Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Kruhy v obilí, agrosymbol, piktogram 2013 duchovní souvislosti:
Rozseč nad Kunštátem, Úštěk, Drnovice

Účelem následujícího článku není polemizovat o tom, co přesně tvoří kruhy v obilí (agrosymboly, piktogramy), a které jsou "pravé či falešné", ale pokusit se navázat na souvislosti se změnami dnešní doby. Je totiž mnoho informací knižních i internetových o fenoménu kruhů v obilí či piktogramech. Pro jejich stručné doplnění snad jen to, že ať již je tvoří cokoliv, "něco shora či přírodní síly" nebo dokonce člověk sám, vždy nesou nějakou energii a mají nějaký význam. Ten může být někdy jen aktivitou tvůrce bez přímých souvislostí, ale jindy mají kruhy a piktogramy symboliku k člověku či Zemi. A právě význam a výklad symbolů bývá potíž rozluštit, podobně jako různá proroctví.

Koule na videu nemusí být přímo "mimozemšťané, plejáďané atd.", ale například polo-zhmotnělá energie ovládaná jinými vyššími duchovními hierarchiemi...

 

 Kruh v obilí s křížem Úštěk 28. 6. 2013: agrosymbol, piktogram na Litoměřicku

Prvním agrosymbolem roku 2013 v ČR byl i na první pohled jednoduchý kruh s křížem u Ústěka na Litoměřicku. Přes jeho zdánlivou jednoduchost, ale  ti, co místo navštívili poukazují na vlastnosti a znaky "pravého piktogramu". I snahou falzifikátora by bylo spíše umístit kříž do středu kruhu a nedělal by agrosymbol v místě, kde není moc vidět. Spatřit ho lze z potního místa Kalvárie. To je počeštěný latinský název Golgoty, kopce, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Navíc je kříž umístěn nejen ve směru světových stran, ale ve spojitosti se zlatým řezem protíná  právě poutní místo věřících s křížovou cestou - Kalvárii se zříceninou hradu Helfenburk a na druhé přímce historické jádro Úštěka se zříceninou hradu Hřídelník.  

Kromě polohy může mít posunutý a přetažený kříž hlavně tento význam: Tím, že je přetažen přes okraje neznačí disharmonii víry, ale naopak, že ta je ve spojení s Kristem přesahující. Zde, stejně jako u dalších piktogramů v ostatní části tohoto článku nejde o symboliku s náboženstvím v nějaké škatulce, ale o jasný znak Krista a souvislostí s ním. A právě tím, že není ve středu znamená, že jsme jeho význam stále nepochopili, i to, že opět pomalu přichází, už působí, a až do středu dorazí, projeví se více než doposud.  Kombinace kříže a Kalvárie může znamenat, že nás ještě nějaká "kalvárie" čeká, i že utrpení už končí. Zda je tento proces individuálním vnitřním prožitkem či obecným jevem nelze jednoznačně říci, ale přesahující ramena kříže naznačují významnější událost.  

Po tomto prvním kruhu s křížem se v ČR objevili i další. Podobný nalezli zemědělci na Znojemsku o průměru 100 m a menší 50 m s křížem v dvojitém kruhu v Drnovicích. Vrcholem je pak obrovský agrosymbol s křížem uprostřed, jež vznikl v Rozseči nad Kunštátem. Jelikož tyto dva se nachází na Blanensku v místě mého bydliště, rozhodl jsem se je blíže popsat. 

Kruh v obilí Drnovice u Lysic 18. 7. 2013

 Tento kruh ve zralém obilí je již posečen a bohužel nemá dokonalou dokumentaci, ale dle očitých svědků byl kruh pravidelný s nezlámaným obilím. Vnitřní prstenec byl na čtyřech protilehlých stranách přerušen do tvaru kříže orientovaném na světové strany. Už při příjezdu do Drnovic je vidět krásný kostel Nejsvětější Trojice u v chodu s několika holubicemi v kruhu a okolní malebnou krajinou...

   

Kruh s křížem uprostřed se objevil i v Rozseči nad Kunštátem, ale zde nezůstalo jen u něj a výsledkem je obrovský agrosymbol:

 

Kruhy v obilí Rozseč nad Kunštátem  21. 7. 2013

Většinou existují jen fotky ze země a toto je asi jediné foto, které vzniklo pomocí videa z vrtulníčku, jelikož kruhy byly hned po čtyřech dnech posekány. Na rozdíl od Drnovic, kde již bylo obilí zralé, zde se posekalo obilí zelené, zcela nezralé. Důvody mohou být tyto:

1. Zemědělci jen psychicky neustáli to, že jim po poli chodí cizí lidé
2. Pozitivní vibrace obrazce někomu tak nějak vadila...   
3. Místo samotné a okolnosti byly předem a úmyslně nastaveny...

K prvnímu bodu: lze pochopit, že každý je tam kde je a nelze mít nikomu za zlé, že k určitým věcem musí člověk dojít. Za druhé už je to složitější, ale je faktem, že některé druhy energií určité lidi dráždí, zkrátka je nesnesou a nějak na ně reagují. Tomu by odpovídala reakce zemědělce natočená Českou televizí (čas 11:28), kdy chtějí pachatele dopadnou policií... Také nemohla vzniknout z kruhů škoda 10. 000,- jinak by dle propočtů byli zemědělci opravdu boháči, což z vlastních hodnocení nejsou. Mohla to být i kombinace obou bodů, jež vše vyhrotila nebo i bodu třetího, kde je třeba vzít v potaz symboliku:

     

Už samotné jméno místa na to poukazuje - Rozseč. Je možné, že bylo záměrem a předem dané, aby byly tyto kruhy rychle pokoseny a zvědavci, senzací chtiví turisté, a ti, co si neváží podobných jevů místo zatím z určitých důvodů nenavštěvovali. Tito lidé totiž přece nikam nepojedou, když už tam nic není... (Kdo by chtěl na místo zavítat: GPS souřadnice 49.537691, 16.462380). Ovšem toto místo stále má danou vibraci, což jsem si ověřil, i když nedovedu zatím říci jestli trvalou. Je ovšem pravděpodobné, že nadále bude jedním z důležitých energetických míst na Zemi. Na obrazec se dá meditovat i na dálku nebo si ho i nakreslit atd. Zde v Rozseči navíc došlo k tomu, že díky rychlému posekání se nestačily polehlé kruhy narovnat a z valné části tam zůstaly a vznikl jakoby obrácený obrazec - viz video. Rovněž každý podobný symbol (i ten vytvořený lidmi) je tvarovým zářičem s úrovní vyzařování odpovídající "tvůrci" a dalším faktorům s obrazcem souvisejícím. To už se dostáváme k ještě hlubšímu výkladu agrosymbolu Rozseč:

Těmito kruhy v oblí u Rozseče se ihned začali zabývat badatelé z celého světa. Zajímavý je postřeh od Rusů, kteří tvrdí že se může jednat o prastarý symbol apokalyptické hvězdy s možným příletem r. 2025 (dle údajných předpovědí), kdy se podobné symboly vyskytovaly už v dávných petroglyfech. Tato v Rozseči má být "vrtule" Typhon a její čtyři větší a čtyři menší měsíce (fragmenty asteroidu). Má to být tedy rychle rostoucí hvězda a jejích osm satelitů. Umíte-li Rusky či s pomocí překladače, čtěte v těchto odkazech:
http://isi-2025.blogspot.ru/2013/07/2207-13.html
http://isi-2025.blogspot.ru/2011/12/blog-post_18.html

Osobně se domnívám, že popis je blízko, ale nepřesný, jelikož nejsou žádné důvody k apokalypse jako takové a v Rusku už někteří čekali planetu Nibiru a podobně několikrát... To blízko ale znamená, že proč by zde nemohla být spojitost s vesmírem a místo apokalyptické hvězdy třeba s kometou či jiným tělesem?

Rozsečský symbol má totiž opravdu jakoby osm obíhajících kruhů-planet kolem svého středu, vše vzájemně propojené a na sebe působící. V naší sluneční soustavě máme i osm planet obíhajících okolo Slunce. Čtyři  tzv. vnitřní: Merkur, Venuše, Země, Mars a  čtyři vnější: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Celkově to tedy může být přirovnání ke sluneční soustavě s planetami. Do toho s vkládá i otázka - proč by měl být největší sluneční kruh prolnut menším - s křížem? To může totiž klidně vystihovat stav, kdy třeba kometa bude u Slunce či podobná spojitost, jelikož velký kruh může mít vztah ke Slunci a malý s křížem ke kometě ISON či jinému tělesu. Celkově tedy agrosymbol může poukazovat na kombinaci obojího - nějakého tělesa a naší sluneční soustavy s významem současných změn.

Asi je na místě přidat osobní vjem a zkušenost:

Obrazec má oba směry energie, ale ve výsledku je energeticky pravotočivý. Naznačují to i spojnice (ocásky) ke kruhům. Je to jakýsi pohybující se vír, který jakoby přitahoval a uvnitř vše čistil (proto mě i připomíná vlastnosti komet). Na místě samotném jsem nepociťoval energii "silovou", ale klidnou, harmonickou. Ovšem při příjezdu, už před danou lokalitou jsem slyšel zvonění kolem hlavy, něco jako když vám zvoní v uchu, což po chvíli přešlo. V lokalitě kruhů včetně vrcholu kopce jsem byl asi 2 hodiny zcela sám. Díky tomu se dal i obrazec snadno změřit a nejvzdálenější kruhy měly od sebe 120m. Místo při pobytu vykazovalo zdánlivě klidový stav, ale když jsem odjel, začal jsem pociťovat tlak v okolí hlavy, jenž za nedlouho odezněl, ale ještě několik hodin na mě určitá část energie silně působila a dozvuky jsou doteď. Připadalo mě to - řečeno přirovnáním, jakoby tam bylo vše v pořádku, ale v okolí ještě ne, proto se přechody míst projevovaly. Také jsem zaznamenal, že u cesty ze které se jde na cestu polní vedoucí ke kruhům, je silně vyzařující kříž se třemi kříži na vrcholu - foto níže. 

Nikomu nevnucuji tyto výklady a zcela jistě jsou i další možnosti. Pokud ovšem vše sečteme i s informacemi v článku o kometě Ison, máme až příliš mnoho "náhod":

1. Začalo to náhodou kříže u Úštěka v přímce s "křížovou cestou a Kalvárií"
2. Kříže v kruzích u Znojma a Drnovic, zde náhodně u kostela "Svaté Trojice"
3. Kruhy s křížem u Rozseče, náhodně u pole se vstupem u "trojitého kříže"  

Ať už se jedná o úkazy na obloze či na povrchu Země, tak ty včetně kruhů v obilí mají kromě toho, že by nám měli něco sdělit často i docela prostý význam. Zkrátka čistí naši planetu a okolí nebo dávají cosi, co ani nemusíme znát. Někdy bývá právě složité rozlišit, co máme tak nějak nechat být a nad čím se naopak zamyslet...

Za úvahu i stojí, že tyto kruhy v ČR vlastně jinou řečí upozorňují na to stejné, co je v některých článcích níže:

 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...