Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Ochranná energetická koule ET proti působení negativních energií

1. Elektrosmog a patogenní zóny

 2. Mentální a energetické útoky

3. Vnitřní psychické potíže

Zatímco barevná ET koule je využitelná ke všem funkcím, význam černobílé je především ochranný. Jestliže tedy potřebujeme klást větší důraz na energetickou ochranu ve smyslu eliminace negativních energií, je na místě použít černobílou kouli dle popisu níže. Stejně jako ta barevná se energeticky čistí sama a nepotřebuje žádnou údržbu.

Použití černobílé ET koule

1. Proti působení elektrosmogu a patogenních zón:

Naše okolí je dnes doslova prošpikováno elektrosmogem od stále výkonnějších vysílačů i domácích wifi rozvodů až po elektrospotřebiče, telefony a počítače. Člověk je neustále vystaven těmto vlnám, což může mít po čase degenerativní vliv. 

Zejména v bytech je elektrosmog všudypřítomný a různé zóny se vyskytují běžně. Kouli pokládáme hlavně k LCD i LED obrazovkám televizorů a hlavně počítačů, u nichž jsme blízko delší dobu. Člověk tyto energie a vlivy podceňuje, jelikož je nevidí a věří normám prodejců a lobbistů... Přímá citlivost na ně je různá, ale po čase působí na každého, včetně dětí, u nichž se navíc organismus teprve vyvíjí...

Na elektrosmog má černobílá koule vyšší účinnost než barevná a většinou postačuje samostatně.

Na geopatogenní a patogenní zóny bývá vhodnější naopak barevná, ale můžeme přidat současně i černobílou kouli. Zejména, pokud se vyskytuje zvýšený elektrosmog nebo psychické potíže.

Lze tak učinit i preventivně bez znalosti vyhledávání zón.

Zónám se rovněž většinou nevyhneme, ale nemá smysl je přeceňovat, ovšem ani podceňovat. Při spánku, kterým trávíme značnou část života, totiž působí na tělo více, jelikož je při něm uvolněno naše vědomí a část duše. Zdravý spánek nevyřeší sebelepší zdravotní matrace. Má na něj vliv mnoho našich vnitřních i vnějších faktorů a mnohdy při něm nestačíme načerpat potřebné síly.

Nic, ani koule, elektrosmog či zóny zcela nezlikviduje, ale ET dokáže změnit jejich charakteristiku a posílit člověka natolik, aby měl vůči nim energetickou ochranu. Více informací o zónách a elektrosmogu je v sekci patogenní zóny.

2. Proti mentálním útokům a entitám:

Za tímto účelem používáme nejlépe černobílou a barevnou kouli současně. Způsobem v podstatě stejným jako je popsáno v sekci přímé působení. I zde většinou postačuje čas do 30 minut působení v intervalech dle potřeby. Můžeme mít koule položené před sebou nebo pro nejvyšší účinnost dát do každé ruky jednu. Případně i jiný způsob použití dle vlastního uvážení.

Koule eliminuje různé druhy mentálních i energetických útoků. Přivtělenci, ataky entit z astrálu atd.

3. Vnitřní bloky a psychické problémy

Energeticky léčebná je převážně barevná koule. Ale pokud je člověk na tom psychicky hůře déle, je jeho energie snadným cílem a potravou "všelijakých sil". V tomto ohledu je tedy černobílá koule rovněž důležitým doplňkem barevné. Jestliže je v nás nějaký problém již více vnitřně uchycen, můžeme ho s pomocí jedné či druhé koule rozpustit natolik, že obnovíme svou vlastní vnitřní sílu. To je cílem...

Koule nemá nežádoucí "vedlejší účinky" a pouze posiluje auru a čakry, jež zasahují do všech duševně-duchovních schrán člověka. Vytváří uživateli lepší energetickou ochranu i napojení a vypuzuje negativní vibrace a entity. Nelze však spoléhat jen na ni, ale sami se musíme zapojit ve vlastním růstu. Jaká vůle, taková myšlenka a ovoce z ní... Rovněž je při jejím použití vhodné na začátku procesu připojit modlitbu či meditaci a potom jen nechat vše volně působit.

Doplňující informace

Pro funkci koule je zásadní kombinace jejího tvaru a struktury s použitými materiály a výrobním postupem. Použití černé barvy na kouli vykazuje ochranný charakter tím, že "umrtvuje" - eliminuje či podstatně snižuje škodlivé energetické vibrace ve svém okolí. Drážkování i celá koule je tvořena bílou třetihorní hlínou, která nese duchovní světlo pro transformaci negativních energií. Význam ostatních barev a funkce ET koule je v sekci princip a vývoj ET a také duchovní symboly. Předností koule je její správná vibrační propojenost se Zemí, člověkem i kosmem, což zajišťuje její ideální funkci.

Poznámka: Tato černobílá ochranná koule je v mé nabídce novinkou od konce roku 2022, ale „na světě“ je stejně dlouho jako základní barevná. S oběma koulemi jsou od roku 2011 dostatečné zkušenosti. Černobílá nebyla pouze nabízena veřejně. K tomu mne přiměla až současná doba, kdy sílí vliv "umělých i živých" negativních energií. 

Každý kus je originál - koule není odlitkem ani výliskem - jedná se o 100% ruční práci...