Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni© 1999 ET

DEVÍTKOVÉ ÚPLŇKY A VÝZVA K DEVÍTILETÉMU OBDOBÍ 2018 až 2027

Milí přátelé a ostatní zájemci o duchovní dění

Obracím se na Vás, kteří se více či méně účastníte společného setkávání, případně i na nezávislé jednotlivce nebo společenství. Je zřejmé, že toto období je významné nejen pro náš národ, ale i pro každého jednotlivce právě ve vztahu k celku společnosti, světu. Dnešní proces různých změn je sice řízen kosmicky, božími silami, ale musíme to být my sami, kteří ho podpoří, pomohou realizaci. Tak sice činíme nejlépe každodenním životem překonáváním překážek, ale občas je důležité i něco dalšího.

Nyní bychom mohli opravdu využít toho, že Měsíc má vliv větší než kdy jindy a „uchopit devítkové úplňky“. Jako úvod bylo uskutečněno společné setkání při prvním velikonočním úplňku 31.3.2018, kde byly řečeny základní informace. Tím to však nemusí skončit a proces se dá podpořit každým jednotlivým úplňkem modlitbou či meditací. A to i v případě, že nebudeme mít právě v úplňkový den mnoho samostatného času a klidu. Třeba i v běžné denní činnosti nebo po probuzení či před spaním. Každý tedy může přistoupit k úkonu individuálně i v tom, jaká modlitba či meditace je mu blízká a tu o úplňku provést. Pokud by někdo chtěl společně zacílit meditaci na to, co bylo řečeno o smyslu devítkových úplňků samotných, pak by meditační obraz mohl vypadat přibližně takto.

Základem je smysl onoho již známého - MYSLET SRDCEM a CÍTIT MOZKEM. Tedy naše myšlenky, jenž mozek v hlavě zpracovává, nechat sestoupit do oblasti hrudi, prolnout je se srdcem. A naše city nechat vystoupit do hlavy, propojit je s myšlenkami mozku. Představit si, že už to nemá být jen zkostnatělé (měsíční) racionální myšlení hlavy, ale myšlení citu ze srdce vycházející.

Tímto obrazem vnímáme, že pocit, často ovlivněný emocemi, se může pročistit právě jen v čistém myšlení a myšlenka v nezkaleném citu. Tak se postupně dostaneme ke světu nadsmyslovému, což je úkol dalšího vývoje doby michaelské.

Kromě prosté meditace prolnutí srdce a mozku - citů a myšlenek - nám může pomoci i představa samotných čísel. Pocitová šestka a myšlenková devítka jsou totiž jen obrácené. Dokonce i spojení čísel 96 a 69 dává další podněty. A může to být i jiná představa a inspirace k této meditaci.

Je zkrátka na každém, jak k tomu přistoupí a jestli podpoří současný proces transformační proměny, kterou Rudolf Steiner nazýval dobou přechodnou. Zapojíme-li se nyní do devítkových úplňků, vložíme kus sebe nejen do tohoto roku, ale i do dalšího období. Tyto výjimečné mystické úplňky se totiž dokonce za devět let v roce 2027 zopakují. A uskuteční se i jiné duchovní procesy. Stane se dokonce něco zcela zásadního. „Obdržel“ jsem vjem, že „budeme mít nové tělo“. Ale o tom až snad někdy příště na společném setkání. Je totiž nutné jít cílevědomými krůčky, abychom byli na následující období připraveni. Tak můžeme společně a přitom samostatně, což je vyjádřeno i dvěma jedničkami ve dvojkových rocích devítkových úplňků!

Pokud dočetl až sem někdo do uvedeného nezasvěcený, bude nutné vzhlédnout následující video nebo alespoň to první o úplňcích.

Závěrem doplňuji automatickou kresbu s písmem paní Lenky.

Upozorňuji, že nevěděla nic k danému tématu a požádal jsem ji pouze o její formu sdělení, o níž mám zkušenost čistého napojení. Zasvěceným do anthroposofie bude přitom zřejmé, že je zde nezávisle potvrzen popis Rudolfa Steinera o vysílání energie k Zemi, která se vrací zpět danému tělesu. A jeho tvrzení, že stále bude přibývat lidí se zvláštními schopnostmi i lidí s těmi obyčejnými, které se budou rozvíjet ke spiritualitě.

Pro přehlednost je vložen seznam devítkových úplňků v devítiletém období 2018 až v2027. Ani tím nic samozřejmě nekončí, je to jen ona výseč, i když další události i z ní vzejdou.

Silný a vzácný je úplněk 27.7.2018, kdy bude současně nejdelší zatmění měsíce za posledních 100 let. Luna se ponoří do stínu a projde svou proměnou. Modlitbou či meditací se dá připojit při kterémkoliv úplňku, nikdy není pozdě… A to dokonce i zpětně pokud se někdo doví o devítiletém procesu dodatečně, což vyplývá i vzhledem k opakování úplňků v roce 2027. Tehdy si je znovu připomeneme stejně - od Velikonoc do Vánoc…

 

Automatický obrázek a písmo - Měsíc 2018

Proměna stále probíhá a vše se postupně mění. Země se léčí a jádro bude zachráněno, aby znovu dávalo zdravé plody. Měsíc přešel do nové fáze, kdy pomáhá k ozdravení skrze duchovní formu. Má letos obrovský, slovy nepopsatelný vliv, nejen na lidi, ale i na celou Zemi. Vysílá energii k Zemi ze všech stran a energie se ze Země zase vrací zpět. Nyní bude Měsíc se zemí v jakési symbióze. Pokračovat bude očista postupného oddělení zla od Vaší planety. Bude odpojeno, až se posbírá vše, co v lepší zdravé Zemi - Nové Zemi, nebude a ani nemůže fungovat.

Přichází energie plná lásky, která uzdravuje jádro Vaší Země a přichází také energie seslána skrze nás, k vylepšení komunikace mezi námi. Aby i vy jste se mezi sebou navzájem lépe chápali. Abyste i pochopili principy, které se vším souvisí. Až bude vše pročištěno, nebude potřeba ani tolika slov. Lidé, zvířata, rostliny i vše jen zdánlivě živé se stane Novou Zemí. Věř, že se už tak stane, abychom i my Vám byli blíže. Síla je v každém z Vás i nás…


Popis symbolů: Uprostřed je léčící se Země (zelená) s rostoucím srdečním jádrem (modrá). Země je obklopená žlutým světlem Měsíce s níž je propojená ze všech stran spirálami. Ve tvaru jakéhosi šípu ji protíná silná červená energie, která přichází z vnějšího vesmíru a odděluje zlé temné síly, jenž jsou izolovány mimo Zemi. Růžová symbolizuje láskyplnou energii, která je nesena okřídlenou nebeskou bytostí...

 

 


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace jsou číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Videa naleznete na youtube profilu Vratislav Zouhar zde - https://www.youtube.com/vratislavzouhar/videos

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...