Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Sdělení - část 2. - leden 2013...

V první hlavním sdělení bylo řečeno - "Není na to více slov" - toto sdělení tedy mělo být dostačující a neměl jsem v úmyslu vyžadovat doplnění, ovšem začátkem roku 2013 jsem měl několikrát určité vjemy a také následující silný sen, díky kterému potom vznikl i další obrázek se sdělením. Jako každému, sny se mě zdají normálně, ovšem některé jsou zkrátka výjimečné a jaksi jinak zapamatovatelné:

Ve snu mě navštívil člověk a chtěl si u mě objednat internetovou adresu a její propagaci. Ptal jsem se ho, co by jako tedy chtěl propagovat a on, že doménu www.bezelektroniky (koncovku neuvedl). Zamyslel jsem se a chtěl mu říct, že to je samo o sobě protichůdné, protože všechno i internet je elektronický. On se však v mezičase vytratil a místo něho se mně začaly zjevovat mladí lidé, nazí a skroucení se strnulými obličeji. Všichni byli zmatení a zděšení, čímž sen skončil.

Následně mně tento sen nutil k přemýšlení, jestli znamenal jen něco ke mě, abych se ve své činnosti více orientoval mimo elektronický svět nebo se jedná o vztah ke všem lidem. Mělo by nějaký smysl, aby se stalo něco, co by byť na krátko vyřadilo elektroniku či internet nebo pevné disky počítačů? Vypovídající je spojení výrazu bezelektroniky a www. To by mohlo právě znamenat dlouhodobý či dočasný pád elektroniky ve spojitosti s internetem a tím i změnu současného stavu. Jelikož nebyla uvedena koncovka adresy, i to naznačuje že jde o celosvětový vliv. Dále můžeme sice říci, že díky elektronice a hlavně počítačům máme sice hodně negativního, ale i pozitivního a je na každém co si vybere. Nicméně některá elektronika většinu lidí (převážně mladých) v mnoha aspektech v podstatě degeneruje a situace v dalších generacích může být tragická. Proti přiměřenému využívaní elektroniky nic nemám (sám tak činím), ale míním je omezovat i proto, že pomocí přístrojů opravdu nemůže dojít k "propojení lidských srdcí". Technika obecně je naštěstí jen zlomkem přicházejících změn a nelze na ni klást důraz. Je tedy vcelku jedno jestli byl sen určen jen mě nebo všem, k omezování elektroniky by mělo v zájmu člověka docházet tak či tak - hlavně co se týká zábavy a komunikace... Každopádně sen mě přiměl se ještě jednou zeptat paní Lenky co by na něj mohlo být sděleno z "vyšších světů". Abych ji přímo neovlivnil, celý obsah snu jsem jí neřekl, jen otázku:

Je sen o www.bezelektroniky ve vztahu ke mě nebo ke všem, a kdy se projeví? Zde je  automatický obrázek s odpovědí ze 16.1.2013:

Milý náš, ty již víš víc. Třesk, který má nastat, je již blízko. Proměna silného rázu se již řítí. Čeká se na duchovní impuls, který až dorazí k jádru, tak vše nastane. Vyvolení budou chráněni pod branou a jejich světla zesílí a budou zářit světlem, láskou a radostí do dálky. Nedořešených-nedoléčených se ujme energie, která je ochrání, než se dočistí. Avšak zlo je odmrštěno a již není spojeno s ničím. Nebude trvat dlouho a přicházející změnu ucítí a uvidí i ti, kteří nevěří. Nebudou chápat mnozí, ale to není podstatné. Je důležité věřit, přečkat, vyčkat a nebát se. Strach a nejistota oslabuje. Věř, že i toto je plán Boží a nemůžeme a nemusíme ho chápat. Bůh Ti žehnej. Zůstaň silný a nepochybuj o sobě.  

Doplňující výklad: Není zde přímá odpověď, jelikož "ONI" například nechápou elektroniku v našem slova smyslu a buď nemohou nebo nejde udat čas, tak jak ho chápeme my (čas v astrálu jde pozpátku a v ještě vyšších sférách je vůči našemu neuchopitelný...). Nicméně zde můžeme hledat a odvozovat jasná vysvětlení:

Odpověď je sice adresována mě jako původci otázky, ale její obsah je spíše všeobecný. První věta jasně říká, že sen je významově důležitý a v následující větě se znovu mluví o třesku jako v prvním sdělení a jeho podoba opět není upřesněna. V dalších dvou větách jsou fráze "že je blízko a již se řítí". Na jednu stranu to ukazuje, že brzy nastane, ale z pohledu vývoje lidstva a vesmíru to může být delší časový úsek. Sdělení jasně navazuje na to z konce roku 2012 a nyní opět pouze neudali čas, ovšem na dotaz kdy, nově udávají, že se čeká na "duchovní impuls až dorazí k jádru". Přemýšlel jsem co může být tím duchovním impulsem a jádrem a vychází mě tyto varianty:

1) impuls již nastal loni i v minulých létech na Zemi i v okolí a čeká se až dorazí k jádru - třeba Galaxie atd...
2) impuls přichází z vesmíru či jinak z vnějšku k jádru Země, například i asteroidy, komety atd...
3) impuls vzejde z období Velikonoc, události s Bohem a Kristem spojené... 

Varianta třetí je zajímavá i z ohledu na datum, na nějž letos Velikonoce připadají. Je to podobná číselná analogie jako u konce mayského kalendáře. V uvedených dnech se totiž vyskytují místo dvojek (21.12.2012) nyní trojky - Bílá sobota 30.3.2013 a Boží hod velikonoční 31.3.2013. Někdo namítne, že podobná data budou i v příštích létech, ale na Velikonoce už ne a trojka přece značí i trojnost svaté trojice atd... Může být tedy Velikonoční datum stěžejní, ale stejně tak i mnohdy přichází impuls zcela neočekávaný.  Například, že 15.2.2013 ve 20:26 hod. bude pod úrovní satelitů v těsné blízkosti Země (27 700 km, desetina vzdálenosti Měsíce) prolétat asteroid. Je sice jen malý (45 m. a 135 000 tun), ale víme z čeho je složen, jakou nese energii a co vše může hned či později ovlivnit ? Nejblíže bude Zemi na Sumatře u rovníku, který spojuje body s nulovou zeměpisnou šířkou a je průsečnicí zemského povrchu s rovinou procházející středem Země a kolmou k zemské ose... Podobným "znamením" mohou být komety, které přijdou v následujících létech. Dále I někteří významní nezávislí vědci jako Dr. Paul Laviolette připouštějí, že tzv. supervlna by mohla přijít už v roce 2013. Ve světě se častěji vyskytují i zemětřesení a rovněž v Itálii se probouzí sopečná činnost a ožívá zde i tzv. supervulkán - http://slovak.ruvr.ru/2013_01_30/V-Taliansku-sa-zobudil-supervulkan/ a podobných supervulkánů je na Zemi několik...

Druhý sen...

Myslel jsem si, že je to již vše k výše uvedenému, ovšem dne 5.2.2013 se mě opět zdál sen nesmírně živý, téměř mystický prožitek, pravděpodobně s "proměnou" spojený: Nad krajinou - za obzorem začala vystupovat velká svítící koule, která představovala Zemi. Něco jako svítící globus. Bylo to opravdu obrovské a vše zřetelně vidět od vod, po pevninu a světadíly. Kolem celé Země byl ovinut bíle zářící kříž i s postavou ukřižovaného. Vyšli jsme s manželkou ven a pozorovali to společně s mnoha dalšími lidmi. Byl jsem jen lehce oblečen, i když bylo dost chladno a zřejmě zbytky sněhu, zima mně nebylo. Potom se objevila druhá zeměkoule, ale místo kříže obepínala celou Zemi postava nejdříve připomínající Anděla v ženské formě či potom dokonce Panu Marii nebo někoho takového. Postava zcela jistě postupně nabyla ženské rysy. Opět svítila stejným pronikavým čistým bílým světlem, jako před tím kříž s Kristem. Bylo to velkolepé a lidé byli oněmělí úžasem a šťastní. Když to skončilo, rozběhla se diskuse a také z okolí se ozvalo jakoby rozhlasové hlášení:  "tak jste to viděli a nyní zpátky do práce." A mnozí tak jaksi i poslušně šli... Vše končilo tím, že později už na jiném místě vysvětluji některým svým příbuzným a známým, proč se tom muselo či musí stát.

Výklad: K tomuto snu už nehodlám dělat široký výklad (mluví sám za sebe), jen stručně: Připomínám, že většina snů hovoří v symbolech a nemusí se přímo objevit takový "svítící globus", ale něco či nějaký proces, událost,  se kterou je tato symbolika propojená. To, že druhá postava Zemi obepínající nabývá ženských rysů, je spojeno s nástupem matriarchátu a ženského prvku, jako nového impulsu vývoje...

 

Doplnění a zajímavosti: Pád meteoritu nad Ruskem 15.2.2013 byl významný, ale pravděpodobně není tím, co je ve sdělení nazýváno třeskem (výbuch byl několikrát silnější než bomba v Hirošimě). Přesto je to předobraz, že proces již započal a vše se bude postupně dál projevovat.

Po té, co při rezignaci papeže Benedikta XVI. udeřil blesk přímo do kopule svatopetrské katedrály ve Vatikánu, jen pár hodin po zvolení nového papeže Bergoglia - Františka se v USA na Floridě zjevila z mraků postava připomínající Anděla.

 

Vznikly už i pěkná videa:

http://www.youtube.com/watch?v=lvqywubhFJ8
http://www.youtube.com/watch?v=P7yKn5jC1eQ


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...