Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Kometa C/2021 A1 Leonard© 1999 ET

Josephine Mandamin a Autumn Peltier

Následující článek navazuje na ten o Gretě Thunberg a Autumn Peltier. Kdo stál za malou indiánskou aktivistkou Autumn? Nebyla to média ani kdosi neznámý. Byla to Josephine Mandamin, vůdce jednoho indiánského hnutí za záchranu vody.

Z kultury Anishinaabekwe si Josephine Mandamin přenesla odpovědnost za péči o vodu. Když se dozvěděla od zasvěcence z Rady tří ohňů, že pokud se něco nezmění, tak voda bude v roce 2030 stát stejně jako zlato, rozhodla se konat. Od roku 2003 chodila pěšky kolem Velkých jezer a řek. Putovala v přírodě i po běžných cestách, mezi auty, v létě, v zimě. V celé této rozlehlé oblasti, s měděným kbelíkem v ruce, ušla nakonec 25 000 km! To je více než polovina obvodu naší Země. Během cest konala obřady, světila vodu, získala pro hnutí další příznivce a pronesla mnoho veřejných přednášek.

Některá její slova: "Voda Matky Země nám přináší život , stejně jako my ženy přinášíme život skrze vodu v našich tělech. Jsme dárkyně života, máme být i ochránkyněmi vody a vzdávat matce Zemi úctu k vodě. To je naše odpovědnost, naše role a naše povinnost - předávat znalosti a porozumění vodě. Všem lidem, nejen lidem Anishinabe, ale lidem všech barev.

Voda musí žít, ona slyší, může i cítit, co říkáme, a opravdu s námi mluvit.

Já půjdu jakkoliv daleko, abych naléhavost ochrany vody "přenesla" k lidem. Musíme pochopit, že voda je velmi vzácná. Musíme jít a dát lidem zprávu, že voda je lidské právo. Pravděpodobně budeme dokonce dávat své životy za vodu, pokud budeme muset.“

Josephine pracovala bez nároku na odměnu a bez velké publicity. Naštěstí ji někteří podpořili, např. i Severen Cullis Suzuki, která již ve 12 letech v roce 1992 vystoupila na mezinárodní konferenci o klimatu a dodnes v této oblasti pracuje.

Za svou činnost obdržela Josephine Mandamin významná ocenění. Hrála klíčovou roli při vzniku zákona o ochraně Velkých jezer jako hlavní komisařka Anishinabek Nation Women Water Commission. Dala vlastní příklad a byla inspirací mnoha dospělým i dětem. Po celou dobu ona a její hnutí podporovala „dnešní“ Autumn Peltier, které byla mentorkou a duchovní učitelkou. Autumn v rámci svých možností pokračuje v její práci a v roce 2017 se jí podařilo v pouhých 13 letech promluvit i na půdě OSN.

Josephine Mandamin se zúčastnila poslední „vodní cesty“ v roce 2017. Dožila se přesně 77 let, zemřela téměř na své narozeniny 22.2.2019. Když chce Indián dnes něco velkého dokázat, musí vynaložit obrovské úsilí. Josephine byla ztělesněním mohutné víry, vůle a mnoha dalších lidských ctností. V jakých podmínkách ona a její následovníci toto dokazují, je inspirací pro nás všechny. Jak bylo řečeno: „Po ovoci poznáte je“…

V hluboké úctě čest její památce....

Video s výpověďmi dětí, které ji dnes následují...

Další odkazy o Josephine Mandamin:

https://youtu.be/ks5IIzYX3t8

https://youtu.be/G9jQfiB4pyg

https://www.ienearth.org/with-heavy-hearts-we-mourn-the-loss-of-beloved-grandmother-josephine-mandamin/

https://www.facebook.com/Giigewigamig//

Ostatní články::

Indiáni - původ

Tradiční modlitba severoamerických Indiánů       

Výroky a citáty Indiánů       

Řeč náčelníka Seatla k prezidentu USA    

Abdikační projev Rudého Oblaka 

Indiáni a psi     

Kolonizace a Genocida Indiánů v číslech       

Vybití bizonů za účelem  vyhladovění Indiánů

Autumn Peltier - dětská aktivistka 

Josephine Mandamin a Autumn Peltier