Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Vliv Marsu v roce 2020

Mars se v roce 2020 přibližoval k Zemi a 6. 10. 2020 byl od nás vzdálen „jen“ cca 60 miliónů kilometrů. Průměrná vzdálenost je při tom 225 mil. kilometrů, rozdíl je tedy podstatný. Podobně tomu bylo v roce 2018 a bude trvat 15 let, než se situace zopakuje. Do té doby by mělo dojít k určitým událostem, aby jeho následná přiblížení po roce 2030 už měla jiný charakter. V tom předloňském a letošním můžeme hledat určité souvislosti. Každá planeta má totiž svého génia, ale i démona. Už samotný vládce Marsu archanděl Samael může působit na rozvoj individuality v jistých protikladech, ale je to zcela odlišné tomu, co dokáží jiné síly společně s démonem Marsu. Jeho centrum působení se na Zemi soustřeďuje a dál rozšiřuje z oblasti Asie… Pod „rouškou ochrany“ je už dnes téměř všude a alespoň část lidstva by se měla vzedmout, aby nedosáhl svého cíle - usídlit se v lidské krvi. K průniku do ní používá několik způsobů od duchovních po fyzické. Jedním z nástrojů je nejen lidstvo uměle či skutečně přidusit a přivodit úzkost a strach, ale i ztrátu víry a vůle - falešnou ODEVZDANOST.

Je tedy třeba nepropadnout odvrácené straně marsických sil, ale využít dobrých „bojovných“ vlastností jeho archanděla Samaela. Ne nadarmo nedávno proletěly v blízkosti Marsu dvě očistné komety a nebude ani náhoda, že je právě teď v silné konjunkci s Měsícem (viz foto), který má v posledních letech také silný vliv. A nezapomínejme, že i prosté myšlení ovlivňuje vývoj událostí. Jestliže se v něčem situace zlepší nebo zhorší, je to právě lidské myšlení, které tomu dalo směr…

Opozice Marsu 13. 10. 2020

Země učiní dva oběhy kolem Slunce za přibližně stejnou dobu, jakou Mars potřebuje k uskutečnění oběhu jednoho. Někdy jsme velmi daleko od sebe, jindy našeho planetárního souseda doháníme. Přestože jsou dráhy eliptické, dostáváme se občas do téměř jedné přímky se Sluncem. Nastává tzv. opozice, kdy je Mars vůči Zemi na opačné straně než Slunce. Tak je tomu právě dnes 13. 10. 2020.

Tím dochází k propojení pomyslnou přímkou i na odpovídající úrovni duchovní. Jak vzhledem k současnosti, tak i do určité míry k minulosti a budoucnosti. Jestliže nyní má situace vztah k problematice, kterou jsem nastínil v předešlém příspěvku, potom je na místě se zeptat, zdali má i tato opozice se Sluncem nějaký podstatnější vliv. I k těmto opozicím totiž dochází pravidelně a v případě Marsu zhruba každých 26 měsíců. Jenže nyní zde přistupuje další faktor a tím je vzdálenost planet od sebe, která je při každé opozici jiná. Jen pouze jednou za dlouhé období 15 či 17 let dojde současně k velkému přiblížení k Zemi a Slunci a současně i opozici. A tak je tomu právě nyní. Takže charakter a vliv opozice se může měnit podle oddálení či přiblížení Marsu. Jestliže tedy v tomto velkém přiblížení právě teď jsme, zajímalo mne, jak tomu bylo naposledy a jak tomu bude i dál. Světe div se, v tom předešlém v roce 2003 jsme měli opozici s nejbližším přístupem Marsu za téměř 60 000 let! A překonání tohoto rekordu se dočkáme až 28. 8. 2287! Tedy v období, kdy na Zemi již nebude vláda současného velkého ducha času archanděla Michaela… Do té doby musí lidstvo svůj zápas o zvládnutí michaelského poslání vybojovat a dnes jsme v tomto smyslu rovněž v důležitém období.

Celá věc by se dala rozvést od popisu situace přelomu tisíciletí, kdy v rytmu Sorata (čísla 666) byli Lucifer s Ahrimanem ve spojení, které ještě pár let potrvá. O jejich snaze roztrhat lidi od sebe už byla mnohokrát řeč. Nyní, kdy sestoupil virus k lidem, dochází k zásahu do lidské krve přidušením člověka na mnoha úrovních jeho života. Je snaha lidem potlačit už tak ochablou imunitu, ožebračit je duševně i fyzicky a pak jim nabídnout „spásná“ řešení… Toto přitom není strašení polopravdou, jak se tomu děje „politicky“, ale upozornění na něco, co je nutno znát alespoň částečně a nepřijímat vše, co nám je předloženo, dokud máme nějaké možnosti.

Kdysi dávno, když ještě nebyly planety ve fyzickém stavu a postupně se teprve zhmotňovaly, byla naše Země také prostoupena Marsem. Nejjednodušeji řečeno - i díky tomu jsme v duševně-duchovním spojení, které nás v různých obdobích více či méně ovlivňuje. Když byl v prastarých dobách Mars v úplném propojení se Zemí, zanechal zde železité substance, jež se postupně zhmotnily. Podobně se tomu dělo i v lidstvu a dnes železo nalezneme v krvi člověka. A poněvadž ta je nositelem naší osobnosti, tedy lidského já, vede tudy cesta k „působení“ na podstatu člověka. I ty síly, které svoje já nemají a nemohou do něho působit přímo, hledají spojence nebo okliku, jak toho dosáhnout, a vyvíjejí v současném období enormní aktivitu.

Protože je ale lidské já božské podstaty, je nejen člověk sám schopen jim čelit, ovšem je mu i poskytnuta adekvátní pomoc božských hierarchií. Tato pomoc ale již není automatická, měla by prostřednictvím víry a vůle vycházet z člověka. Zkrátka vše se samo neudělá. Nehledě na to, že člověk jen na Zemi může dosáhnout vývoje, ze kterého potom čerpá na další cestě…

Jestliže vezmeme souběh dvou posledních velkých marsických přiblížení a současně jeho dvě poslední velké opozice, už jen opravdu velký skeptik může pochybovat o souvislosti nynějšího Marsu na Zemi. Ten se ovšem uskutečňuje prostřednictvím nejen jeho zlých, ale i dobrých sil a jsou to spíše jeho pozitivní mocnosti a bytosti, které nám mohou být nyní nápomocny, jestliže je umíme uchopit. To se týká i komet a jiných planet, které se nám snaží pomoci, proti tomu, co zde „sestoupilo“ v podobě údajně mrtvého viru…


Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...