Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Poslání a vliv komet 2015

Kometa C/2015 G2 Master, C/2014 Q1 Panstarrs C/2013 US10 Catalina

Tato stránka navazuje na předešlý článek o kometách letošního roku, který se věnoval spíše jejich technickým údajům a obecnému popisu. I ten, však nevznikl náhodou. Již delší dobu pozoruji změnu nejen ve věcech, které jsou, tak jaksi všeobecně vnímatelné, ale zaznamenávám i jinou sílu, sílu éterných mocností, které vystupují ze Země, prolnuté novou okolní astralitou a silami kosmickými. Rozhodně se nejedná o nějakou sugesci nebo každoroční jarní proces, ale o cosi více. Zdá se, že Země je již obklopená energií z jádra, což bylo popsáno v jednom z předešlých článků. Chybí už jen to, aby jednou vznikl dostatečný počet lidí, jenž pozdvihnou nejen sebe, ale i planetu. K tomu bude potřeba ještě něco dalšího, co již není v silách člověka, ale k čemu může být postupně tvořena živná půda.

Pokud jde o komety, tak na začátku roku to vypadalo na určitý dojezd toho, co započalo v posledních třech zrychlených létech. Zdálo se, že i když se blízko nás prohání desítky pozorovatelných komet, jediná Catalina, může opět na Vánoce překvapit. Pak jsem si ovšem, při procházení aktuálních informací všiml, že přichází nejen nečekaná jarní kometa Master, ale jedna z již objevených se chová dosti podivně. V současné době se většina astronomů domnívá, že zanikne. To se mně ale, podobně jako u Isonu, nepozdává. Toto zjištění mne nabádalo k žádosti o další sdělení. To ale nebylo z určitých důvodů ihned možné. Sdělení nakonec vzniklo nezávisle ze dvou zdrojů, kdy pro můj dotaz paní Martina obdržela automatickým písmem vzkaz a paní Lenka obrázek. Tak se mnou nevědomě spolupracovaly dvě „média“, která se vůbec neznají, ale výsledek je zcela v souladu. Otázka a sdělení:

Jaké je poslání a vliv těchto letošních komet?

Jarní kometa C/2015 G2 Master

Má zde vliv probouzející. Je to jedna z těch, které mohou ovlivnit lidské vědomí a to natolik, že může být vyzvednuto mimo oblasti přístupné. Je tou, díky které se může pozdvihnout lidstvo. Má tuto funkci, je však zde také druhý pól a tím je zánik toho, co již neslouží. Ať již se to týká společenského uspořádání, nefunkčnosti situací, vztahů. Ale též toho, co obsahuje energii zkázy. Probudí mnohé, ale může přinést i strachy a nepochopení těch, kteří nebudou souznít, kteří nevěří.

Letní kometa C/2014 Q1 Panstarrs

Má zde účinek očistný. Spaluje energie, spaluje karmy. Je to životabudič. Přináší osvícení mezi lidstvo. Planetu pozvedne z bahna. Její vliv je mimořádný. Má stejné poslání, jako nositel spásy na Zemi. Odporuje tomu, co je o ní známo. Jsou zde obsaženy protiklady, které zdánlivě nesouvisí. Čisté energie naděje a vykoupení.

Vánoční kometa C/2013 US10 Catalina

Není zde takové ovlivnění jako u dvou předešlých. Avšak ještě významnější, neboť se týká propojení zemské sítě s oblastmi skrytými, paralelními a spojení, které vznikne uvolní mnohý zemský potenciál, jehož následkem mohou být ohromné změny na planetě. Jak na povrchu, tak uvnitř. Přináší zkázu, ale i obnovení. Je to podstatou rozvratná energie, která však léčí.

Popis symbolů a vzniku automatického obrázku: Modrá představuje naši planetu Zemi, kolem které je obalena zelená léčivá energie. Okolo jsou znázorněny komety, z nichž jedna ani vlastně kometu nepřipomíná. Že by odporovala tomu, co je o ní známo - jak je popsáno výše v automatickém písmu? Černými tečkami ze Země něco odpadává. Nějaká síla působí i z jádra, nikoliv však na všechny strany stejně. Z fialové osmičky tryská do okolí i do Země bílé světlo (není na kopii scanu obrázku bohužel vidět). Fialová s bílou symbolizují ty nejvyšší energie... Shodou okolností je i tento rok, rokem osmičky... Po této stojaté osmičce, se láskyplnou růžovou barvou kreslily vlny ze Země vzhůru, zakončené osmičkou ležatou... Nekonečná láska? Následně se dokreslila poslední červená kometa. Vlasatice s velkou energií, která může být destruktivní, ale i s pozitivním nábojem očisty. Catalina? Kolem ní je žluté klubíčko, jenž se při kresbě postupně zvětšovalo a představuje naše Slunce, nabývající novou sílu...

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podle těchto "vzkazů shůry" je evidentní, že do sebe vše zapadá a dojde k dalšímu posunu. První zmíněná kometa Master, jenž má nyní už plnou působnost, poukazuje na důležitost prosté víry. Prvního stupně nutného k poznání, kdy při její absenci dojde ke stagnaci, zatvrzení a pádu. Současně podpoří zánik toho, co již "neslouží"... Poslední vlasatice Catalina nám může ukázat, jak takový pád vypadá, a že může být nakonec i očistný. Indiáni Severní Ameriky očekávají Velkou očistu a modrou i červenou hvězdu, která tam, kde to nejde jinak, musí pomoci destrukcí. Takzvaná Blue Katchina - modrá hvězda jménem Sakwa Sohu, je dozajista představitelem komet, stejně jako červená Red Katchina.

Podle mých zkušeností pozorování komet a s nimi spojených událostí, jsem z dlouhodobého hlediska zjistil, že mnohé komety mohou mít podobné poslání. Nebo na sebe nějak navazují. I pozorování posledních let a sdělení o třech důležitých kometách naznačuje, že vlastně všechny mají určité poslání oběti a spásy. Dokonce to vypadá, že po tři poslední roky (2013 - 2015) přicházejí každoročně tři takovéto komety. Dříve či později se ukáže, zdali je Pan-Starrs opravdu "Hvězda našeho Pána" či alespoň jednou z nich... Jestli je nějakou důležitější Vlasaticí. I pokud by ale u Slunce zanikla, bude stejně jako jiné komety pro něj potravou, k nám následně vyzářenou.

Tato Vlasatice (foto vlevo) je však ještě něčím zvláštní. Nese v sobě až zarážející symboliku svého příchodu. Její nejbližší přiblížení Slunci nastane 6. a 7. července 2015 ve vzdálenosti 0,315 AU - virtuální orbit. U sluneční "Kristovy domoviny" se v této vzdálenosti zdrží po dva dny. A právě v těchto dvou dnech tkví několikerá symbolika. V pondělí 6. 7. 2015 je to přesně 600 let od upálení mistra Jana Husa a 7. 7. 2015 má svátek Bohuslava. V tomto jméně je i toto velké tajemství potvrzeno. Hus je uprostřed Boží slávy. Bo-HuS-Lava, Bohu-Sláva! Až tedy bude 6. července hořet Vlasatice u Slunce podobně, jako na Zemi "vzplála Husova pravda" a na druhý den nastane ženská oslava Boha, započne i další dlouhá etapa světového vývoje. Vývoje matriarchátu, v duchu druhého příchodu Krista...

"Jak nahoře, tak dole", i to bude zcela jistě naplněno. Komety, celý vesmír a bytosti v něm, nám přináší potřebné impulsy. Všechno za nás ale neudělají, i my musíme někdy podstoupit určité oběti. I zde uvedené nevznikalo jednoduše. Není ani náhodou, že takto konkrétní informace tryskají z České republiky, srdce Evropy. Co nejvíce lidí by se mělo "spojit k individuální aktivitě". V rámci svých schopností a možností, se i přes kladené potíže a překážky, vzchopit k činnosti.  Produchovnit hmotu, prolnout cit s myšlením. Vyzvednout sebe i Zemi, společně s Tím, kdo nás vede od nepaměti, vtělil se a zase odešel, aby se k nám duchovně étericky znovu vrátil a byl s námi, "až do konce časů"...

2. června za úplňku, léta Páně 2015

Aktualizace:

10. 8. 2015

Michael Jager pořídil v Namibii snímky komety Panstatrs i komety Catalina. Kometa Panstarrs je nádherná a nová Catalina přesto, že nad naši severní polokouli dorazí až v listopadu, se vyvíjí velmi slibně. Její koma (hlava komety) má nyní velikost 500 000 km.

Navzdory skeptickým prognózám, se Vlasatice Panstarrs C/2014 Q1 po poměrně blízkém průletu kolem Slunce, objevila na jižní polokouli. Je symbolické, že jednu z prvních fotografií pořídil 14. července v Argentině Martin Mašek, českým robotickým robotickým - dalekohledem Fram. Kometa má jasnost kolem 5 magnitudy (hvězdná velikost) a je nyní nejjasnější kometou naší sluneční soustavy. Na mnohých místech byla viditelná pouhým okem. Hlava Vlasatice je bílá, její prachový ohon (směr letu) má zlatavou barvu a dlouhý iontový, jenž směřuje od Slunce je namodralý. Takto ji zachytil Kevin Parker ze své domácí observatoře v Austrálii. Druhý, úchvatný snímek pořídil Yuri Beletsky v Chile, z okna hotelu. Nechť kometa dává lidem radost a těm v tíživé situaci i naději... Případné důležité informace či zajímavé fotografie budou doplněny.

Vývoj ostatních komet i jiných vesmírných těles je mapován zde - Vesmírné počasí aktuálně

 


Související články

Část 1. Hlavní sdělení: proměna - energetická transformace

Část 2. www - bez elektroniky..., sny a vize...

Část 3. Klíč ke kolu karmy...

Část 4. Asteroidy...

Část 5. Kometa Ison a "Druhý příchod Krista"...

Část 6. Kruhy s křížem v obilí v ČR...

Část 7. Komety ENCKE + LOVEJOY + ISON

Část 8. Nový rok a přepólování Slunce

Část 9. Komety roku 2014

Část 10. Dvě Jezulátka, dva Ježíšové a první příchod Kristův

Část 11. Automatické písmo k hlavním kometám 2014

Část 12. Dimenze přítomných okamžiků v dobru a zlu vůči lidskému já

Část 13. Kruh v obilí v ČR - 2014

Část 14. Změna rotace Země

Část 15. Kometa Siding Spring a vliv Marsu

Část 16. Duchovní impuls, jádro a komety

Část 17. Kometa Lovejoy 2014

Část 18. Rekapitulace a výhled 2015

Část 19. Komety 2015

Část 20. Poslání komet 2015

Část 21. Blíží se Velká očista?

 

 

Vesmírné počasí aktuálně
 

Vesmírné počasí z roku 2014

 

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...