prvé, paralela místa. Právě nyní se totiž bojuje v Sýrii u Damašku, místě kde Pavel uzřel Krista. Tento syrský konflikt, je hrůzný už sám o sobě a může být ještě mnohem větší. Nesmí se tak stát. S ním je totiž spojená druhá analogická paralela. Po tragédii první světové války byla naděje, že lidstvo půjde vzhůru. Už ve třicátých letech minulého století, mělo být mnoho lidí schopno vnímat éterického Krista, tedy jeho druhý duchovní příchod, ale co se přihodilo? Temným silám se tehdy podařilo tento proces zatemnit a oddálit druhou světovou válkou a následným pokrouceným ekonomicko-politickým světem. To se rovněž nesmí opakovat, aby se lidstvo, když už nic lepšího, mohlo alespoň dále rozdělovat a neupadlo celé. Aby měli někteří vůbec možnost, se správně rozhodnout...

Na závěr zpět k samotnému asteroidu: Nahlédneme-li na něj, například v jeho pozitivním léčivém smyslu numerologicky, ukážou se zajímavé souvislosti. Prostý součet jeho označení 2013-TX68 v číslech i dvou písmenech:  2+0+1+3+2+5+6+8 = 27, což je 2+7 = 9. Máme zde tedy první výslednou devítku. Současný rok je 2016, což vychází rovněž na devítku. A pokud se opět nezmění datum příletu, nejbližšího přiblížení k Zemi, budeme mít devítku třetí - 6.3.2016 je totiž v součtu 18, tedy 1+8 = 9. V názvu i v datu je obsažena i karmická osmička i dvakrát šestka, číslo lásky a harmonie, které je vlastně převrácená devítka. A jak je všeobecně známo, devítka je vysokým duchovním číslem, jsou v ní obsaženy i všechna čísla ostatní, zakončuje naši jednotkovou soustavu a představuje stále se opakující devítileté cykly. Může být tedy tento rok devítky nějakým dílčím zakončením a předzvěstí nových událostí v příštím roce jedničky? Jestli je tento devítkový asteroid symbolem něčeho významnějšího, nebo je jen další součástí dnešních procesů, nám rok 2016 ukáže. I když třeba proletí pro většinu lidstva nepozorovaně, svůj význam určitě mít bude. Už jen proto, že projde atmosférou Země, tedy nejen gravitačním polem, ale právě jejím astrálním, emočně pocitovým tělem, které je propojené s naší mateřskou planetou i s člověkem samotným...  

Ilustrační video s datem 5. března bylo v mezičase změněno. Nyní NASA udává  6. 3. 2016

Doplnění - aktualizace 12. 3. 2016:

Přesto, že v mezičase NASA oznámila další změnu dráhy asteroidu TX68, zatím se vůbec neví, kdy a v jaké vzdálenosti proletěl. Doposud je zahalen tajemstvím a nebyl po průletu znovu objeven. Jestliže se tak stane, bude upřesněn jeho další návrat.

Měsíc březen je ale vůbec zajímavý. Přiletí nová malá kometka a přijdou i klasické úkazy. 9 března bude úplné zatmění Slunce a 23. března polostínové zatmění Měsíce. Ani jeden úkaz nebude viditelný z ČR, ale to samozřejmě není podstatné. Naopak oblast Pacifiku, kde se to odehraje, je dosti problematická. Krom toho byla potvrzena informace, že přilétá nečekaná kometa. Je sice malá a nebude tedy moc jasná, ale bude na kometu rovněž Zemi velmi blízko – třetí nejbližší kometa v historii měření! A nejblíže Zemi bude zrovna v období polostínového zatmění Měsíce- ve zhruba v jeho devíti násobné vzdálenosti a poblíž ní půjde ještě jedna podobná vlasatice. Při tom zatmění Slunce bude navíc „velký“ Jupiter v jedné linii (konjunkce) s naší Zemí a Sluncem. Nejsem astrolog, ale v souvislosti s kometami jsem si tohoto významného spojení všiml. Březen tedy bude pěkně našlapaný a uvidíme, co to přinese...

Úplné zatmění Slunce 9. 3. 2016:

Polostínové zatmění Měsíce 23. 3. 2016:

Od komet k asteroidu...

 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...