Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

 

 

Tradiční modlitba severoamerických Indiánů

Ó Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru,
jehož dech oživuje svět,
poslouchej mě!

Přicházím k tobě jako jedno z mnoha tvých dětí.

Má bytost je malá a slabá.
Potřebuji tvou sílu a moudrost.
Ať kráčím v kráse.

Dej, ať mé oči hledí na červený a purpurový západ slunce.
Dej, ať mé ruce mají v úctě vše, co jsi stvořil,
a moje uši ať zřetelně slyší tvůj hlas.

Vlož do mě moudrost a poznání toho,
čemuž jsi vyučoval můj lid,
poučení, které jsi ukryl v každém lístku i kameni.

Daruj mně sílu, ne však pro nadřazenost druhým,
ale pro bojovnost se svým největším protivníkem,
tedy hlavně se sebou.

Dej, ať mám vždy připravenost přijít k tobě s přímým pohledem,
aby když vyhasíná život jako zapadající slunce,
můj duch přišel k tobě bez hany.

 

 

Ostatní  články:

Indiáni - původ

Tradiční modlitba severoamerických Indiánů       

Výroky a citáty Indiánů       

Řeč náčelníka Seatla k prezidentu USA    

Abdikační projev Rudého Oblaka 

Indiáni a psi     

Kolonizace a Genocida Indiánů v číslech       

Vybití bizonů za účelem  vyhladovění Indiánů

Autumn Peltier - dětská aktivistka

Josephine Mandamin a Autumn Peltier