Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

15. 2. 2015 - Rekapitulace dvouletého období a výhled na roky karmy...

Je tomu již dva roky od výbuchu "ruského meteoritu na Urale", více jak rok od transformace komety Ison a jen pár měsíců od změn na Marsu. Po dvou letech se tedy už asi hodí, učinit jakousi, byť dílčí rekapitulaci. V minulém roce 2014 to nebyly jen komety samotné, které čeřily hladinu vesmírných vod. Došlo k několika silným slunečním erupcím včetně vytvoření gigantické sluneční skvrny. Jestli proběhlo i definitivní přepólování Slunce, je ale stále předmětem dohadů. V ČR vybuchl nad Vysočinou menší meteorit, který má jako jeden z mála svůj rodokmen původu a našel se i jeho malý úlomek. Také Měsíc nezahálel a ukázal 3 výjimečně velké úplňky a byla zahájena i série zatmění "krvavých Měsíců", jenž bude dokončena v tomto roce 2015 - 4. dubna a 28. září na židovské svátky. Vše jsem mapoval v seriálu aktualit vesmírného počasí.

Co se týká komet, nejvíce na sebe v roce 2014 podle očekávání upozornily ty, které pro to měly předpoklady, již v době svého objevu. Jak se ale nakonec ukázalo, těmi hlavními stěžejními kometami roku 2014 byly vlasatice Siding Spring a nová Lovejoy. Ani jedna z nich se sice kometou století nestala, ovšem jejich význam je značný. Obě zde byly dostatečně popsány, nicméně detaily by se ještě našly. Například u komety Siding Spring se původně předpokládalo obrovské jádro v řádu desítek km. Potom se odhadovaný průměr ztenčil do 5km a nakonec se ukázalo, že jádro má pouhopouhých cca 200 m. Přesto byla kometa nádherná s velkou komou (hlavou) a způsobila na Marsu věci nevídané. NASA dokonce kvůli tomu svolala konferenci. Došlo ke změně marsické atmosféry a k doposud zcela nevysvětlenému výbuchu. Dá se s nadsázkou říci, že kometou století byla právě pro „Mars a jeho obyvatele“, i když oni čas nevnímají jako my. Pro nás plyne ve fyzickém světě, v němž máme i pohled oka na každou planetu, která je projevením bytostí a sil, které ji obývají. Dříve tomu tak s lidským zrakem nebylo. Člověk ve staré Atlantidě vůbec neviděl fyzickou planetu, jelikož i sám nebyl ještě zcela hmotný. Ostrý oční kontrast nebyl ještě úplně vyvinut ani pro své blízké okolí. Neviděl předměty stejně jako my dnes, natož planety. Místo nich vnímal právě jejich auru a bytosti v ní přebývající, jejichž celkovým projevem je fyzická planeta.

Fotografie komety Lovejoy a Siding Spring mířící k Marsu

Video se snímky Lovejoy - http://vimeo.com/118530613

Jde-li o Mars a loňskou kometu Siding Spring, je zde dále ještě jedna důležitá skutečnost, kterou jsem si uvědomil, až po průletu této malé, ale mocné vlasatice. Marsu trvá dva roky, než oběhne naše Slunce. A právě minimálně toto období bude potřeba k tomu, aby se vše, co na něm kometa zanechala „vrylo do naší sluneční soustavy“. Ani toto dvouleté období není zdaleka konečné, nic není hned a projevuje se postupně. Duchovní vlastnosti Marsu, už nebudou co bývaly a postupně začnou měnit i své okolí, včetně lidí. Mars má k ostatním planetám i k Zemi a člověku mnoho vlastností a není to jen nauka dnešní moderní astrologie. I Mars má svého génia a démona a ovlivňuje krev a hlavně dýchání a řeč. V těchto faktorech je pro současnou dobu naznačeno mnohé. Stav krve a dýchacího systému je jedním z ukazatelů, stejně jako lidská mluva. Dnes každý říká kde co a zapomíná se, že "člověka více poškozuje co z něj vychází, než co do něj vchází". Těžko nalezneme vyšší pravdu a dostaneme se dál, když mnohdy nerozpoznáme vlastní vyjadřování. Potom jen sledujeme různé konečné projevy našeho jednání. A ty si neumíme vysvětlit jinak, než pomocí rozumových a vědeckých pravítek. Určité podněty však přijdou, i kdybychom se na hlavu stavěli. Jen na nás ve výsledku záleží, jak je vnímáme.

Ti, kteří jsou zcela zavření, mohou dokonce chápat přicházející podmínky úplně opačně. Jako příklad lze dát uvedený Mars nebo i vliv komety Lovejoy. Tato vlasatice má nejen kvůli svému názvu velmi pozitivní energii. I kromě komet obecně platí, že vysoké vibrace mohou někoho dráždit. (V lepším případě je prostě jen nesnese a pokud to jde, vyhne se jim). Doposud si nikdo nevšiml, nebo jsem to nezaznamenal, že když byla tato kometa nejblíže Zemi 7.1.2015, tak došlo k útoku na francouzskou redakci. Možná je to nepovšimnutí dobré, poněvadž někteří by krátkozrace označili kometu za "špatnou". Ani ubohá satira tohoto časopisu na věci nic nemění, podobně, jako souvislosti v některých oblastech sužovaných válkou, kde si karma vybírá svou daň. (Nyní procházíme velmi těžkým obdobím na "misce vah"). Jako pouze karmické, ale tyto události vidět nemůžeme, jinak se z kola karmy nikdy nevymaníme. Je to podobné, jako bylo naznačeno v článku o dobru a zlu. Nehledě na to, že nevidíme pod pokličku těch, co tahají za nitky... Přese všechno musíme hledat morálně-volní sílu ke skutečnému soucitu a odpuštění, ke opravdovému vzepětí. Křesťanství je nyní teprve na svém počátku, i když mu někteří vyčítají, že se za 2000 let nenaplnilo. Cykly inkarnace a vývoje, to ani nedovolují. Plně se projeví až za velmi mnoho let, možná až pomine dnešní doba a přijde slovanská. Budemeli ovšem už dnes stále dělat, že se nás netýká snaha o naplnění Kristova impulsu, pak v karmickém kole naopak ještě více uvízneme. Určitý osud se může projevit, až za vícero životů a v jiné formě, než jsme ho stvořili. I to vše nám mohou některé komety připomenout třeba tím, že většina jich je periodických a stále se k nám vracejí. Třeba veleznámá Haleyova kometa se vrací každých 70 let a nese v sobě poselství smyslovosti. Pokud bychom jejího vlivu využívali k tomuto účelu ve vhodných oblastech, byl by to přínos. Jenže lidstvo pouhé smysly nadřadí skoro všemu, a pak příliš podléhá materiálnu na nepravých místech.

Pokud jde o rekapitulaci vůči sdělením automatickou kresbou a písmem zde uváděným, zatím si netroufám vyřknout, jestli některá z komet 2014 byla další z těchto sdělení. Jisti si můžeme být stále jen tou první, Isonem. Nepozoruji zatím ve svém okolí ani ve světě, že by došlo k zásadnímu obratu, i když silné změny probíhají. Rovněž lze konstatovat, že uvedené automatické kresby se sděleními jsou pravé a netahají nás, jako různé Channelingy, za nos. Pravost něčeho takového se pozná jedině tím, že se vyplní. Zde, bylo s adekvátním předstihem uvedeno, že vyšší síly musely zasáhnout silou třesku, aby se začalo dělit zrno od plev, a že přijdou důležité komety. Od tohoto hlavního prvního sdělení trvalo jen několik měsíců a došlo k obrovskému výbuchu ruského meteoritu (460 kilotun trinitrotoluenu), jehož tlaková vlna dvakrát oběhla celou zeměkouli kolem dokola. Než vybuchl v atmosféře, vážil 12 000 tun a kromě, asi tří větších kusů, dopadlo na Zemi statisíce malých meteoritů, s energií původního vesmíru. Při explozi se na jednom místě uvolnilo největší množství energie za více než sto let.

Rozhovor s vědcem o nedávných meteoritech včetně toho ruského - http://video.aktualne.cz/dvtv/astronom-asteroidy-zabijaky-mame-velkou-sanci-objevit-vcas/r~9e6cbc0aabba11e4833a0025900fea04/

Tato událost je zcela zásadní a přitom jsme na ni pomalu zapomněli. Je na věky výrazně zaznamenána v kronice Akasha, ale pro mnohé to bylo jen jakési bum a pár vysypaných oken. Další sdělení informuje o kometách, z nichž na první, bude mít silný vliv Slunce. Po ruském meteoritu následně přichází několik silných komet, včele s Isonem, který u Slunce vyhořel, ale přesto letěl dál. I vědecké servery jeho přerod označovaly jako letícího ducha. Rok 2013 byl celkově rokem neobyčejně kometárním, kdy jich 10 bylo s přehledem pozorovatelných, z toho hned 4 pouhým okem! Důkaz jejich soupisem udává odborný web kommet.cz zde. V tomto roce se děje i další neobvyklá skutečnost, odstupuje papež. Nový je zvolen v době průletu okem viditelné vlasatice C/2011 L4 PanSTARRS v zajímavé datum 13. 3. 2013. V loňském roce 2014 přichází opět silné komety a nakonec znovu nečekaná vlasatice Lovejoy, pouhým okem viditelná. I kdyby žádná další "zvláštní" nepřiletěla, už samotný Ison naznačil podstatu transformace a důležitost vlastní přeměny.

Probíhající rok 2015 vychází na osmičku, je tedy v jistém smyslu více rokem karmy, s důležitostí rovnováhy duchovna a fyzična (dvě poloviny osmičky). Mnoho osudů v něm bude vyrovnáno spíše, než kdy jindy. Osmičkové roky se karmicky projevují i mimo součet, v samotné číslovce. Stačí si vzpomenout na naši nedávnou historii a léta 1938, 1948, 1968 a 1988 až 1989 - všechno náhoda? A co další desetiletí, nestalo se nic? Pro běžného novodobého historika ne. Ovšem, kdo sleduje stopu Rudolfa Steinera, povšimnul si, že on už před 100 lety označil rok 1998 jako zlomový rok (po předešlém závěru kalijugy r.1899) končícího, temného věku vlády Ahrimana (neznamená jeho úplný konec). Spletl se Steiner? Rozebrat tuto záležitost v pár větách nelze, ale existuje podstatné znamení, že se tak stalo. Právě v tomto období přichází v létech 1997 a 1998 největší vlasatice posledních let - obrovská a doposud nejdéle viditelná kometa Hale Bopp. Informace o ní jsou i na wikipedii zde. Většina lidstva nebyla příliš informovaná nebo chodila s klapkami na očích. Tato kometa totiž byla prostým okem viditelná 569 dnů! Tedy téměř dva roky  a někde i během dne, za denního světla. I v ČR byla takto snadno pozorovatelná. Jak to, že si doposud nejjasnější a nejdelší komety "vyspělé duchovní kruhy" nevšimly a nehledaly odpovědi? V dnešní anglosaské době, kdy jsme "dospěli" k New Age, je totiž obtížné hledat skutečné souvislosti. Až se tato velká kometa Hale Bopp v roce 4380 vrátí, bude již skoro tisíc let v plném proudu slovanské období Země, které se už nyní postupně připravuje. Takhle vlasatice vypadala:

Před touto "naší" velkou kometou z roku 1998 jsme měli v historii ještě dvě velké komety, okem dlouho viditelné a obě měli v datu rovněž osmičku a obě zářili i za dne v době Vánoc. Na malbě níže je kometa z roku 1680, jenž předznamenala tehdejší temné období morových ran a v roce 1811 vlasatice, o níž L.N.Tolstoj píše: "Toho roku téměř uprostřed nebe svítila ohromná jasná kometa obsypaná ze všech stran hvězdami a odlišující se ode všech svou blízkostí k Zemi, svým bílým světlem a vzhůru vztyčeným chvostem. Mezi lidem se říkalo: „Svatí přelétávají z místa na místo. Jde na nás pohroma". V tu dobu se Napoleon rozhodl napadnout Rusko, ale kometa byla nakonec špatným znamením pro agresora a dobrým pro obránce. Zářila na obloze okem viditelná 9 měsíců. Na "naši" nedávnou kometu Hale Bopp, ale nedosáhla. Jak vidíme z těchto zaznamenaných důkazů, vlasatice v osmičkových létech byly svitem nejjasnější a nejdelší.

I nynější komety něco napovídají. Jestliže v loňském, sedmičkovém roce se staly změny na Marsu, potom po dvouletém období oběhu rudé planety kolem Slunce, skončí v r. 2016 rokem devítky i základní devítiletý cyklus. To se opakuje sice stále dokola, ovšem v dnešní nahuštěné době a čase, můžeme očekávat pro další devítiletku od roku 2017, ještě novější impulsy. Tím ale dva roky předbíháme, nyní jsme na konci současného cyklu, v jeho předposledním roce. I v něm se objeví vracející se periodické komety. Kromě nich ale přijde také jedna, jenž zde ještě nikdy nebyla – kometa C/2013 US10 Catalina. Informace o ní snad později upřesním, ale podle prvotních odhadů by to měla být silná vlasatice. Už překročila hranice Jupiteru a je v naší vnitřní Sluneční soustavě. A kdy že se v celé kráse objeví? Světe div se, potřetí za sebou opět v čase Vánoc... Někdo by řekl, že i v tomto období přece komety létají. To jistě ano, ale z těch, co nás za poslední roky navštívily, byly ty vánoční nejsilnější, viditelné pouhým okem. Jak se ukáže letošní Catalina brzy poznáme, ale ani do budoucna v tom nezůstane sama. Zcela jistě se přiblíží nové komety. Kromě těch nečekaných, má už dnes potenciál viditelnosti pouhým okem i jiná kráska. V dalším roce osmičky 2018, se k nám více přiblíží kometa 46P Wirtanen. Ta je stále v naší sluneční soustavě, nikdy nás neopustila. A kdy se objeví tato vlasatice? No přece na Vánoce...

Orbit komety C/2013 US10 Catalina - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?ID=dK13U10S;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb

Orbit komety 46P/Wirtanen - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?ID=c00046_0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb


 

Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

 

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...