Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Část 7. - začátek roku 2014 a přepólování Slunce

Ačkoliv se ukončení jedenáctiletého cyklu přepólování Slunce očekává až spíše v letech 2018 až 2019, v současném období nastává vrchol slunečního cyklu 24. Přepólování Slunce je "běžný jev", který probíhá dlouhodobě, kdy několik let je sestupných a několik vzestupných. Materiální popis je běžně dostupný. Zde však sledujeme spirituální pozadí těchto procesů, které věda nepřijímá, ale postupně je odhaluje svým způsobem a používá svoje pojmy. Příkladem může být "teorie superstrun" a podobně. Pokud jde o jedenáctiletý cyklus Slunce, tak ten probíhá samozřejmě tak, jak ho popisuje věda, ovšem i zde dochází k určitému vývoji a odchylkám. Nejdříve je třeba říci jednu zásadní věc, kterou budou možná mnozí překvapeni, ale je nutné začít otevřeně mluvit o věcech, jenž byly dříve dostupné jen zasvěcencům. Slunce se nám může z materiálního pohledu jevit tak, jak ho popisuje věda, ale ve skutečnosti se jedná o nahromadění - soubor vysokých duchovních bytostí. Tyto bytosti byly před miliardami let součástí Země od které se odloučily, aby mohla Země pokračovat ve zhmotnění a dalším vývoji života, který by zde nebyl jinak možný. Nic to nemění na faktu, že Slunce je "žhavou koulí" jak ji popisuje fyzika. Podstata tohoto žáru je však duchovní. Podobně je tomu u ohně, jehož chemická reakce by nikdy nevznikla, pokud by podstatou nebyly duchovní bytosti ohně. Abychom mohli alespoň zevrubně chápat co se na Slunci děje, je toto důležité. Také když vznikají například vizuální koronální díry a sluneční skvrny dochází k procesům, kdy Slunce ze sebe vylučuje, co již neodpovídá jejímu vývoji nebo třeba posílá jiným to, co oni potřebují, ať už se nám to jeví negativně či pozitivně. Obrázek ukazuje Slunce a všechny jeho skvrny z 9.1.2014 a nyní tedy zpět k aktuálnímu dění:

Nemusí se nám to na první pohled úplně jevit, ale i charakteristika slunečního svitu se může mírně měnit - co do duchovních vibrací. Vše je ovlivněno ději ve Slunci samotném i tím, jak na něj působí vnější vlivy. Příkladem budiž sám člověk. Rovněž vypadá neuvěřitelně, že člověka může skolit vnější miniaturní vir nebo naopak posílit dobré slovo či jen myšlenka. Tedy to, co se děje v naší sluneční soustavě někdy vliv na Slunce má. Často jsou to právě komety, které mu mohou přinést nové impulsy. S některými musí Slunce "zamávat po svém", aby jsme byli ochráněni a některé naopak posílá dál v jiné formě. Mnohé jsem už naznačil v článcích o kometě Ison a Lovejoy. Každá kometa působí jinak a má jiné určení. Celkový stav nám není možné odhalit, ale určité dílčí stavy ano. A pokud jde o sluneční setkání s Isonem, pak věřme, že Slunce začíná posílat energii a záření, které bude dříve či později spoluvytvářet nové poměry v našem vesmíru i na Zemi.           

Někdo by řekl zase náhoda, ale právě na Nový rok 1.1.2014 vznikla obrovská sluneční skvrna. Má označení 1944 a začíná být poměrně aktivní. Rozprostírá se na více než 200.000 kilometrech solárního terénu a obsahuje desítky tmavých jader. Jedno z nich je tak velké, že by spolklo tři naše zeměkoule. Vytváří sluneční erupce vysokých tříd a posílá směrem k Zemi velké množství plazmatu. Připočteme-li k tomu vliv samotného "převtěleného" Isonu, jenž touto trnasformací přežil setkání se samotným Sluncem, dostaneme kombinaci zcela zásadní pro další vývoj. Těm, kteří by namítli, že více či méně podobně jako Ison byly i jiné komety, je třeba říci ANO, je to samozřejmě fakt a právě Ison měl své poslání... Všechny vlasatice tedy nějak působí, jen jsme to většinou nepozorovali. Ale doba se mění a my s ní... Dříve by jen minimum lidí bylo schopno naslouchat těmto věcem. Jako malý příklad lze uvést Hale-Bobbovu kometu, jež kolem nás profičela koncem devadesátých let. Už před sto léty vysoký zasvěcenec Rudolf Steiner upozorňoval, že rokem 1998 započnou změny ve vesmíru i na Zemi. A dnes si dovolím tvrdit, že to byla obrovská, okem viditelná kometa Hale-Bobb, která začátek změn oznamovala průletem roku 1997 - její tehdejší zimní foto:  

Takže nyní, když kolem nás jako "Tři králové" prosvištěly komety Ison, Encke a Lovejoy, nelze než očekávat další průběh proměny. Budeme-li myslet i trochu logicky naskýtá se tento scénář:

1. První část Velké očisty, jak ji nazývali Indiáni, směřující ke konečné proměně a transformaci lze položit do konce devadesátých let a příletu komety Hale-Bobb.

2. Následuje bod zlomu rokem 2012

3. Přichází druhá část příletem komet včele s Isonem a přepólováním Slunce. Očekávaná je nová - ta hlavní Vlasatice...

Jestli bude druhá část stejně dlouhá jako první nelze pevně stanovit už jen proto, že těžko budeme detailně vnímat následujících více jak 10 let. Stejně tak nevíme "kdo a kdy" bude třetí kometou z posledního sdělení. Můžeme si však uvědomit, že jsme stále blízko bodu zlomu 2012 a tedy nadále očekávat podstatnější a viditelné změny. Pak už nám to ke konci druhé poloviny tak nepřijde nebo zde už bude zcela něco nového... A že jsme stále kolem zmíněného zlomu je vidět na mnoha vnitřních osudech jednotlivců a všeobecných jevů společenských i vnějších, přicházejících z makrokosmu. Ještě nedávno se třeba tvrdilo, že i dříve bývaly výkyvy v počasí - jen jsme to prý tak nesledovali... Ano, výkyvy samozřejmě vždy existovaly, nikoliv ovšem v tomto rozsahu a četnosti. Nyní už to je mnoha lidem jasné a každé odvětví o tom po svém otevřeně mluví. Mezi tím je nám podsouváno globální oteplování či ochlazování bez toho, aby se hovořilo o příčinách a podstatách těchto jevů. Těmi jsou běžné cykly makrokosmu i činnost člověka. Jeho souvislost je nejen v průmyslovém činnosti, ale hlavně v jeho ostatním jednání z hlediska duchovně-mravního. Stejně jako není hlavní příčinnou to, co je podsouváno sdělovacími prostředky mainstreamu, není tím ani  to, co předkládají extrémní hledači konspiračních teorií i někteří esoterici. Vše má široké souvislosti a jedině dlouhodobým pokorným bádáním nalezneme spojovací nitky.

Na tomto videu je vcelku souhrnně zaznamenána novoroční aktivita Slunce včetně skvrn:

Nyní je třeba vyčkat co přinese činnost Slunce při jeho přepólování. Ohledně "druhého příchodu" zde nemáme totiž jen "nebeská znamení", v podobě komet, asteroidů a meteorů, ale už i znamení na Slunci, jehož "novoroční skvrna" je teď při západu s pomocí filtru lehce viditelná pouhým okem víc, než kdy jindy v minulosti. Navíc je obrácena přímo k Zemi a následující období ukáže, zdali jde o běžný jev, kdy stejně jako komety i erupce přicházejí a zase odcházejí nebo něco zásadnějšího. Každopádně nás nic nesmí krmit strachem, nečekejme konce světa. Naopak je třeba v tomto složitém období v motlitbách a meditacích směřovat vše tak, aby případné dopady byly snesitelné a vedly k pozitivním a jemnějším změnám. Nový rok začal totiž poměrně divoce, kdy vznikla nejen nová sluneční aktivita, ale 1. ledna vybuchl asi pětimetrový meteorit, udeřily extrémní výkyvy počasí od těžkých mrazů v Severní Americe, sníh kde dlouho či nikdy nebyl, až po nezvyklá lednová tepla a velké vichry s vodou u nás v Evropě. To vše je další předzvěstí toho, co zde již bylo v jiných článcích o proměně a transformaci popsáno.    

Tento rok "sedmičky" značící změnu už možná naznačí, jaké poměry v budoucnu nastanou. Aktuality snad někdy v dalších článcích,  pokud nám tedy sluneční erupce v budoucnu nevypnou satelity. A i kdyby, až tolik by se nestalo, naopak, lidé by si mnohé uvědomili... 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...