Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

AUTOMATICKÁ KRESBA PŮSOBENÍ ET : Dr. Jany Brzobohaté - Agape Brno

Automatickou kresbu považujeme za zvláštní schopnost nebo dar, umožňující kreslícímu mimosmyslové napojení do různých typů energií fyzického, duševního a duchovního těla člověka, jež nelze získat žádným rozumovým poznáním. Automatická kresba se u různých kreslířů liší osobní formou symbolů. Z hlediska kvality, množství a přesnosti informací nejvíce záleží na tom, na jakém stupni duševního a duchovního vývoje kreslící stojí. Pomocí automatické kresby je možné zachytit i jemné toky energií v lidském těle, čakrách, v auře fyzického těla a okolí, ale i v dalších neviditelných rovinách duševního a duchovního těla člověka.

Dr. Jana Brzobohatá patří k absolutní špičce v oboru automatické kresby. V ČR je spoluautorkou několika knih s duchovní a léčitelskou tématikou. Jako doplněk zde uvádíme některé její kresby. Více informací o činnosti Agape naleznete na www.agapebrno.cz

Automatická kresba Koule ET - Energetického Talismanu byla zhotovena 30. 8. 2011

 

PŮSOBENÍ ET NA ENERGETICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PEVNÝCH LÁTEK

 

Stav člověka po vypití sklenice aktivované vody z ET

Stav aury oslabeného člověka před vypitím aktivované vody v náhledu zde

 

PŮSOBENÍ ET NA POSÍLENÍ ORGANISMU - STAVU FYZICKÉHO A DUŠEVNÍHO TĚLA

a) Působení ET po 5 min. na fyzické tělo:

b) Působení ET po 5 min. na duševní tělo

Poznámka: Také automatická kresba Dr. Jany Brzobohaté potvrzuje vysoké napojení ET do andělského světa. Koule umožňuje každému člověku s duchovním uvědoměním spojení s Anděly na mnoha úrovních. Zde je popsáno - jak působí Andělé na člověka.

 

PŮSOBENÍ ET NA NEGATIVNÍ ZÓNY A ŠKODLIVÁ ZÁŘENÍ

 Stav člověka po ovlivnění zóny ET

Stav aury oslabeného člověka pod vlivem škodlivých zón a záření v náhledu zde

Poznámka: Zóny a škodlivá záření nemá cenu přeceňovat ani podceňovat. Článek a použití ET na toto téma je zde.