Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Nová hvězda na nebi

...světlo přichází...

1.část

V roce 2022  se má objevit v souhvězdí Labutě v oblasti Severního kříže jasná hvězda!

Profesor Larry Molnar (Calvin College) a jeho studenti Karen Kinemuchi (Apache Point Observatory) a Henry Kobulnicky (University of Wyoming) předpovídají hvězdný výbuch, který bude viditelný pouhým okem bez dalekohledu. Uzří ho každý člověk… Má dojít ke spojení dvojhvězdy, které bude probíhat zhruba rok. Přičemž se podle jeho odhadu stane výsledná hvězda na nějakou dobu jednou z nejjasnějších na nebi!

Binární hvězdný systém, pojmenovaný KIC9832227, se nachází v souhvězdí Labutě a je vzdálen 1800 světelných let. Sestává se ze dvou hvězd, které se nyní točí kolem sebe každých 11 hodin. V roce 2013 si profesor Larry Molnar a jeho tým všimli, že jejich oběžná rychlost je stále rychlejší a rychlejší, což se projevovalo už od roku 1999. Exploze této velikosti se vyskytují v naší Galaxii zhruba jednou za deset let. Tento případ je ale zcela neobvyklý v tom, jak blízko je hvězda, a v tom, že je to poprvé předpovězeno v předstihu. Mnoho amatérských astronomů může pozorovat počátek tohoto procesu a výsledek uvidí každý člověk pouhým okem.

Současné souhvězdí Labutě - Cygnus

Takto jasná „nová hvězda či nové světlo“ bývá zmiňována u proroků, ale nyní je to poprvé, co i vědci předpovídají něco takového. Astronomové říkají, že by to mohlo být fascinující a důležitou událostí. Je možné tento jev předpovědět s takovouto přesností? To se dozvíme již za pár let.

Každopádně je nutné si uvědomit, že je-li tato predikce správná, již se to vlastně stalo. Protože v astrálu běží čas pozpátku, proběhla tato událost v duchovním světě již dávno. I z pohledu fyzického tomu tak je, jelikož tato oblast je od nás vzdálená 1800 světelných let. Objev a výzkum započal v roce 2013 a hvězdný výbuch tedy proběhl před 1795 lety – v letech 221 až 222. Od té doby putuje toto světlo k Zemi. Bez ohledu na to, jestli dorazí dříve či později, na lidstvo již energie tohoto světla působí. A bude se dále stupňovat. Jakmile se hvězda objeví i fyzickému zraku, měla by mít zhruba tři až šest měsíců vysokou intenzitu. Potom začne postupně slábnout, než do tří let získá konstantní podobu jasu.

Poloha dvojhvězdy KIC 9832227, která se má po spojení stát jednou z 50 nejjasnějších hvězd, je vyznačena červeně.
Je pod pravým ramenem Severního kříže - křídlem souhvězdí Labutě na pozadí Mléčné dráhy.

Profesor Molnar a jeho kolegové budou tuto hvězdu pozorovat i v příštích letech. Pozorování bude probíhat i pomocí VLA teleskopů v Mexiku, ITF NASA a XMM-Newton v evropské kosmické observatoři. Pokud je předpověď správná, půjde o první sledování "umírání" dvojhvězdy až do její dramatické exploze a vzniku hvězdy nové. V průběhu procesu je pozorování oběhu hvězd výzvou pro amatérské astronomy a v konečné fázi i pro každého člověka. Molnar nás přímo zve, abychom i my byli svědky tohoto kosmického příběhu.

Předpověď byla oficiálně představena na tiskové konferenci v pátek 6.1. 2017 na Tři krále, což připomíná mudrce, kteří předpověděli a následovali „hvězdu“ do Betléma při narození Ježíše. Zdali bylo datum konference na tento den úmyslně vybráno nebo se tak stalo vlivem osudové souhry okolností, nebylo oznámeno. Pokud se událost ovšem vyplní, obsahuje i jinou symboliku, kterou současná věda určit nemohla.

Proces přibližování a zrychlování oběhu dvou hvězd byl zaznamenán v roce 2013, ale razantně započal roku 1999. To je poslední trojnásobná kombinace duchovní devítky. Přešlý rok 1998 je podle Rudolfa Steinera zlomovým rokem našeho pátého poatlantského období, v němž má lidstvo znovu možnost návratu ke spirituálnímu životu. V tomto roce nám to "přiletěla oznámit" i doposud největší a nejjasnější kometa Hale Bopp. Tato událost nové, jasné hvězdy na nebi je jedním z dalších poukázání na současné období, ve kterém někteří lidé začínají vnímat Krista v jeho éterickém těle, což představuje jeho "druhý příchod".

Objev v roce 2013 není náhodný, jelikož v tomto roce začínají "nové časy". Při známém "mayském datu" 21. 12. 2012 stálo Slunce mezi souhvězdím Střelce a Štíra, nad nimiž Had poukazoval na touhu po poznání v přicházejícím novém období. Slunce bylo v době zimního slunovratu v ose Mléčné dráhy či přesněji v galaktické rovině. V jeho záři jsme Mléčnou dráhu neviděli - stejně jako na jedné straně blízké planety Mars, Merkur, Venuši a Saturn a na druhé straně právě vrchol kříže v Deneb, kde se v souhvězdí Labutě rodí nová hvězda.

Podle výpočtu vědců se má nová hvězda objevit v roce 2022. Je velmi těžké něco takového přesně spočítat a i mírná odchylka může jev posunout o mnoho let. Jestliže je ale datum určeno správně, je rok 2022 pro tak mimořádnou událost nanejvýš vhodný. Obsahuje tři dvojky a nulu, což se již nebude nikdy opakovat, jelikož v následujícím hypotetickém období bude již Země v astrálním stavu. Bude to rok láskyplné šestky a s trojnásobným „my dva“. Poukazem na dualitu a toho druhého… Dvojky byly dominantní rovněž při skutečném vzniku události v roce 222. Uvedené vlastnosti přicházejícího roku platí samozřejmě nezávisle na tom, jestli se hvězda objeví dříve či později.

Souhvězdí Labutě se dá poměrně snadno najít, jelikož její nejjasnější hvězda, Deneb, tvoří jeden z vrcholů letního trojúhelníku (Deneb Vega, Altair) a současně tzv. Severního kříže. Ve Střední Evropě je zčásti cirkumpolární - viditelné po celý rok. Za zimních večerů ale Labuť  klesá pomalu pod severní obzor (dolní kulminace probíhá 12. února) a viditelná zůstane pouze Deneb. Potom v průběhu zimních nocí pomalu zvyšuje svoji výšku, dokud není opět viditelná celá. Během roku Labuť stoupá po východním obzoru a nejlepší pozorovací podmínky nastávají za letních nocí (horní kulminace je 13. srpna), kdy je souhvězdí viditelné celou noc. Směrem do souhvězdí Labutě se rychlostí 220 km/s pohybuje naše Sluneční soustava.

Místo zrodu nové hvězdy je téměř unikátní. Souhvězdí Labutě v oblasti severního kříže má v historii lidstva důležitost, která se prolíná napříč všemi kulturami a vykazuje shodné znaky podobného významu. Ten se táhne od prastarých šamanských kultur, přes mytologie Egypta, Řecka, až ke křesťanství. Vodní pták v podobě labutě, kachny či husy plul na posvátné řece - Mléčné dráze - jako dárce života. A spolu s hvězdou Deneb na vrcholu kříže byl i cílem posmrtného putování lidských duší.

Po tomto objevu nové hvězdy se dá očekávat, že se objeví také konspirační teorie a mnohé fantasy spekulace, které budou v kontrastu hmotných, materiálních vysvětlení. Skutečná spiritualita celé události je zatím ukryta. Co je nám ale v historii lidstva a mytologiích v této souvislosti naznačeno, to je obsahem další části:

Druhá část - http://www.energytalisman.eu/cz/nova-hvezda-2022-2-cast.html

Vratislav Zouhar 11.2.2017


Související články:

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...