Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Co přinesou komety roku 2014 ?
Kometa Linear, Oukaimeden, PanStarrs, Siding Spring, Jacques a nová Lovejoy

Podle předpovědí astronomů to zatím s kometami vypadá, že letošní rok nebude jako ten loňský, ale přesto se k nám znovu blíží mnoho Vlasatic. Ikdyž nebudou tak snadno viditelné, zcela jistě ovlivní další procesy změn klimatu i společenských a osobních poměrů jednotlivců. Přesto, že odhady nemohou být přesné, zkusme nyní opět tak trochu dopředu nahlédnout na r. 2014 v souvislostech duchovního prostoru makrokosmu.  

V loňském roce bylo v článcích o kometách již mimo jiné popsáno, že zkrátka přinášejí změny. I to, jak například kometa Ison společně se Sluncem neustále vrhá do našeho prostoru nové impulsy. Vpravo je připomínkový záznam z družice průletu Isonu kolem Slunce, u něhož stále zcela jistě nevíme, zdali už úplně došlo k jeho přepólování. Mnozí byli zklamaní z komety Ison, ovšem výsledek by měl být pro duchovně orientovaného člověka naopak potěšením. Ano, kdyby kometa Ison zcela fyzicky přežila, viděli bychom sice okem pěknou kometu a některé změny by proběhly. Ovšem tím, že tělo Isonu zůstalo převážně ve Slunci a "infikovalo" ho svou energií, dochází k tomu, že Slunce do své soustavy posílá nové impulsy. A to, co z Isonu přežilo, se transformovalo a roztahuje do našeho okolního prostoru. Ison doslova požírá temné síly v duchovním světě a Slunce dává mnoho láskyplného světla, což živí naději, že jednou přijde doba, kdy zlo bude odtrženo. To co v člověku zůstane zlého, čím dál více nebude tím, co je na něj napojeno z těchto vnějších sil, nýbrž tím, co v něm zůstalo jako vlastní špatná produkce. Proto má nyní člověk větší šanci se zla zbavit, když útoků z venčí bude méně. O to těžší se však stane boj sám se sebou... Takto můžeme duchovním zrakem nyní vidět v čem nám pomohla a pomáhá kometa Ison spolu se Sluncem, doprovázená kometou Lovejoy. A nejsou to jen procesy ve vesmíru samy o sobě, jelikož ony působí i na procesy Země, ovlivňují pohyby zemských desek, zemětřesení a sopečnou činnost. Pozadí těchto zemských procesů je silně ovlivňováno rovněž našimi emocemi, které se hromadí v lidském i astrálním obalu Země.

Než se dostaneme ke kometám roku 2014, řekněme si ještě něco o původu komet. Kometa je ženského rodu a opravdu sebou nese mnoho těchto aspektů. Naproti tomu název Měsíc je mužský a Luna ženská. A proč se nyní bavit o Měsíci a Luně? Proto, že Měsíc je v určitém protikladu ke Kometě a kdysi se na něm vyvinul mužský a ženský princip. Před dávnými eóny let, kdy Měsíc nebyl stejně jako Země ještě zcela zhmotněn, byl po určitou dobu se Zemí jedno těleso, podobně jako Slunce. V průběhu vývoje došlo vlivem duchovních bytostí k odtržení-vystoupení těchto těles, jenž se i postupně zhmotňovala. Při tomto procesu některé části ještě nezhmotnělého Měsíce zůstaly odtržené a zhmotňovaly se samostatně. To jsou v podstatě dnešní komety. Tento proces se může vědecky jevit stejně bláhový, jako tvrzení v minulém článku, že Slunce je žhavá koule, jehož podstatu tvoří vysoké duchovní bytosti, jejichž vibraci nejsme ani schopni pohledem snést. Navíc je zde právě i skutečnost, že při tehdejším oddělení Měsíce a Země vznikl zároveň zárodek mužského a ženského principu. Do té doby byl v jemněhmotném světě člověk jednopohlavní a rozmnožoval se sám ze sebe. To bylo dávno před dobou Lemurie a Atlantidy. Vlasatice jsou tělesa, která už tehdy měla svoje úkoly ve vývoji, jež mohly být dané i se v průběhu věků měnit. Zvýšený výskyt komet má spojitost i s postupným nástupem matriarchátu, jenž bude součástí nové doby, kdy již snad nepůjde o zhrzený feminismus, ale poznání skutečného významu spirituality ženy i třeba slova nábo-ženství: Tímto pouhým slovem byl už dříve dán zárodek pro nástup doby dnešní... A jsou to právě komety, které nový ženský prvek spirituality nesou. Toto je obecná zásada a neplatí samozřejmě u všech komet v pozitivním smyslu, jelikož každá kometa má úkol a vibraci odlišnou. Například Haleyova kometa vždy při svém návratu přináší spíše energie k smyslovým a materiálním prožitkům a podlehne-li jim lidstvo nevhodným směrem, může to mít, a také to i mělo neblahé následky. Proto nahlížejme na komety i ze spirituálního hlediska a hledejme jejich skrytý význam. Pokud se totiž na různá vesmírná tělesa i klimatické jevy budeme dívat v těchto souvislostech, získáme prostor pro růst vlastní. Upřednostnění pozorování komet nemá jiný význam než ten, že Vlasatice spolu se Sluncem mají nyní zásadní vliv.

Které komety roku 2014 stojí za pozornost a jejich základní popis

Z mnoha přicházejících komet mě zatím nejvíce vyčnívají komety 209P/LINEAR, kometa OUKAIMEDEN, kometa PanStarrs a kometa SIDING SPRING. Je ale možné, že se nějaká Vlasatice ještě nečekaně objeví, podobně, jako loňská "radostná láska" Lovejoy. Ty budou uvedeny na konci článku.

Kometa LINEAR

209/P Linear

Kometa byla objevena vojenským projektem LINEAR v roce 2009, kdy prošla kolem Slunce a znovu se k němu vrátí na začátku letošního května. V roce 2012 si astronomové Esko Lyytinen z Finska a Peter Jenniskens z NASA povšimli, že v květnu 2014 bude Země blízko pravděpodobné dráhy komety a naše planeta koncem května projde prachovými částicemi, které kometa trousila na své dráze v letech 1898 až 1919 a možná ještě dříve. Jedná se o částice z chvostu-ocasu komety, jenž shoří vysoko v zemské atmosféře. To způsobí nový meteorický roj, ale nyní je obtížné odhadnout, kolik meteorů bychom mohli kolem 24. května pozorovat. Nikdo totiž neví, jaká byla aktivita komety před desítkami let, kdy byly částice uvolněny do kosmického prostoru. Odhady jsou 400 i více meteorů za hodinu. To však není vše, jelikož právě letos se samotná zdrojová kometa k Zemi nejvíce přiblíží jen 5 dní po předpokládaném maximu roje a to na vzdálenost 8,3 milionů kilometrů. V Evropě bohužel nebudou úplně nejlepší podmínky pozorování. Ty naopak nastanou v severní části amerického kontinentu. U nás tak budou nejlepší podmínky krátce před východem Slunce. Roje tedy při příznivém počasí uvidíme okem, ale samotná kometa má být dle odhadů pozorovatelná pouze většími dalekohledy. To významu samozřejmě neubírá, jelikož kometa projde poměrně blízko Zemi a nikdo zatím neví, jaké energie nám společně se svým novým meteorickým rojem přinese.

Orbit komety 209/P Linear - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=209P;orb=1

 

Kometa C/2013 V5 OUKAIMEDEN

Byla objevena v Maroku z marakéšské observatoře Oukaimeden 12.11.2012. Proletět přísluním má 2. října 2014 ve vzdálenosti pouhých 0,66 AU od Slunce a je pravděpodobné, že ji může potkat podobný osud jako Ison. Maximem jasnosti projde již o měsíc dříve v září, kdy dosáhne až 6 magnitudy, což je před pozorovatelností okem, tedy budou nutné malé dalekohledy - triedry. V tuto dobu se bude přesouvat ze severní polokoule na jižní, takže bude i hůře pozorovatelná. Kometa se zpět na naši oblohu vrátí na přelomu října a listopadu, ale kvůli konjunkci se Sluncem ji budeme moci spatřit až v prosinci, kdy už ovšem má slábnout (kolem  12 mag). Tato kometa tedy může rychle zaniknout, ale i velmi překvapit, skoro nic o ní nevíme...   

Orbit komety Oukaimeden - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=oukaimeden;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb

Kometa C/2012 K1 PanSTARRS

Tato Vlasatice je astronomy odhadována jako nejjasnější kometa příštího roku. Už během těchto dnů se objevuje na ranní obloze a ze severní polokoule bude vidět nepřetržitě až do srpna. V květnu přejde z ranní oblohy na oblohu večerní a budeme ji moci sledovat jako objekt 8. magnitudy malými hvězdářskými dalekohledy. S přibližováním se ke Slunci bude dále zjasňovat, než definitivně zmizí u Slunce ve vzdálenosti 1,05 AU 27. srpna.  Po tomto tzv. přísluní se kometa přesune na jižní polokouli a může být stále pozorovatelná i od nás, ale jenom velmi nízko nad jižním obzorem.

Orbit komety PanStarrs - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?ID=dK12K010;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb

Kometa C/2013 A1 SIDING SPRING

Nová kometa z Oortova oblaku, která by mohla zjasnit k 7,5 mag na jižní polokouli. Nejblíže Slunci bude 25. října, kdy bude již i na naší obloze, ale hůře pozorovatelná, jen nízko nad jihozápadním obzorem. O necelý týden dříve, 19. října, budeme moci sledovat, jak těsně mine planetu Mars, což je hlavní důvod, proč je zde uváděna. Ke konci listopadu kometa zmizí u Slunce a pak se objeví na ranní obloze na začátku roku 2015, ale už jenom v dosahu velkých dalekohledů.

Orbit komety Siding Spring:

Co mají tyto komety společné? Většina z nich bude poměrně blízko Země nebo jinak činná vně naší sluneční soustavy, a to je období, kdy logicky dochází k mnohému ovlivňování v duchu, v jakém jsou komety zde popisovány. Je dokonce možné, že některá z nich může mít význam v procesu Proměny, Velké očisty a vzestupu lidstva. Pokud jde o slovní názvy komet, tak ty se většinou shodují s autorem nebo místem objevení, názvy se opakují, liší se jen číslo označení. Pouze kometa Oukaimeden z Marakéše nemá předchůdce a současně nevíme, co od ní čekat... Kometa 209P/Linear je zajímavá spíše tím, že se poprvé jakoby "mateřsky setká" s vlastním meteorickým rojem a kometa PanSTARRS je zase odhadována za nejjasnější kometu roku 2014. A Siding Spring?

 

Více o Vlasatici Siding Spring:

Určitou samostatnou kapitolou je kromě komety Oukaimeden právě kometa Siding Spring, jenž stejně jako Ison pochází z tzv. Ortova oblaku, tedy zde ještě pravděpodobně nikdy nebyla. Kromě toho mají i společnou jednu zdánlivě nenápadnou věc. Při své pouti Ison prolétl poměrně těsně kolem Marsu o který se doslova otřel svým ocasem. A kometa Siding Spring projde kolem Marsu ještě mnohem těsněji. Po jejím objevení to dokonce vypadalo na srážku s rudou planetou. Nyní po upřesnění má jít o vzdálenost 0,0007 AU, což je kolem 100 000 km od povrchu Marsu. To je méně než třetina vzdálenosti Měsíce od Země! Kromě toho má tato kometa dle odhadů větší jádro než bývá běžné a značnou rychlost kolem 56 km/s - 201600 km/h. Přesto, že srážka s Marsem není příliš pravděpodobná, ještě kolem Marsu obíhají jeho dva Měsíce Phobos a Deimos a kombinace těchto průletů určité riziko představuje. Kromě fyzického náhledu, stojí za pozornost opět pohled spirituální. Rozhodně není náhoda, že ISON a nyní velká Siding Spring takto míjí zrovna Mars. Ten totiž obývají bytosti, které silně ovlivňovaly a ovlivňují život na Zemi. Když Mars ještě nebyl hmotný a kdysi "prošel Zemí", zanechal zde na jedné straně zárodky železa a na druhé straně určité válečnické vlivy. Často jsou to bytosti a síly Marsu, které dávají některým lidem tyto sklony k ovládání a válce. Proto i Buddha, po svém úkolu na Zemi, plní další právě na Marsu, kde vykonal určitou misi, v jistém smyslu podobnou oběti Ježíše Krista na Zemi. Buddha svou silou lásky působí na marsické bytosti, aby změnil jejich charakteristiku a vliv. Tím, že Ison prošel kolem Marsu došlo k posílení tohoto procesu. Nyní přichází kometa Siding Spring a můžeme po fyzické stránce pozorovat, jestli způsobí na Marsu třeba zvýšenou sopečnou činnost nebo po duchovní stránce vnímat, co se stane s marsickými silami a jejich projevem k lidem a Zemi.  

Tyto kreslené obrázky představují jen jakousi simulaci, jak by to z Marsu mohlo vypadat. Jádro komety je větší než u Isonu, jehož vnitřní coma-hlava komety měla desítky tisíc km a vnější část stovky tisíc km. Záleží ale na aktivitě a stavu jádra, což nelze nikdy přesně odhadnout, jelikož komety jsou nevyzpytatelné. Vzhledem k tomu, že technická zařízení umožňují fotit Mars i jeho okolí, pokud se nestane něco mimořádného, dočkáme se skutečných fotografií.

Uvidíme, co nám letos tyto nebo i jiné nečekaně objevené Vlasatice přinesou. V případě, že se o stavu komet (podobně jako loni u Isonu) vyskytnou nové informace, budou zde tyto aktuality sledovány. I aktivita našeho Slunce stojí stále za pozornost, jelikož se nyní zvyšuje, což bylo naznačeno v minulém článku o přepólování, které stále neproběhlo. Přitom všem nezapomínejme - nejedná se o žádné "další konce světa", jen duchovní souvislosti se změnami naší doby...

První skutečná fotografie zatím vzdálené Vlasatice Siding Spring:

Nově objevené komety:

"První jarní ptáče" - zcela nová kometa C/2014 E2 (Jacques)

Objevil ji až nyní v březnu 21014 Cristovao Jacques z observatoře SONEAR. Podle některých prognóz by mohla dosáhnout až 7 mag. To je viditelnost už pro malé dalekohledy a kousek nad hranicí pouhého oka. Důležité je, že po průletu perihelem 29. června ve vzdálenosti 0,61 AU od Slunce bude rapidně stoupat její deklinace i elongace (postavení, výška) a kometa se navíc bude přibližovat Zemi. Nejblíže jí bude 23. srpna ve vzdálenosti 0,53 AU. V tu dobu bude zároveň právě ve velmi vysoké deklinaci - přes +60° vysoko. Otázka zní, jak je kometa velká a zdali po poměrně blízkém přeletu kolem Venuše přežije docela blízké setkání se Sluncem. Zde je jedna z prvních fotografií ze Země od astrofotografa Damiana Peache:

Zatím těžko říct jakou má tato kometa důležitost, ale svůj význam jistě má a to již proto, že Slunci i Zemi mine poměrně blízko. Minimálně bude tvořit předvoj pro komety podzimu Oukaimeden, PanStarrs a Siding Spring. Nechme se tedy překvapit, jak se tato kometa vyvine...

Orbit - průlet komety Jacques - http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=C%2F2014%20E2;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb

Doplnění průběžných informací - přilétá Vlasatice z Atlantidy?

V květnu bude na obloze dalekohledy vizuálně pozorovatelných 14 komet. Zde ale sleduji jen ty letos nejhlavnější a "jarní ptáče" - kometa C/2014 E2 Jacques zjasňuje více než se předpokládalo. První scénář vývoje jasnosti pojednával o 10 mag v maximu. Následně ale přišel s celkem seriózní předpovědí Japonec Seiichi Yoshida, který kometě odhadl 7 mag v maximu jasnosti. Podle nejnovějších odhadů to však vypadá, že kometa bude nakonec ještě jasnější! Mohla by dosáhnout až 6 mag či dokonce 4 až 5 magnitudy, což je už na hranici viditelnosti pouhým okem. To je zřejmě zjištěním, že kometa u Slunce už byla a není dynamicky novou kometou z tzv. Ortova oblaku, jak se původně uvádělo. Nejnovější výpočty celkem přesně určily periodu komety na 20931 let. Jedná se tedy o vlasatici, jež zde prosvištěla naposledy v době staré Atlantidy. Kometa Jacques v průběhu května zmizí z večerní oblohy, ale už ve druhé půli července se znovu objeví na obloze ranní. V tu dobu tedy poznámeme, jestli se stala alespoň menším objektem pro pouhé oko, podobně jako loňská podzimní Lovejoy, nebo ,,jenom" pěknou kometou pro binakulární dalekohledy. Nechme se tedy překvapit co vše nám "atlantská vlasatice" přinese...

C/Q2 2014 - Nová Lovejoy na obzoru... " karmická kometa ?"

Lovec komet, australský amatérský astronom Terry Lovejoy objevil 17. 8. 2014 na střeše své observatoře v Brisbane v Austrálii svou pátou vlasatici. Dostala označení C/Q2 2014 Lovejoy. První odhady udávají jasnost kolem 8 až 9 magnitudy. Měla by tedy být v dosahu triedrů – vizuálně amatérsky pozorovatelná, ale vše se bude ještě upřesňovat. Stačí si vzpomenout na loňskou - "Vánoční Lovejoy". Ta nakonec překvapila a byla někde i lehce viditelná pouhým okem. Podobně se tak stalo před třemi lety i s jeho jinou kometou C/2011, jenž byla ještě jasnější. Asi tedy není náhoda, že Terry Lovejoy „takto loví komety“ a uvidíme, jak se projeví tato vlasatice.

C/2014 Q2 Lovejoy je dlouhoperiodická, pravděpodobně starší kometa, která již u Slunce byla. Její dráha je na rozdíl od většiny komet proti směru hodinových ručiček (retrográdně), což se nestává často. Většina komet se pohybuje pravotočivě, proti všem planetám, ale tato je stejně, jako planety sluneční soustavy levotočivá. Bude nejdříve objektem jižní polokoule a zrovna na Vánoce se přesune na naši polokouli severní. Maximální jasnosti by měla dosáhnout v polovině ledna. Nejblíže se přiblíží Zemi (na 0,47 AU), 7. až 8.1.2015. Perihelu – nejbližšímu přiblížení Slunci kometa dosáhne 30. 1 2015 na vzdálenost 1,294 AU. Ve druhé polovině února se stane cirkumpolárním, tedy nikdy nezapadajícím objektem. Slábnout by měla začít, jak se bude vzdalovat od Země. Pozorovací podmínky pomocí dalekohledů budou dobré až do konce května 2015, kdy kometa z naší perspektivy těsně mine Polárku. V dosahu velkých dalekohledů, které jsou vybaveny elektronickými kamerami, bude alespoň do začátku roku 2016.

Komety jsou každopádně nevyzpytatelné a mnohé údaje jasnosti se mohou změnit. Už však zřejmě ne dráha a data. Stojí za úvahu, že jestliže je letošní rok rokem sedmičky, tak příští 2015, je osmičkovým a číslo 8 je symbolem rovnováhy, ovšem i karmy. A tato Lovejoy C/Q2 2014 má navíc nejbližší přiblížení k Zemi 8.1.2015, kdy v datu jsou hned osmičky tři. Ze dne, z roku i celkového součtu data. I samotné objevení komety má v datu hned dvě osmičky... První její snímek ji zachycuje jako malý objekt uprostřed, daleko za dráhou Marsu. Je dosti pravděpodobné, že i kdyby tato kometa nedosáhla vysoké jasnosti, tak vliv mít na naší planetě opět bude. O vývoji této poslední významné komety roku 2014 budou informace v aktualitách vesmírného počasí.

Orbit - průlet komety: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=C%2F2014%20Q2;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...