Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Proč Greta Thunberg a nikoliv Autumn Peltier a další… ?

Tento článek není zaměřen na osobnosti aktivistů, ale spíše k jejich okolí. Nemá za cíl postavit aktivisty proti sobě či určit, kdo je lepší nebo horší. Ale poukázat na pozadí těch, kde jedni berou děti jako nástroj, druzí jako pomocníky...

Greta Thunberg prohlásila něco zásadního. „Hovořím ve jménu klimatické spravedlnosti“. Tento výrok stačí k tomu, aby si vnímavý člověk učinil představu, co se ve jménu takové „spravedlnosti“ může rozvinout. Obzvláště když má být realizována ve strachu a panice, když je koho obvinit za krádež dětství atd. To by daleko spíše mohli mnozí vyčíst ukradené dětství i mládí všem možným režimům...

Pokud vůbec u Grety a „jejich vůdců“ existuje něco jako program či aspoň směr, pak je to tvrzení, že fosilní paliva mají zůstat v zemi, protože jsou hlavním viníkem. Ale pozor, elektřina či jaderná energie sice prý není dokonalá, ale je řešením. Je to tedy boj šedých s černými. Boj o paliva, o sféry vlivu… Ostatní marasmus dnešní doby se jaksi ztrácí. Na ekonomický nekonečný růst se lék nenabízí. Místo něj přijdou eko-daně, stále více doba elektrická a elektronická. Stromy budou „výrobní prostředky“ podobně, jako „živočišná výroba".

Pomocí Grety konají ti (ne snad ani ona sama), kteří věc nasměrovali, pro skutečnou ekologii medvědí službu. Zrcadlovým příkladem jsou příčiny i důsledky uprchlické…

Přitom kromě Grety jsou zde dávno činní i jiní mladiství aktivisté, jejichž činnost je ale možná právě proto přehlušena ve jménu klimatické spravedlnosti… Prostě kromě seriózních ekologů byli a jsou také mnozí další i v řadách dětí. Je to již dávno, kdy v roce 1992 vystupovala na mezinárodní konferenci o klimatu dvanáctiletá Severn Cullis mnohem přijatelnějším způsobem.

V současnosti je to například indiánka Autumn Peltier, která také ještě před Gretou v roce 2017 v pouhých třinácti letech promluvila na summitu OSN v otázce ochrany vody. Videa umožňují nastavit české titulky:

Zatímco za Gretou prý nikdo nestojí, Autumn otevřeně přizná, že je jí ze strany dospělých pomáháno. Má svou mentorku, svého duchovního učitele, místo spílání jde po cestě pokory. Nevyčítá jakési ukradené dětství, které bylo přitom u jejich soukmenovců po generace genocidní. Hledá smíření, propojení dávných tradic s naší dobou. Greta byla vybrána dobře. Má autistický Aspergerův syndrom, tedy neměli bychom ji příliš kritizovat… Autumn se nedostalo takové podpory, má smůlu, je to "jen indiánka". Když mladí jako ona bojovali před třemi lety proti ropovodu Dakota, který likviduje půdu a vodu v indiánské rezervaci i okolí, tak se ze strany veřejnosti ani vlivných médií neučinilo nic zásadního proti rozhodnutí Donalda Trumpa a jeho bankovně-fosilní kliky. Jen se tak jaksi informovalo v rámci politické korektnosti.

Někteří zkrátka plují na pseudo-ekologické plachetnici, ze stromů dělají "nástroje" na výrobu čistého vzduchu. Jiní naopak vrací rostlinám život a produchovňují Zemi. Možná je ale lepší, že to skutečné není tak masivní, protože by mohlo dojít k něčemu podobnému, jako když eko-aktivisté předělali k obrazu svému projev náčelníka Seatla

Nakonec, za prací pro přírodu se zkrátka moc nechodí, od toho bolí ruce, je lepší demonstrovat. I to je samozřejmě důležité, ale bez adekvátních činů nebude výsledků. Stále jsou nutné nové módní výstřelky a nadbytečné funkce operačních systémů mobilů a počítačů. Kde se asi vytěžuje vše potřebné k masové výrobě elektroniky? Nejsou to zkrátka jen paliva... Co vlastně víc škodí? A v jakém poměru je ke všemu lidské myšlení i nezdravé emoce, pudy a vášně? Jsou to totiž právě ony, které zásadně ovlivňují klima. Ukládají se v naší duši, jemných astrálních tělech aury a ukládají se i v naší Zemi a jejím podobném obalu, v naší atmosféře. Potom se zpětně projevují jako fyzické reakce na prvotní myšlenkově-pocitový stav. Duševní a duchovní zdraví společnosti se zrcadlí i ve zdraví Země. V tomto smyslu si uvědomme, že kromě nadměrné průmyslové činnosti jde i o způsob našeho myšlení a chování, jež potom tvoří naše prostředí...

Proč tedy malá Indiánka Autumn Peltier nedostává tolik pozornosti jako Greta Thunberg? Lépe řečeno, "co" je s nimi spjato a které hodnoty jsou více propagovány? Protože v jejím případě jde i o návrat k duševně duchovním hodnotám, nikoliv jen o změnu technologií. O skutečný návrat a vztah k přírodě, od které jsme se odtrhli...

Pokračování článku - kdo vedl Autumn Peltier -  http://www.energytalisman.eu/cz/josephine-mandamin-autumn-peltier.html

Ostatní  články:

Indiáni - původ

Tradiční modlitba severoamerických Indiánů       

Výroky a citáty Indiánů       

Řeč náčelníka Seatla k prezidentu USA    

Abdikační projev Rudého Oblaka 

Indiáni a psi     

Kolonizace a Genocida Indiánů v číslech       

Vybití bizonů za účelem  vyhladovění Indiánů

Autumn Peltier - dětská aktivistka

Josephine Mandamin a Autumn Peltier