Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Léto 2015 - sdělení a kruhy v obilí - blíží se Velká očista ?

V souvislosti s obrázkem sdělení v druhé části tohoto článku, mne zaujaly naše minulé i letošní kruhy v obilí. Ať už vznikly jakkoliv, symboliku mají. Tu mohou mít nejen kruhy pravé, ale i ty zhotovené lidmi. Vždy jen záleží, kým je člověk veden... Stačí si připomenout obrovský piktogram "motýlího muže", o němž se tvrdilo, že je to jasný vzkaz mimozemské civilizace, a pak se k němu přihlásili tvůrci i s dokumentací vzniku - https://vimeo.com/15469378. Bohužel i díky  nim i pravé kruhy lidem už zevšedněly. Mnohdy platí, že ty pravé jsou spíše ty jednodušší. I procházkou v trávě často najdeme znamení, které je od přírodních bytostí Země nebo duchovních sil k ní přicházejících. U těch "našich v ČR", nyní  vyvstala určitá návaznost dvou podobných dvojic piktogramů.

První dvojice: V loňském obrazci v roce 2013 u Sychrova je vidět "něco" ještě uvnitř obrazce, kdežto v tom letošním v Kličnově u Jablonce, je to již vysunuto na jeho okraj.

Druhá dvojice: Loňský piktogram 2014 u Přívětic má šipku, výseč či klín v přerušeném kruhu, směřující na malý kroužek. Naproti tomu v tom letošním 2015 mezi Krhovem a Skalicí nad Svitavou, je už tato výseč ve středu kruhu a ještě více zřetelná. Kruh zdokumentoval pro boskovickou televizi Luboš Sušil - https://www.youtube.com/watch?v=_qCjOno7pms. Piktogram je menší, má 30 m, ale nikoliv deset, což se mylně psalo různě na internetu a pak i v novinách. Už toto ukazuje, jak rychle se vše zkreslí a potom se vášnivě diskutuje. Rovněž je zajímavé, že v roce 2010 byl na stejném místě také kruh a dodatečně se mně podařilo zjistit, že byl téměř totožný, ale šipka tehdy směřovala naopak zespodu nahoru. Fotogalerie zde - http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Kruh_v_obili_u_obce_Skalice_nad_Svitavou/

Pokud jde o první dvojici, tak ve středu obrazce můžeme vidět nějakého tvora či hmyz. V prvním obrazci je ještě uprostřed, ale ve druhém je již venku. V této souvislosti se hodí vzpomenout, že už indiáni znázorňovali období Velké očisty takovýmito symboly, spolu s příchodem modré a červené Kachiny (komety). U druhé dvojice, klín nejen znázorňuje výše popsaný posun, ale nápadně připomíná ten z automatického obrázku níže. Někomu obrazec symbolizuje srdce uprostřed, jinému pyramidu. Každý většinou "vidí" to, k čemu má blízko. Hlavní význam vnímám v tom, že k nám zkrátka "něco přichází"... I když to může nejdříve způsobit rozdělení, možná i nakonec vznikne jednotící srdce. Protože se tento kruh objevil u mne skoro za humny, byl jsem v něm dvakrát a je zajímavé, že jeho energie měla stoupající tendenci. To může mít více důvodů. Možná jen spojitost s lidmi, kteří ho navštívili nebo i tím, jak něco přichází...

Sdělení k dalšímu vývoji:

Zatím, co v předešlém článku popsaná "Husova kometa" (foto níže) předala svoje substance Slunci, Vlasatice Catalina se chystá překročit dráhu Marsu a dál se přibližovat Zemi. Mnoho lidí je překvapeno, co že se to kolem dokola děje, a to přitom většina sleduje jen svoje okolí a mediální zprávy. Kam se náš svět řítí zatím nevíme. Konečná stanice i zastávky na této cestě jsou opředeny tajemným závojem. "Vymodlil jsem" u paní Lenky, zdali by nemohla využít prázdninového času a předat další sdělení k současnému stavu. Jako obvykle následuje automatický obrázek a písmo:

Nyní nastává čas velkých změn, proměn, ve všech oblastech Vašeho života. Na Zemi se pomalu projevuje to, že přijde radikálnější průřez, řez, který povede k zániku. Ne však celá Zem bude stejně zasažena. Světlo v jádru Země posílilo a i zevnitř sílí, uzdravuje, léčí. Začíná se tvořit lůžko pro něco nového, zdravého. S pomocí Ježíše Krista a Boha, který svou energií posiluje tu nově vznikající energii, která díky změně myšlení a tím i chování lidí skrze uvědomění víry v Boha a víry v lepší zítřek, den ode dne sílí. Škoda však těch, kteří nechtějí přistoupit na nevyhnutelné změny. Nikdo nic neudělá za ně. Vše je v nás a o nás samotných. Je třeba stále spojovat pozitivní myšlení. Konat dobro všude kolem sebe, ale také v sobě. Hledat vnitřní klid a Lásku tam, kde opravdu je. Nepotřebujete nic a nikoho k tomu, abyste procitli a konečně viděli tu zkázu, co jste za ty roky Zemi způsobovali. Nic není věčné a nic je kolikrát víc, když z toho po dopadu vykoukne, že bylo třeba se dobrat až k ničemu, aby podstatné a pravé mohlo znovu vykouknout na světlo světa. Nic není tak, jak si myslíte, vše je jinak. Pro vás těžko pochopitelné, pro nás více pozorovatelné. Vše je jak má být a musí, není cesty zpět a není čeho se bát. Není nic horšího, než žít v obavách ze zítřka. Dělejte co máte rádi, jakož i to, co je třeba, jinak se situace ještě zhorší. Strach omezuje a brzdí světlo proniknout tam, kde léčí. Strach přichází z venčí a má pro mnohé fatální následky. Vše co zlo na nás zkouší, vede k záhubě. Pouze mír, Láska, klid v duši a čistá a opravdová víra Vás v Nás, Vás provede všemi úskalími, které přicházejí a přijdou. Nikdy člověče, nejsi na nic sám. Neboj se ničeho. Udělej každý den, každý okamžik vše, jak nejlépe umíš. Žij v Lásce a Lásku šiřte všude kolem sebe. To je největší dar co máte. Použijte spojení srdcí a obklopte svět.

Poznámka: Modrá planeta představuje Zemi s tvořícím se zeleným léčivým lůžkem "pod dohledem kříže", z něhož tryská čisté světlo (není na scanu obrázku vidět) Vzhledem k tomu, že mně ale nebylo zcela jasné, co znamená oranžový kruh vlevo a červený klín, pravděpodobně představující řez do naší modré planety Země, bylo ještě přijato následující dovysvětlení:

Je to velká síla transformace i síla Velkého třesku, jenž je již dávno na Zemi očekáván. Velký třesk je blízko, přibližuje se nesmírnou, vesmírnou rychlostí. Nevyhne se Vám, přiletí nečekaně, i když očekáván a zasáhne celou Zemi. Někdo její radikální očistu ucítí na vlastní kůži, někoho zasáhne lehce a někoho doslova spálí na popel. Je to velká a ničivá síla, ale je nevyhnutelná. Očista ve velkém je potřeba, protože jinak by na Zemi tímto tempem nikdy nedošlo k proměně, která je tu nutná. Není třeba jména, nic vám to neřekne. Berte to tak, že je to vesmírná síla. Je to vyšší než vy, pro člověka nyní nepochopitelné. Je to řízeno vesmírem a souvisí to s celou sluneční soustavou. Ta oranžová energie vlevo, je NOVÉ SLUNCE. Nabere novou sílu a energii, která je posílena láskou a světlem čistým, které bude třeba, než se vše na Zemi znovu dá do harmonie a rovnováhy. S pomocí Nového Slunce, Boha, světla čistého Ježíše Krista a Vaší odevzdanosti a víry se vše v dobré obrátí. Nastanou však dny, kdy vám bude připadat, že je konec světa. Lidé budou v panice. Nic nebude jako nyní. Tedy tak, jak nyní svět kolem sebe vnímáte. Je to, jako když spadne opona a herci se převléknou a jsou zpět sami sebou. Tato změna však nastane, jak ve světě fyzickém, hmotném, materiálním, tak ve světě duchovním. Nebude už tak vzdáleno ani duchovno jako takové, že my žijeme, druzí zemřeli, a už s námi nejsou. Stále jsme všichni v jednotě. I s mrtvými neustále jsme, jen je nevidíme a myslíme si, že už nejsou tu na Zemi s námi. Nic není tak, jak si myslíte. A NIC teprve opravdu musíte poznat, abyste byli nazí sami v sobě, rovnými se všemi a v jednotě se vším a Bohem, Ježíšem Kristem. Jinak to nelze. Víra Tvá Tě uzdraví. Naprav, co se dá a každý den buď lepším, ať necítíš bolesti, které můžeš nyní vyčistit od minulých nánosů.

I v tomto sdělení je sice řečeno, že nemáme mít strach, ale při čtení některých řádků, až zamrazí. Nicméně je třeba podotknout, že častou chybou, je použít výklad z našeho současného materiálního pohledu, bez skryté duchovní podstaty. Výrazy, že se přicházející "očista" někoho dotkne lehce, ale jiného "spálí na popel" může znamenat, že se někomu rozpadne systém hodnot a na Zemi budou nastoleny podmínky, ve kterých nepůjde žít stále stejným stylem... Kdo četl předešlá sdělení tohoto seriálu, povšimne si, že se mnohé opakuje, ale vyskytují se i nové informace. Já osobně jsem si myslel, že už výbuch čeljabinkého meteoritu v Rusku, jehož tlaková vlna v roce 2013 dvakrát oběhla Zemi, byla tehdy avizovaným třeskem. I když se předloni v Rusku jednalo na naše poměry o výjimečnou, až monstrózní událost, jenž zůstala vcelku nepovšimnuta, podle současného sdělení to vypadá, že šlo jen o "jakousi předehru". Možná, i o varování, ale my jsme se stejně opět nepoučili, k čemuž stačí pozorovat mnohé vnější projevy naší společnosti... Při čtení sdělení se mi vybavily sny o konci elektroniky a zeměkouli obepnuté mužskou, a pak ženskou postavou na kříži, které jsem zde uveřejnil v roce 2013. Jak to tak vypadá, "velký třesk" bude mít novou kolonku v učebnicích, kde možná vyzbyde i místo pro  duchovní podstatu veškerenstva. To se však nestane dřív, dokud si lidé nesáhnou až na dno, nepochopí rovnost bratrství - slovy sdělení - "budou nazí sami v sobě". Všeobecně totiž lidstvo ztratilo povědomí o základech duchovnosti, včetně toho, "kdo přichází podruhé". Neznáme žádný čas a datum důležitých událostí, ale stále je každému ještě umožněno rozhodnutí, kudy vést svoji lidskou bytost. I proto přichází Velká očista, aby byla dána druhá šance...

A komety? Nejsou to jen ony, které vše ovlivňují. To co přichází, je ještě vyšší síla. Vlasatice jsou ale mocné vesmírné léčitelky a nositelky změn. Jejich častý výskyt v posledních létech, je toho, vůči současnému dění důkazem. Naproti tomu, se kromě přicházející, opět "Vánoční Komety", další silné zatím neočekávají. I to může být určitým ukazatelem. Ale u vlasatic člověk nikdy neví. Aktuality o této přicházející kometě budou umístěny zde - vesmírné počasí aktuálně.


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...