Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Něco o mně a ET...

Koule vznikla po patnácti letech mého společného života s duchovním světem. K němu mě, stejně jako mnohé ostatní, přivedly problémy, ať již vlastní nebo dalších z okolí. Jako i jiní jsem přišel na to, že pro kterékoliv léčení či osobní růst nestačí někam zajít nebo něco jíst a zastávám názor, že člověk by měl "pracovat na sobě" převážně sám, aby si co nejvíce dokázal pomoci. Člověk může hledat pomoc i oporu jinde a měl by ji poskytovat druhým, ovšem obojí na vlastních základech. I proto jsem v roce 1998 začal vyvíjet pomůcku ve formě energetického zářiče pro léčení energií. Vnímal jsem energie materiálů, tvarů a barev a přišel na to, které jsou základní a "komunikují spolu". Po dvanácti letech činnosti s prvním zářičem ET ve tvaru tabulky, jsem přemýšlel a meditoval, jak zářič vylepšit a nakonec jsem z vyšších světů dostal vizi této koule. To platí doslovně, protože všechny nové myšlenky k člověku přicházejí, jelikož v mozku žádné nejsou. Mozek je "orgán ducha", je jen anténa pro příjem informací z okolí a zpracování do paměti éterného těla. Člověk tedy tvoří z toho, co již ví z minulosti a z toho, co obdrží z vyšších světů.

Není asi náhodou, že vizi této koule jsem v měl v mém indiánském týpí, kde často pobývám, protože tento příbytek je fascinujícím místem a přál bych každému v něm trávit volný čas. I když se velmi zajímám o původní obyvatele Ameriky a vím, že v kolonizaci tkví podstatná část těžké karmy naší doby, je koule celkovým symbolem a nemá cokoliv vyzdvihovat ani potlačovat z jakékoliv kultury či duchovních směrů. Přes mnoho mimosmyslových prožitků se necítím být přímo šamanem, jasnovidcem, guru či léčitelem. Jen po té, co jsem sám na sobě i některých svých blízkých pocítil těžkost nemocí těla i duše, začal jsem hledat příčiny a současně si přál nalézt něco, co by každému mohlo pomoci. V době, kdy je sice lékařská věda na vysoké úrovni a i alternativní medicína je na vzestupu, chybělo mi stále něco opravdu nezávislého, kdy člověk samotný by mohl získat čistý zdroj energie léčivosti a částečně i poznání. Hledal jsem tak dlouho, až jsem vytvořil tuto pomůcku s hlubokým významem a velkou mocí pro toho, kdo se jí otevře. ET může být jak prostředníkem k léčení sebe i "ostatních na dálku", tak i ke srovnání myšlenek, co by měl člověk dělat dál a k nalezení své další cesty. Velmi děkuji těm, kteří poznali, o co se jedná, a poslali své odborné či jen laické vyjádření. Nevím, proč zrovna mně bylo něco takového svěřeno, ale jsem za to vděčný, i když někdy tápu, jak se vším naložit. Vím, že za žádné informace by se nemělo platit, a vše, co mně bylo myšlenkově dáno, sděluji zdarma. Na webu zdůrazňuji, že neprodávám žádné duchovno, zasvěcení či energii a u koule jsou oceněny jen věci a náklady s vývojem, výrobou a prodejem spojené.

Říci něco vyloženě osobního je dvojnásob těžké, ale po mnoha letech jsem se rozhodl vystoupit z anonymity, i když není tolik podstatné, kdo přesně jsem a nepotřebuji velkou publicitu. Jmenuji se Vratislav Zouhar, jsem ročník 1970 a žiji se svou rodinou na polosamotě. Má cesta tkví jakoby paradoxně v křesťanství a indiánství, ale právě v jejich nedogmatické, spirituální podstatě. Vše co mě z esoteriky zajímá, studuji a zkoumám sám, již téměř 20 let. To se týká i duchovních směrů, kde se nejvíce ztotožňuji s Rudolfem Steinerem a jeho Anthroposofií. V díle Rudolfa Steinera lze najít většinu odpovědí a kromě výroby ET vykonávám přednášky na různá spirituální témata v duchu Anthroposofie. Skutečné hledání je ale náročný obor se studiem na celý život, což věděli už staří Indiáni, že nic není hned a mnozí to vědí do dneška, i když jim bylo vzato téměř vše, co měli. To byla a je i moje motivace, neupadnout do zmaru, mít víru za všech okolností, protože jedině tak, lze jít dále. Dnes je lidstvo technicky neskutečně daleko, ale dosti nešťastné, protože duchovně tápe. Když už začne něco hledat, je to často povrchní a moc bych si přál, aby se to více měnilo k lepšímu. Nebráním se modernímu životu s technickými vymoženostmi, ale přijímám jen ty nezbytné, které pomáhají. Hlavně by se nemělo zapomínat na ty, co se pro jiné obětovali, tradiční kultury, důstojný život všech zvířat a zachování zdravé přírody, bez níž nelze plnohodnotně žít. Nehledám naplnění v nějakém rychle vyumělkovaném pseudoduchovním světě jakýchsi sfér, o kterých nikdo stejně nic skutečného neví a snažím se poznat duchovní podstatu postupně, kombinací logiky mysli a intuitivního citu srdce. Jsem přesvědčen, že jedině na Zemi může člověk učinit největší pokrok pro svůj další vývoj, a proto je třeba Zemi i našemu životu navrátit přiměřený duchovní ráz a smysl. Země, stejně jako člověk prochází reinkarnačními vtěleními. Je a byla domovem člověka už v dobách, kdy podobně jako naše tělo ještě nebyla hmotná a bude v jistém smyslu domovem člověka i po "svém zániku", kdy jako my lidé, bude mít místo fyzického, již jen éterické a astrální tělo. Vím, že zdaleka nic nekončí a musím ještě mnohým projít, i když nevím, co vše při tom prožiji...

 

Na závěr bych chtěl všem lidem - jako další malou pomoc  - darovat krátkou, ale mocnou modlitbu,
která mně byla podobně jako ET koule "předána z vyšších světů." Když jsem se jednou vracel po louce domů, okolí prozářilo duchovní světlo a zjevil se mi planetární duch Země, který kdysi odešel ze Slunce a ten mně jasným hlasem sdělil:

Láska nám ukazuje cestu
a láska ji také naplňuje,
protože Ty jsi
a Já jsem.

S pokornou úctou Vratislav...

 

Závěrem vkládám obrázek, který jsem dostal od mé babičky před více jak třiceti lety se slovy: "Pokud se do něj budeš déle dívat a pak zavřeš oči, ON se ti zjeví" (cca půl minuty při vzdálenosti zhruba 20 cm). Je možné to vyzkoušet přímo v počítači, ale mnohem lepší je to z vytisknutého obrázku. Podobných kolovalo později internetem mnoho, avšak v různé kvalitě vizuální a hlavně té energetické. Kresba je zřejmě tvořena upravenou technikou negativu. Vždy záleží na tom, kdo dílo tvoří a tento pochází od hluboce věřících lidí ještě z dob, kdy internet či elektronická grafika neexistovali...