Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

ET - Energetický Talisman je léčivá koule pozitivní energie. Je napojena do duchovních sfér a na přírodní síly Země. Její universální energie posiluje auru, čakry i meridiány a tím způsobuje léčení a regeneraci energií v organismu.

ET je silný energetický zářič: anténa pro příjem a vyzařování pozitivní vesmírné universální energie – velmi užitečný produkt alternativní medicíny k regeneraci a léčení energií. Koule má průměr 7 cm a je vyrobena specifickým způsobem z nejčistější bílé hlíny z období třetihor - Atlantidy a je vypálena přírodními barvami. Díky svému tvaru, kombinaci barev, složení materiálu a způsobu výroby je tento energetický talisman schopen přijmout a propojit kosmickou i zemskou energii a zesílenou ji vyzařovat do okolí, napojit se na energetický systém živých organismů a pracovat v jejich prospěch. Několik minut jejího působení nebo sklenice aktivované vody stačí k rozproudění energetického systému.

alternativni-medicinaProč používat energetickou kouli? Jde o zcela jiný druh léčení, regenerace a posílení našeho energetického systému, než jsou různé potravinové přípravky a léčiva. ET je nemá nahradit, ale je jejich vhodným doplňkem, protože pracuje na jiném principu. Dokáže jak zesilovat účinek jiného léčení, tak i pracovat zcela samostatně. Pokud hovoříme o imunitním systému, pak ten, je zcela úměrný tomu energetickému. Kdo to alespoň tuší, ten i ví, že obecná léčiva a potravinové doplňky již nestačí. Člověk je mnoha vlivy dnešní doby oslabován a takovéto léčení energií má hluboký význam. Přesto, že podobných výrobků je na světě více, tato léčivá koule je účinností a vysokými vibracemi zcela originální a výjimečná.

Tento Energetický Talisman není aktivován lidským faktorem, ale propojením s se Zemí a Vesmírem. ET je energeticky nevyčerpatelná, bezúdržbová a energeticky se čistí sama. Až zhruba po třech letech, kdy může dojít k únavě materiálu, je vhodné kouli vyměnit.

Energetická koule je vhodná pro ženy i muže a pro zdravé i nemocné k regeneraci a léčení energií kdykoliv je to třeba. Má vliv v úrovni tělesné, duševní i duchovní. Koule působí vždy, ale do jaké míry se tak děje, záleží i na nás samotných - jak jsme těmto energiím otevřeni. Jedná se tedy jak o naše vlastní spirituální léčení energií, tak i pomoc z „jiných světů“, počínaje světem andělským. Na ty, kteří jsou citlivější, bude působit hned a více, na ostatní postupně tak, jak se tento druh citlivosti vyvíjí.


energy-talisman-amuletVYRÁBÍM DVA DRUHY KOULÍ: ZÁKLADNÍ BAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ

Barevná ET koule slouží ke všem funkcím - zejména na přímou léčebnou regeneraci energií a aktivaci vody.

Černobílá koule je má vyšší účinnost proti elektrosmogu, zónám i různým jiným negativním energiím.

ET  je léčebná i ochranná, obecně posilující pomůcka, pro zvýšený příjem universální energie vesmíru i Země.