Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Je možné kombinovat pití aktivované vody a přímé působení a co vhodnější ?

Kombinace je samozřejmě možná. Množství vody a délka působení je závislá na momentálním individuálním stavu.

2. Funguje ET jako prevence a jaké jsou reakce při jejím působení?

Ano, lze ji využít i preventivně, ale není účelem ET, aby na ní byl člověk závislý. Reakce jsou opět individuální. Může při nich docházet jak k reverznímu - očistnému procesu na fyzické úrovni, tak i k procesu uvědomění v úrovni duchovní. Při vypití sklenice vody může člověk pociťovat větší úroveň "energetického naplnění", při držení v dlaních to bývá  mravenčení, teplo nebo dokonce mimosmyslový vjem. Citlivý člověk může cítit příliv energie nebo ho působení může až uspávat. Postupem času se reakce většinou vyrovnávají nebo dle vývoje mírně mění.

3. Může mít ET nevhodné účinky ?

Ne, energie ET člověka poškodit nemůže, a to ani při delším použití, jelikož případná nadbytečná energie opět za nedlouho vyprchá.  Její použití je naprosto bezpečné. Ale samozřejmě platí, že se vším je třeba začínat postupně. A pokud je někdo velmi citlivý, je vhodnější působení přerušit.  Později zkrátit čas či zvolit jen bezkontaktní způsob přímého použití nebo menší dávky aktivované vody.

4. Jaká je její účinnost a délka funkčnosti ?

Koule do určité míry působí vždy, mnohdy stačí se zklidnit a poslouchat tep srdce, kdy při duchovním uvědomění působí nejlépe. Její energie je při použití nevyčerpatelná, jelikož je jen prostředníkem, ale zhruba po třech letech může dojít ke strhání materiálu a změnám krystalických mřížek prvků a je vhodné ji vyměnit za novou. Tu původní můžete "vrátit Zemi do půdy či vodního toku"...

5. Záleží na natočení ET ?

Nemá to na funkci žádný podstatný vliv. Jestliže ale zaměříme svoji pozornost na některou jednotlivou barvu či jejich kombinaci, pak budou jejich vibrace upřednostněny. Při základním použití (držení koule v rukou) je vhodné uchopit kouli tak, aby spoje drážek (osa koule) zhruba směřovali do dlaní. Energie nejvíce proudí z bodů spojnice drážek koule.

6. Je ET účinná při akutních onemocněních?

Akutní onemocnění vlivem bacilů, virů, zánětů a podobně nemůže vyřešit nic jen tak či hned. Akutní onemocnění má svůj průběh, ale při vhodně zvolené léčbě může ET průběh uzdravení urychlit. Sama o sobě tedy nestačí použít, ale podpoří léčbu i účinnost medikamentů a pomáhá zachovat stav těla, aby nebylo tolik ochromeno.    

7. Proč někdy koule nabíjí, jindy uspává, pro někoho je slabá, pro jiného silná?

Podle toho, kdy a s jakými úmysly ET použijete, bude odpovídat i její působení. Jestliže použijete kouli večer, je velice pravděpodobné, že vám pomůže se zklidnit a lépe spát. Může ale i nabudit, že se potom spát nechce. Mnohé se odvíjí z více faktorů, včetně psychiky. Vše je zkrátka závislé na naší "otevřenosti", stupni rozvoje, jak už umíme "s energiemi pracovat", na citlivosti, vnímání atd. Je to poměrně složitý proces...

Máte-li nějaké dotazy nebo názory napište je prosím na

 

                     Ohlasy léčebných účinků Ohlasy spíše duchovníí Často kladené otázky