Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

AURA a ČAKRY - jejich význam, odblokování, čištění a posílení

Energetická koule ET ovlivňuje nejen čakry a základní auru jako takovou. Protože přijímá vysoce pozitivní energii z duchovní sféry, je schopná "pracovat" i v jednotlivých jemněhmotných tělech - astrálním a éterickém - samostatně a posilovat je, což nebývá běžně obvyklé. Její účinnost je vynikající u každého. Záleží ale také na nás, jak se dokážeme těmto energiím otevřít.

  foto-aury  foto-aura
                                       aura před působením ET                                   reakce aury na energie z ET

Přístrojovým zobrazením se reakce aury a čaker většinou projevuje nárůstem vitálních barev - žluté, oranžové a červené. Také při snímání aury v přímém přenosu kamerou byl pozorován energetický nárůst v auře i čakrách člověka vlivem ET.

Při používání ET - Energetického talismanu dochází k odblokování a čištění všech čaker. Stejně tak jsou naše čakry a aura posilovány na všech úrovních - tělesné duševní i duchovní.

STRUČNÝ POPIS AURY A ČAKER a jejich význam

čakry

1. červená vše pevné, kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, nohy, konečník.
2. oranžová vše tekuté, krev, míza, trávící šťávy, sperma, oblast pánve, rozmnožovací orgány, ledviny a moč. měchýř.
3. žlutá spodní část zad, žaludek, játra, žlučník, slezina, slinivka.
4. zelená horní část zad, srdce, hrudník, dolní č. plic, ruce, krevní oběh.
5. světle modrá průdušky, plíce, hltan, hlasivky, hrdlo, šíje, čelist.
6. tmavě modrá malý mozek, uši, nos, dutiny, oči, čelo, obličej.
7. fialová, bílá velký mozek, lebka.

Pro zdraví organismu je třeba správná funkce čaker a optimálně silná aura

Čakry jsou energetická centra člověka s otáčivým pohybem a vztahem k jeho jednotlivým úrovním (tělesné, duševní, duchovní) i k orgánům.K jednotlivým sedmi základním čakrám je přiřazena barva, která na ni také nejvíce působí. Čakry a jejich význam je velmi široký. Každou ze sedmi základních čaker ET pozitivně ovlivňuje. Čakry mají také spojitost s energetickými kanály, meridiány i s ostatními prolínajícími se jemněhmotnými těly, jež prostupují tělo fyzické a tvoří i jeho energetický obal - auru. Frekvence vibrací a rozvinutí těchto těl je dána duchovní úrovní každého jednotlivce.

Někteří jedinci jsou schopni čakry i barevnou auru vnímat. Určitou část aury lze dnes již běžně vyfotit nebo sledovat kamerou. Aura i každá čakra je velice složitý pulzující útvar reagující na jakýkoliv vnitřní či vnější podnět. Výklad proto není jednoduchý a ať již je vše zkoumáno jakkoliv, je třeba vysoké znalosti jednotlivých vrstev a odstínů barev i vědět, co je v dané situaci vyjádřeno.

Na obrázku vlevo je znázorněno éterické tělo člověka, umístění základních čaker a proudy v éterickém těle a čakrách. Éterické tělo bývá nazýváno i tělem životním a tvoří první obal těla fyzického, které prostupuje a o několik centimetrů přesahuje. V podstatě "nás drží pohromadě", protože bez něj by se fyzické tělo rozpadlo, k čemuž později dochází po smrti člověka. Kopíruje nejen tvar našeho těla, ale i naše orgány (každý orgán má i ten svůj éterický). Proto také může docházet přes éterické části až k fyzickému léčení. Naše tělo éterické, včetně čaker, je dále propojeno s astrálním tělem, které tvoří většinovou část aury. Astrální tělo může mít poměrně značnou velikost, je vejčitého tvaru a bývá nazýváno rovněž tělem pocitovým. Projevují se v něm všechny naše vnitřní i vnější pocity, pudy a vášně, které následné ovlivňují éterické, a tím i fyzické tělo. Proto spousta našich radostí i strastí má vliv na duševní i tělesné zdraví a celkový stav. Do toho zasahuje i naše vlastní myšlení, úroveň našeho "já" - ega, jež ovlivňuje všechny naše těla a čakry. Protože naše já a astrální tělo jsou nejmladšími částmi člověka, nejsou ještě vyvinuté a dělají poměrně hodně chyb. Jsou tak příčinou mnohých našich následných neduhů. Neznamená to však, že bychom měli naše já, tedy ego, nějak potlačovat či rozpouštět, ale naopak jej zdravě rozvíjet, aby nebylo sobecké a správným myšlením i skutky je zdokonalovat. Tím dojde i k rozvoji čaker a našeho astrálního a éterického těla s následným dopadem na tělo fyzické. Každá myšlenka je totiž tvořivý proces. Svým myšlením doslova a do písmene vytváříme útvary, které v nás následně žijí a myšlením také vstupujeme do vyšších světů. Záleží tedy jen na nás, co k sobě přitahujeme a kam kráčíme...    

  Vlastnosti ET koule umožňují každému člověku lépe rozvíjet a posilovat jeho jemněhmotná těla a čakry.