Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

Směr transformace a proměny 2014 - změna rotace Země

Vzhledem k tomu, že celkový "světový stav" a situace mnohých jednotlivých částí, odvětví i jednotlivců stále vykazuje výraznější příznaky změn než je obvyklé, rozhodl jsem se z několika důvodů pro zveřejnění nových informací. První důvod je ten, že podíváme-li se "duchovním zrakem" kolem sebe nebo smyslově na zprávy, zaznamenáme postupnou změnu všeho možného, ať již v horším či lepším smyslu. Druhý důvod je, že jsem osobně "obdržel určité informace a vjemy" ve spojitosti se změnou rotace Země. Vždy, pokud je to možné, snažím se o porovnávání těchto informací i jinými způsoby. Některé souvislosti, že poloha zemských pólů a osy se opravdu čím dál více mění, jsem zjistil z dostupných vědeckých pramenů. Poněvadž byla ale příznivá konstelace, aby paní Lenka mohla přijmout "sdělení", požádal jsem jí o automatický obrázek s písmem na téma -  změna rotace Země a současný vývoj proměny:

Změny a proměny Vaší Země probíhají již delší dobu. Přichází duchovní impuls, kdy Vaše Země posílila svou energetickou komunikaci. Velice mnoho lidí se proměnilo a změnilo svůj život a postoje k samotnému životu ze dne na den. Jsou z nich teď úplně jiné osobnosti. Pro mnohé z nich je tento život nádherný, tak jasný, rozumí věcem mezi Nebem a zemí. Kdo nezažil, nepochopí. Touto osobní proměnou, kdy se člověk spojí sám se sebou a tím se otevře komunikace shora, musí projít každý individuálně a dobrovolně. Násilné procitnutí, uvědomění není dobré. Způsobí zkázu, nepochopení druhých ani sebe sama. Vede k bloudění a je možno se i psychicky zhroutit, zbláznit. Tedy myšlenky budou chodit tak rychle, že dotyčný je nebude umět pochopit, uspořádat a žít normálním životem. Nelze ani zpomalovat svůj osobní vývoj kvůli strachu o rodinu, přátele. Tento krok má každý sám za sebe a máme svůj vhodný čas k přestoupení do vyšší energie, jemnějšímu vyzařování a duchovnějšímu bytí. Nesmíme se fixovat na materiálno, protože pravda není vždy to, co vidíme nebo chceme vidět. Pravdu musíme cítit a vnímat svým srdcem, celou svou bytostí. Přichází něco nového, co pomáhá Zemi uzdravit, vyléčit a probouzí v lidech, zvířatech a rostlinách a všech bytostech živých či zdánlivě neživých to, co by se dalo nazvat vnitřní silou. Společně se spojíme, sjednotíme a skrze Krista a jeho zlaté světlo bude moci vzniknout Nová Zem. Vše se promění. Někde proběhne proměna v tichosti a lásce. Jinde bude muset nastat radikálnější řez, výbuchy, otřesy, chvění. Nebudou se moci daní jedinci dále zabývat tím, co je zničí, pokud nebudou naslouchat vyššímu vedení. Destruktivně již někde proměny jsou a začnou se stupňovat. Nebudou to jen výbuchy zlosti, vzteku, zrady, nemoci. Bude mnoho ztrát ať v milostném životě, práci, bankroty, nezdar. Lidé budou muset pochopit, že druhá šance na změnu již nepřijde. Kdo promešká svůj čas, tak bude mít šanci pro záchranu velice mizivou, ale i tak mu může být ještě podána cizí ruka ku pomoci. Co se týká rotace Země, je již delší dobu pozorovatelná. Vše ubíhá rychleji, Země se přeměňuje a bude se měnit rozložení kontinentů, vod, pevnin. Bude vše jinak, nové. Lidé, kteří se budou bát otevřít se Bohu a pochopit, že nastal čas proměny, to budou mít velice zlé. Nebudou ničemu rozumět a budou jako stáda ovcí, čekat na spásu. Někdo bude zaplaven, uhyne. Nebo bude čekat stále na záchranu z venku. Nebude vidět, že pomoci si můžou i sami, že pomoc je všude kolem nich. Bude třeba je vyvést z pomyslné ohrady a ukázat jim, jak je snadné z ohrady vyjít a žít krásný život. Nebuďme bludné ovce, stádo, které bečí a nechá se zahnat do kouta. Buďme ti, co otevřou dlaně, srdce a s Láskou a radostí přijmou přicházející nový den. Den kdy každý den je jedinečný a neopakovatelný. Den kdy žijeme, ale opravdu žijeme naplno. Nebojme se zítřka, vše vede k lepšímu. Je třeba opustit staré zvyky, zlozvyky, zajeté stereotypy, nyní se podle nich žít nedá. Sjednoťme se a buďme v jednotě se vším. Bůh nám žehnej...

Symboly v obrázku a doplňující souvislosti:

U tohoto sdělení nebudu dělat doplňující výklad k jednotlivostem v textu. Má totiž značnou sílu a vypovídající hodnotu samo o sobě. Nyní bych nastínil jen význam symbolů v obrázku a spojitosti ve vztahu k minulým sdělením:

Velký modrý kruh uprostřed symbolizuje naši domovskou modrou planetu Zemi. Shora přichází zmíněný duchovní impuls vyjádřený fialově. Růžová je symbolem lásky, protíná Zemi, což i naznačuje, že ne všichni tyto impulsy přijmou a proto dochází k rozdělení na polovinu. Na to může poukazovat i někdy až destruktivní červená v jedné půlce. Naopak ve druhé, je zelená barva přírody napojená na Kristův kříž obalený do zlatavé. Destrukce přichází změnou polohy Země? Rudá barva je totiž i na vrcholu modrého kruhu vpravo, jenž znázorňuje kompas. V něm jsou čárkami naznačeny světové strany a pomyslným písmenem X vychýlení naší planety (pravo-sklonným ramenem). Od západu k východu je několikanásobné propojení zlatožlutou barvou, což přechází do oranžové, která potom obepíná celou planetu.

Z automatického obrázku i písma lze dohledat i přímé souvislosti s předešlými sděleními. V části o kometách bylo řečeno, že až přijde ta třetí, bude Země obalena energií a čeká se na duchovní impuls a pak vše nastane. Nyní je oznámeno, že tento impuls přichází... Jestliže se podíváme na starší obrázky z posledních dvou let i na písemná sdělení, nenajdeme tam rozpor. Naopak na nich vidíme určitou posloupnost, prolnutou duchovně tak, abychom sami našli jejich význam nejen rozumovým přemýšlením, ale i prociťováním srdcem. Je nám sice jasně naznačeno, co máme dělat, nikoliv však zásahem do svobodné vůle. Konání je na nás a nejsou zde ani dopředu uváděna jména, čas, data a podobně. I dříve nevypadala naše Země jako dnes a nebude stejně vypadat ani v budoucnu, což je i různě vědecky popsáno - například i v tomto odkaze. Jen nám zatím nejsou jasná všechna časová pásma. Vše se navíc prolíná i s jinými znameními. Je docela dobře možné, že kruh v obilí u Přívětic, vyjadřuje tvarem pyramidy či šipky přicházející duchovní impuls a v boskovickém kruhu byl stejně jako zde symbol kompasu. Časová pásma událostí ve sdělení mohou být otázkou i tisíců let, ale některá roků či měsíců. Proto je nejvyšší čas se tím zabývat. Jelikož, jak sdělení říká, „druhá šance“ už nemusí přijít. Co to znamená, je poměrně složité a snad by to mohlo být obsahem nějakého budoucího samostatného článku...


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...