Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Základní použití - přímé působení pozitivní energie ET

Kouli lze použít fyzicky i bezkontaktně, nejlépe v klidu o samotě. Velmi citlivým jedincům mnohdy stačí bezdotykový způsob položením před sebou, ale nejúčinnější je fyzický kontakt: Uchopte kouli oběma rukama nejlépe tak, aby body spojů drážek  směřovaly do dlaní (osa koule) a zaujměte jakoukoliv pohodlnou pozici. Uvolněte svoji mysl a lehce se soustřeďte či si jen uvědomte ET. Odvádějte pryč všechny rušivé myšlenky, k čemuž vám pomůže vnímat tep svého srdce. Můžete použít tuto nejjednodušší meditaci i rozjímání složitější, ovšem čím je „mysl čistější“, tím lépe. Při tomto použití koule je současně možné využít i různé techniky vizualizace postižených částí nebo celého těla. Do určité míry účinkuje koule vždy, ale s duchovním uvědoměním v srdci působí nejvíce. ET může být jak prostředkem k léčení, tak i k uklidnění a srovnání myšlenek, spojením s vnitřním já a k nalezení své další cesty...

auraDélka působení: Tu nelze určit zcela přesně, ale z počátku lze orientační čas stanovit na 30 minut. U velmi citlivých jedinců či u preventivního použití lze dobu zkrátit nebo v případě potřeby naopak prodloužit. Z počátku kouli používejte kratší dobu (kvůli případným reakcím), později ji můžete používat, jak dlouho potřebujete. Každý si prostě musí vyzkoušet, co je pro něj optimální, protože pravidelnost i časová délka je závislá na citlivosti a momentálním energetickém stavu každého jednotlivce i na způsobu použití. Někdy prostě stačí 30 minut, jindy je třeba dlouhé působení. Případná nadbytečná energie není škodlivá a po čase vyprchá. Koule má největší účinek, jestliže ji držíme nebo na ni zaměříme alespoň svoji pozornost či oboje současně. Pokud je v místnosti jen volně položena, harmonizuje svoje okolní prostředí a nemá už takový přímý vliv.

Pozitivní Energie ET je většinou pociťována jako "teplo či "mravenčení" nebo je vnímána nadsmyslově jiným způsobem. Prvotní reakce na její působení je rovněž individuální a může to být jak pocit přílivu energie, tak i potřeba spánku. Tyto reakce se mohou postupně měnit. Protože energie koule je universální, jsou ET přenositelné, ale komu se to zdá vhodnější, může používat jen svou kouli. Odpovědi na nejčastější dotazy lze najít v sekcích otázky a ohlasy nebo prostě napište a budou vám e-mailem zodpovězeny.