Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Kruhy v obilí 2014 - Boskovice a Přívětice: varování či jen oznámení?

28. 6. 2014 se objevil v Boskovicích piktogram, a jelikož to mám skoro za humny, na místo jsem se vypravil. Obrazec byl zdokumentován boskovickou televizí. Poněvadž se objevují i kruhy falešné, tvořené lidmi, jedna z prvních otázek je vždy i k jeho vzniku. Jeli obrazec falšován "jen tak", pro vlastní pýchu nebo posměšky druhým, potom ztrácí na významu. Ovšem i "falešný kruh v obilí" někdy význam má. Nejen proto, že dotyční si dali náročnou prací něco říci lidem, ale i proto, že je zde souběžně i vliv vyšší. Každý člověk je totiž kromě vlastní vůle i něčím a někým veden - "někam napojen". Tento piktogram má určité anomálie nerovností, u nichž nelze zcela určit jejich původ. Každopádně ale patří do zmiňované kladné kategorie, ať ho vytvořil kdokoliv, cokoliv. Tyto nerovnosti jsou vidět v "šířkách cest", ale nemusí ještě nic znamenat. Dalším faktem je svědectví mnohých místních, kteří shodně tvrdí, že večer před setměním tam kruh nebyl a uválet či uplácat obrazec o 6000 m2 po tmě bez osvětlení nebude jednoduché.... Ať tak či tak, význam symbol má a nyní tedy k němu samotnému:

Nejdříve bych uvedl osobní dojem. Na místě jsem byl v úterý a vyhnul jsem se tak některým lidem, které o den později natáčela TV Prima a usměrňovala policie. Nebylo problém místo najít, jelikož se nachází těsně za městem, kam už od úterka proudilo, tam i zpět, mnoho lidí. Zaujala mě trojice nadšených malých dětí, kdy jeden, cca sedmiletý klučina, zvolal: "Ty jó, to je teda něco. A to si ti lidé pořád myslí, že jsou tu sami". I v kruhu se vedly vášnivé diskuse, jak vznikl a přes rozporuplné názory, byla atmosféra nebývale pozitivní i u odpůrců. To mě vedlo k prvotnímu energetickému zkoumání. Obilí je většinově položené doleva, ale energie je pozitivní, vyloženě pravotočivá. Na tom jsem se nezávisle shodl i s jedním senzibilem, jehož jsem potkal až ke konci prohlídky. Shodli jsme se i na "podezřelých anomálií nerovností", které mohou i nemusí pramenit od člověka. Pokud jde o energetický vjem, tak ten jsem zaznamenal stejný, jako u pravého loňského piktogramu v Roseči u Kunštátu. A to mnohem více při odchodu, než při příchodu do obrazce. Symbolika piktogramu je, dle mého názoru, vícenásobná:

První co mě napadlo, ještě před příjezdem, je symbol kompasu, ale stejně tak i znak Nato, jenž kompasem je, či prostou hvězdu. Pomocí buzoly jsem zjistil, že orientace není přesně na světové strany. Je natolik rozhozená (mnoho metrů), že pokud chyba vznikla člověkem, pak tvůrci měli na mysli spíše znak Nato, jako hlavní myšlenku. (I špičky přesahují do poloviny vnějšího kruhu). V případě vzniku obrazce z nehmotného (pravý kruh), to může být ale stejně tak - jako varování před větší válkou, na jejímž prahu lidstvo stojí. Navíc obrazec vznikl na den přesně - sto let po atentátu na Ferdinanda 28. června 1914, počátku 1. světové války. Směr šipky směřuje na východ a stačí se dnes podívat, jaká je situace v některých muslimských zemích nebo na Ukrajině atd.

Pokud jde o kompas, jenž nesměřuje přesně na světové strany a má některé nerovnosti cest v kruhu, může jít o záměr - oznámení, že nastane nějaká výraznější změna v orientaci Země. Mnohé klimatické jevy způsobují už dnes mírnou změnu zemské osy, pólů, času, magnetismu atd. Jestli se budou dále stupňovat, dojde pravděpodobně k většímu vychýlení mnohých parametrů. Šipka směřuje zhruba na východ a celá východní polovina kruhu leží. Jako u znaku Nato, i u kompasu by to mnohé naznačovalo.

Jestli je to "pouhá hvězda", tak i ta značí podobný význam. Východ může symbolicky znamenat, že zkrátka něco vychází a tato část kruhu i opticky působí světelně. Nemyslím si ale, že by to znamenalo, "na východě je světlo a na západě tma", jelikož dnešní duchovnost východu je jen zkažená jinak, než ta naše... Střed může symbolizovat i Zemi, kterou nějaké světlo obklopí, ale ne všichni to třeba "srdcem pochopí" (druhý příchod), možná jen polovina vyjádřená rozdělením kruhu. Dělení lidstva na materiální a spirituální část se totiž stále více prohlubuje. Za pozornost, stojí nejen stejné datum atentátu na Ferdinanda de Este. I loňský první, velký kruh v obilí, v ČR, s kristovým křížem ve zlatém řezu, vznikl jako tento, 28. června, popsáno zde. Tato loňská událost proto stojí za připomenutí. Na stránce je i video, jak mohou světelnými koulemi vznikat pravé kruhy v obilí a nemusí jít zrovna o mimozemšťany v našich běžných představách.

Symbol je ve výsledku pozitivní i kdyby měl v průběhu naplnění vykazovat disharmonii, což naznačují i části dvou  přerušovaných kruhů. Jednoho pěti a jednoho devíti dílného. Šipka kromě pomyslného východu směřuje i na staré židovské město, resp. jeho hřbitov. Pokud bychom chtěli dále extra spekulovat, tak 5+9=14, kruhy jsou dva a máme rok 2014... Nějaké konkrétní datum bych tam ale nehledal, spíše celkově prolínající se uvedené významy. Varování před válkou, před základními fyzikálními změnami Země, s vesmírnými a duchovními vlivy a souvislostmi. Nebo i něco, co je doposud skryté...

Kruh v obilí Přívětice

Po kruhu v Boskovicích na Blanensku se objevil kruh v Přívěticích na Plzeňsku. Oba kruhy jsou zřejmě spřízněné. Po stránce položení obilí mají podobnou charakteristiku a poselstvím tento navazuje na boskovický. "Světlá šipka" je určitým pokračováním šipky z boskovického kruhu. Tento kruh pomáhá doplnit i jeho symboliku. Boskovický kruh má kromě zmíněného válečného varování i střed jako symbol labyrintu (foto vpravo). Znázorňuje nám, že jsme nyní v jakémsi bludišti a musíme nalézt cestu ven. Tu ukazuje šipka, která je světlá, tedy cesta z labyrintu bludiště vede po "světlé duchovní stezce". V kruhu v Přívěticích pak šipka ukazuje na malý kruh, jenž může být Země nebo jen bod, kam máme směřovat. Současně může vyznačovat, že i něco směřuje k Zemi, ať již ze shora, z kosmu, nebo z nitra Země. Pyramida ve tvaru šipky může vyjadřovat, že k nám přichází duchovní impuls, který byl obsahem sdělení automatickým písmem.

Symbolika hvězdy a labyrintu se kromě ČR objevila i jinde. Jen za červen je to vidět v tomto odkaze světové databáze -   http://www.cropcircleconnector.com/2014/June2014.html Nic tedy není náhoda a "řeč obrazů" se podobně projevuje po celém světě. U nás by ještě stála za povšimnutí místa výskytů. Boskovice mají totiž rovněž symboliku se Zemí. V názvu města je skryto bosé chození po zemi, přesněji jeho ukončení, kdy jeho zakladatel přestal chodit bos a prohlásil - "nebudu už chodit bosko více". Přívětice nám zase ukazují, že cesta z bludiště vede jedině přes přívětivost, laskavé jednání ve všech ohledech. Tedy, buďme "bosky" - opravdově spojení se Zemí, ale nepodléhejme příliš materiálnu, buďme přívětiví a pomocí duchovního světla najdeme cestu...

 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...