Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Sdělení - část 4. - květen 2013...

Aniž by si toho materialisticky zaměření lidé všímali, určitá proměna na Zemi probíhá. Mnozí připisují dění v přírodě i ve společnosti běžným jevům, což je na jednu stranu faktem, na druhou stranu však charakter těchto událostí není stejný jako dříve. Různé druhy napětí ve společnosti dnes nejsou jen v některých oblastech, nýbrž jsou globální. Podobně je tomu s výskytem klimatických jevů, což je rovněž mnohdy jaksi přecházeno. Přitom je jich tolik, od jevů zemských až po ty kosmické, že nemá smysl je vyjmenovávat. Prakticky nevíme co může kdy přijít. Když nedávno výbuch meteoritu nad Ruskem otřásl oblastí Čeljabinsku, nezpozorovali jsme, že nám přinesl určité varování i potvrzení přicházejících změn. Nikdo tehdy život neztratil, ani zranění nebyla vážná, což by mohl být ukazatel dalšího průběhu proměny, ale současně bychom měli přemýšlet, že změny při dalších jevech nebo v nás samotných budou mnohem větší. Tehdy nás vědci ujišťovali, že malý asteroid, byť je blízko, nemůže nic způsobit. Později říkali, že to co vybuchlo na Ruskem s ním nemá nic společného, a až posléze někteří brali v úvahu, že tam spojitost být mohla. Na přelomu května a června 31.5.2013 mine Zemi asteroid 1998 QE2 oproti němu obrovský, ovšem vzdálený téměř 6 mil. kilometrů, v budoucnu přijdou další tělesa, dlouho jsme tu neměli opravdu velkou kometu a rovněž činnost Slunce ovlivňuje tu zemskou... Neznamená to nutně fyzickou katastrofu, ale podružné procesy se pochopitelně projevují. Na to vše působí i lidské myšlení...

Co k tomu říká sdělení paní Lenky?

Svět prožije transformaci, co se energie týče, nebude fungovat nic, jak jsme zvyklí, protože přijde něco jiného, nového, vyvinutějšího a pro nás snazšího. Změna je nepopsatelná. Lidé budou v panice, semknutí k sobě. Díky tomu si také uvědomí pravé hodnoty života na Zemi i života jako takového. Není cesty zpět. Je to dávno nastavené a nevyhnutelné. Proměna bude tak velká, že toho někteří nebudou ani schopni. Proto bude smrt i zrození něčeho nového, vyvinutějšího. Zásadně se změní lidem život. Nebude takový, jaký žili doposud, protože je to zastaralé a nefungující. Byli by jsme sami sebou zatraceni. S proměnou máme šanci žít dál.

Vzhledem k tomu, že toto sdělení vypadalo dosti "varovně", bylo požádáno o doplnění:

Síla je v nás, naši milí a není třeba dělat paniku. Domov a rodina má zázemí a pocit jistoty v sobě, v tom, že je semknutá k sobě vzájemnou láskou a vztahy mezi sebou. Jen v lásce, čisté a opravdové lásce a pod ochranou víry, Ježíše Krista a Boha všemohoucího nalezneme klidu v nás a nemusíme se strachovat o nic a o nikoho. Rodina bude čerpat ze zásob, ale hlavně ze zásob co se citu, něhy, víry a lásky týče. Je to důležitější než běžná strava, jako jídlo a pití. Věřte, že bude líp mí drazí a nebojte se nového světa, protože bude vše pro nás snazší, jednodušší. Žijme proto v čisté a opravdové Lásce.

Doplňující výklad: Jasně se zde opakuje symbol asteroidu či nějakého jiného tělesa, meteoru nebo komety a dále Země, tentokráte vše v barvách. Naše modrá planeta bude něčím léčena (zelená). Bude to něco vhodného, přirozeného, jelikož zelená je i symbolem přírody. Lidé boudou pod duchovní ochranou. Impuls přichází z něčeho vnějšího shora a nyní se ukazuje, že toto těleso už bylo i v první části sdělení obaleno zeleně. V této souvislosti se mě spojili i ostatní události poslední doby:

Dne 12.12. 2012 nás minul asteroid Toutatis - podobný tomu, jež poletí nyní 31.5.2013 a také se kolem nás prohnal v podobné vzdálenosti. Tato skutečnost jaksi zapadla, přitom právě tento prosincový den mnozí "citlivý lidé " označovali za velmi významný a pociťovali i různé vjemy na sobě i v okolí. Někteří s ním dokonce spojily jakési otevření brány k dalším změnám. I já osobně mohu říci, že tento den byl pro mě velmi silný... Není tedy vyloučeno a naopak je velmi pravděpodobné, že nyní dojde k dalšímu posunu vývoje. Rovněž není bez zajímavosti, že nesl název Toutatis, což je jméno pro keltského Boha. Nebo opět náhoda? A asteroid z 31. 5. 2013 je pojmenován i dle roku objevení 1998, a i v tom lze spatřovat určitou symboliku. Rok 1998 je totiž označován za počátek přelomových změn nejen dle souvislostí s ukazateli starých Mayů, ale na toto datum upozorňuje už před sto lety i zasvěcenec Rudolf Steiner, jako na zlomové pro vývoj duše vědomé a tento rok se rovněž objevila velká kometa Hale Bopp.      

Závěr: Každopádně platí to, co prolíná všechna sdělení, že přes určitá varování bude celková proměna radostná a ve výsledku pozitivní. Zcela jistě bude pokračovat, jen nevíme, jestli radikálním řezem s následným vyrovnáním nebo postupnými, i když rychlými prvky...


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...