Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Stav hlavních komet v roce 2014 - sdělení automatickým písmem...

Na začátku roku jsem v článku o kometách 2014 charakterizoval některé Vlasatice, co do jejich základních vlastností. Vzhledem k tomu, že se pomale blíží čas těchto nových komet, požádal jsem paní Lenku, zda-li by bylo možné přijmout další sdělení. V něm nějak shrnout stav předešlý - původní sdělení o třech důležitých kometách - vůči jejich stávajícímu stavu s naznačením dalšího vývoje. Zde je odpověď:

Drahý náš, situace je nyní taková: První kometa rozpoutala silný vliv na všechny situace, které se dějí na planetě Zemi. Stále na všechno působí a transformuje a čistí se vše. Nic nemůže fungovat ve starých nefunkčních vzorcích, plánech a ani životech. Vše se mění, vyvíjí, roste. Druhá kometa má léčivou schopnost vše sladit, uzdravit zharmonizovat. Třetí kometa mezi tím roste, sílí a zvětšuje svou sílu vnitřní. Ta třetí kometa je ta očekávaná se symbolem Ježíše Krista. Je to pro nás nepředstavitelné, ale opravdu se velká proměna, očista a nové světlo světa nevyhnutelně řítí. Vše je jak má být a mnoho lidí se již změnilo, mění a to nefunkční postrádá smysl, umírá, odchází, je zničeno mnohdy ukrutnou silou. Není již cesty zpět, lze jen čekat, modlit se a doufat, že jednáme skrze čisté srdce a lásku, aby jsme připravili lepší zítřek nejen pro nás, ale i pro naše potomky. Vše se zrychluje a sílí...

Poznámka k obrázku: První, fialová kometa je netradičně položená, což symbolizuje její přerod a dosavadní působení. Druhá, zelená kometa má spíše klasický symbol a třetí, ta hlavní Vlasatice je jiná v tom, že se u ní nezakreslil ohon. V jejím pozadí bohužel není vidět kříž obalen do bíla se zlatými paprsky. To, že je Vlasatice bez ohonu, pravděpodobně značí budoucí výbuch se zjasněním komety.

Stejně jako dříve, ani v tomto sdělení se neudávají konkrétní jména komet či jiné podrobnosti, jako čas a data. To má svoje důvody, jenž byly vysvětleny v minulých článcích. Krom toho musíme sami zapojit smysly i intuici a přemítat, co se k čemu vztahuje. Vzhledem k již proběhnutým událostem toto sdělení ale potvrzuje, co již zde bylo několikrát řečeno. Vlasatice ISON byla zcela jistě tou první kometou a stále působí. Druhou kometou co léčí a harmonizuje je buď zde několikrát popsaná LOVEJOY nebo některá z těch nových komet 2014, co se v naší sluneční soustavě už nacházejí. Potud lze tedy říci, že máme jasno... Která však bude tou třetí kometou? Objeví se fyzicky již letos nebo až v příštích létech? Někdo by řekl, že se tím netřeba zabývat, a až přijde, tak přijde... Já tento názor nesdílím, jelikož důležité jevy je třeba sledovat a nečekat jen pasivně s rukama v klíně. Alespoň myšlenkově být účasten. To, co se totiž děje a bude dít v nynějším období, má neobyčejný význam a neměli bychom tuto dobu promrhat. Zasvěcenci dávno varovali, že za určitých okolností se může stát, že lidstvo takzvaně promešká tyto události. Nikdo navíc neví, jestli je vše jen individuálním procesem růstu nebo nastanou opravdu nepřehlédnutelné a jasné vnější znaky. I ty, je však schopen vědecký světový názor označit svými pojmy... Nenechme se tedy oklamat a sledujme spirituální pozadí změn ve světě i kolem sebe, ve všech oblastech i v osudech jednotlivců. Někdy se tak děje pozvolna a harmonicky, ale tam, kde k tomu nejsou podmínky přichází radikální řez. V obou těchto případech bude tento trend pokračovat, ale stále záleží na nás samotných, jaký směr převáží...


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...