Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Vánoční Kometa Leonard - PŘICHÁZÍ KOMETA KRISTOVA ?

Kometa C/2021 A1 Leonard letí kolem hvězdokupy M3. Foto Kevin Legore

K Zemi se letos přiblíží významná kometa. Vědecká obec avizuje, že ji budeme moci pozorovat obyčejným amatérským dalekohledem a snad i pouhým okem. Na naší severní polokouli bude nejvíce viditelná před svítáním v první polovině prosince, pak se přesune na polokouli jižní. Než se k této letošní Vánoční kometě dostaneme, nejdříve bych obecně ke kometám připomenul některé údaje vědy duchovní a svoje zkušenosti. Vlastně celý následující článek je syntézou poznatků Rudolfa Steinera a mého vlastního sledování komet.

Co tedy komety znamenají nyní pro Zemi a jaké poslání je s nimi spojeno?

Komety v sobě nesou ženský princip. Jsou to velké vesmírné léčitelky, které na sebe nabalují v astrální oblasti škodliviny, aby je odnesly a zbavily se jich v dálavách vesmíru. Současně jsou něčím, co přináší změny ve všech možných ohledech. Zatímco systém planet je pravidelný a opakuje se, byť třeba na vyšším stupni, komety jsou elementem, který do této pravidelnosti přináší změny a nové impulsy. Vlastně nebýt komet, nebylo by nových prvků ve vývoji. Komety nesou i část naší svobody. Bez nich by skutečná svoboda nebyla, byli bychom sešněrováni pravidelností systému našeho vesmíru i systémem společenským. Každá kometa má svůj význam a úkol. Odhalit ho je nesmírně těžké, přesto se o to můžeme pokoušet duchovním zrakem či alespoň odvozováním z vnějších okolností.

Z osobní zkušenosti pozoruji, že jiné úkoly mají vlasatice periodické, jiné ty parabolické a hyperbolické, jež přijdou jen jednou a „zmizí“. Stejně tak je u těchto druhů rozdíl v trvání i „chování“ komety. Pokud se rozpadne, často dokončila svůj úkol, ale ani to se netýká všech komet. Je rozdíl, zdali se rozpadne kometa periodická, tedy ta, která koluje v naší soustavě nebo ta „jednorázová“, jež přišla znenadání. Ta často naopak svůj úkol začíná… Typickým příkladem je kometa ISON z roku 2013. To je první významná kometa současného období nového tisíciletí. Tím se dostávám k tomu, jak jsem se začal o tyto vesmírné krásky zajímat. V souvislosti s rokem 2012 jsem si kladl otázku, nakolik může mít reálný základ jeho propagace ve smyslu mayského kalendáře. Bádal jsem v celém komplexu možností, co ovlivní následující vývoj a ze všeho nejvíc mně vycházely komety. Nevěděl jsem tehdy proč a neznal o kometách samotných skoro nic. Protože se zcela nezávisle na mém zkoumání ke kometám jiným způsobem vyjádřila i mně duchovně blízká žena, paní Lenka Valchařová, byl to pro mne impuls se jimi ještě více zaobírat.

Zjistil jsem, že i komety, které nedosáhly viditelnosti pouhým okem, mohou mít významný vliv. Dráha komet má totiž svou symboliku a při použití dnešní techniky ji můžeme sledovat. Vliv mohou mít také okolnosti objevu a v některých výjimečných případech dokonce i jejich název. Dříve měly komety názvy podle jmen svých objevitelů, dnes většinou - skrze přístrojovou zahlcenost - po teleskopech. Tak jsem zachytil, kterak jedna z komet Panstarrs „vyměnila“ v roce 2013 papeže, „Husovu kometu“, jež se přesně 6. července 2015 – v den 600. výročí upálení mistra Jana Husa ocitla u Slunce, kometu Siding Spring, transformující svým zcela těsným průletem planetu Mars a v neposlední řadě kometu Honda-Mrkos-Pajdušáková spojenou s „naším“ Československem.

Při procházení nedávné historie jsem si povšiml patrně nejdůležitější komety, jejíž význam bohužel unikl i celkovému povědomí anthroposofie. Přitom jde o Vlasatici, která je úzce spjata s poznatky duchovní vědy Rudolfa Steinera. Jedná se o kometu Hale Bopp, jež byla v roce 1997 a 1998 nejjasnější a nejdéle pozorovatelnou kometou naší novodobé historie. A je to právě rok 1998, který Rudolf Steiner označil rokem zlomu v probíhajícím období duše vědomé a rokem, který je současně rytmem Sorata - 3 x 666. Podle mého názoru, díky této kometě a kometě Hyakutake, která ji jako předvoj doprovázela, byl odvrácen nebezpečný vývoj. Na jejich drahách se odehrál mystický průlet naším vesmírem, kdy obě komety protnuly oko medúzy v Michaelském souhvězdí Perseus, současně vzplála katedrála s Turínským plátnem plus další události. Tyto dvě komety a hlavně velká kometa Hale Bopp natolik vyčistily astrální prostor, že prakticky zabránily, aby sám Ahriman zaskočil lidstvo nepřipravené. Soratovo období bylo i tímto poměrně klidné, než právě tato kometa začala mizet kolem roku 2020 z našeho vizuálního dosahu.

Následující vývoj již běží v novém rytmu. Lidstvo bezodkladně potřebuje nové impulsy, a proto přichází snad ještě více opomenutá kometa ISON. Neznamená totiž, že když v ní někteří čekali kometu tisíciletí a ona se přitom ve Slunci rozpadla, že „zklamala“. Naopak, ona přímo vnesla do Slunce to potřebné pro další vývoj, co od té doby samo Slunce vyzařuje. Samotné jméno komety je zajímavé. V rozděleném názvu můžeme nalézt I-Son = Já Syn. (ISON, i když je názvem optické sítě, tak komety normálně neobjevuje). Je to první kometa, která rozběhla po roce 2013 společenské změny nebývalých rozměrů. Chaos migrace a převrácení hodnot je nicméně nutným karmickým vyústěním materialistické a duchovně zanedbané doby. Navíc se ISON ve Slunci nerozpadl úplně, ale později z něho vyletěl ve tvaru motýla snad předznamenávajícího budoucí proměnu:

Komety jsou vždy impulsem ke změnám, ať již nuceným nebo přirozeným. Dříve měli lidé z komet obavu a říkalo se jim metly lidstva. Věděli totiž, že přijde něco nového, co si hned neumějí vysvětlit a co naruší jejich zaběhlé pořádky. A tak tomu zkrátka je. Obzvláště, pokud se objeví jasná kometa.

Vlasatice jsou často největší záhadou a tématem spekulací. Mnohé by si zasloužily podrobnou analýzu, ale je to poměrně náročné už jen z titulu jejich podstaty. Obývají je totiž bytosti nejvyšších hierarchií Cherubů a Serafů. Samozřejmě i luciferské síly, jinak bychom ani kometu fyzicky neviděli. V této souvislosti je dobré zmínit, že dříve byly komety mnohem viditelnější, jelikož neexistoval umělý světelný smog. Takže nyní zde máme vlivné komety, ale nepostřehneme je, jestliže se nevydáme daleko od lidských obydlí.

Takovou kometou byla loni C/2020 F3 Neowise. U ní, stejně jako i u komety Hale Bopp, mějme na paměti Steinerova slova. „Ukáže-li se kometa, způsobí to náraz ve vývoji lidstva“. Neowise byla lehce viditelná v malých triedrech i ve velkých městech, jinde i pouhým okem. Sám jsem ji viděl už za jízdy z auta při cestě na příhodné místo tmavší oblohy za městem. Neowise se ukázala v nastupujícím období koronaviru, což zcela jistě není náhoda. Pokud by vlastně nepřišla, vývoj situace by byl ještě horší, než se nám může jevit. Je to kometa, jež něco přinesla i odnesla, bohužel to, co zůstalo v lidech, zůstává nezvládnuté. Snad zatím... Tato Vlasatice z části nese počeštěně přenesený význam svého názvu – „nové vize“, nových vhledů, kterých bychom měli být schopni. Jistým způsobem vyrovnává extrémní polohy, ale lidé na Zemi doposud nevidí, neslyší. Vliv komet se nemusí projevit hned, ale dřív či později se tak stane. Nějakou dobu pochopitelně trvá, než substance komety klesnou natolik, že proniknou nejen do naší atmosféry, tedy astrálního obalu, ale i do potravního řetězce. Pak začneme kometu „jíst“. To může být příznivé i nebezpečné. Nejen u komet totiž platí, že pokud budeme jen materialisticky přijímat ducha ve stravě, nenajdeme ho ani ve vnímání všeho kolem, ani v nás samotných.

Kometa Neowise nad Brnem. Foto: P. Gabzdyl

Kometa C/2021 A1 Leonard přichází...

A zatímco tato kometa roku 2020 pomalu mizí v dálavách kosmu, vynořuje se z nich Vánoční kometa Leonard. Za jistých okolností se může stát nejen kometou roku 2021, ale Vlasaticí v historii z nejvýznamnějších. Přístroje jí mnoho šancí nedávají, ale vše se teprve ukáže, jelikož komety jsou v mnoha ohledech nevyzpytatelné. Jejich dráhy se po objevu sice dají spočítat, mohou však doznat odchylek včetně předpovědi jasnosti a různě se projevit nejen během dlouhé dráhy, ale často až na poslední chvíli při bližším průletu kolem Slunce nebo Země. Souvislosti této komety zasluhují pozornost už od začátku.

Gregory Leonard ji objevil 3.1.2021 a přesně za rok 3.1.2022 dosáhne perihelu/přísluní - nejbližšího setkání se Sluncem. Už tato „náhoda“ mne hned při jejím objevu zarazila. Nejdříve bylo oznámeno, že zde již byla před cca 70 000 lety a má hyperbolickou dráhu, která ji vyvrhne z naší soustavy, ale nakonec to vypadá, že jde spíše o dráhu parabolickou. Tu mají komety, které si již vícekrát nevracejí. Pokud by se někdy přesto vrátila, tak až v době, kdy my ani Země nebudeme v současném fyzickém stavu. Dráha komety Leonard má vzhledem k ekliptice sklon 133 stupňů, což znamená, že má retrográdní trajektorii, tj. obíhá kolem Slunce v opačném směru než planety naší sluneční soustavy.

Svým způsobem Leonard opravdu navazuje na loňskou Neowise, poněvadž začíná silit v souhvězdí Velkého vozu, kde tato loňská kometa gradovala. Stejně jako ona se přemístí do Vlasů Bereniky, kde bude svědkem totálního zatmění Slunce, které se uskuteční 4. prosince 2021 na jižním pólu v Antarktidě. Potom se přesně na Mikuláše 6. prosince rozzáří v souhvězdí Pastýře vedle jeho největší hvězdy Arcturus.

Následně sebou ve velké rychlosti mrskne ze souhvězdí Hada do Hadonoše, v němž se 12. a 13. prosince nejvíce přiblíží Zemi - na vzdálenost cca 35 mil. km, což je na kometu poměrně blízko. Významné je, že současně s tímto přiblížením Zemi kometa 12. prosince překročí i nebeský rovník a přesune se z naší severní polokoule na polokouli jižní. V období vánočních svátků bude mít kometa zhruba stejnou vzdálenost od Země i Slunce. Bude napůl cesty mezi nimi. Po Novém roce dosáhne 3. ledna nejbližšího přiblížení ke Slunci (0,6 AU - 92 mil. km). Zde se při otočce jakoby zdrží 3 dny, než nabere směr odchodu. Už jen tyto údaje začínají vnímavému člověku tajit dech.

I samotná široká symbolika a význam čísla 12 nabízí množství náhledů. Poněvadž by bylo pohodlné tam napasovat všechny, nechť je raději každý uchopí po svém. K samotnému dvanáctému prosinci, který vnímám jako velmi významný den, bych se ale rád ještě vyjádřil později. Rovněž bych zmínil, že nejsem sice astrolog, ale z pozorování komet mám za to, že k nim nelze připojit astrologický výklad přesně ve smyslu jejich postavení vůči planetám. Vliv, dráhy, rytmus a povaha komet jsou zkrátka jiného charakteru. Co lze zohlednit, je snad jen konjunkce a nejlépe v kombinaci souběžného fyzického přiblížení k planetě. Zejména při těsných průletech, jako byla v roce 2013 Ison a 2014 Siding Spring u Marsu to platí obzvláště. Už vzhledem k charakteru a původu komet, bývá jejich vliv více spojen spíše se souhvězdími, kterými na své cestě prolétají.

Podívejme se tedy blíže na poslední stěžejní část pouti komety Leonard:

V listopadu 2021 začíná sílit ve snad nejznámějším souhvězdí naší oblohy Velkém vozu. To se rovněž nazývá Velká medvědice, kterou ve výkladech bájí a mytologií spatřovali jako bloudící v lese staré indiánské národy, stejně jako Řekové. Přemýšlel jsem, proč se tomu materialistická věda a historici podivují a vyvstala mně jasná souvislost. Indiáni byli svým způsobem poslední Atlanťané a řečtí bohové, jsou podle vědy duchovní přece skuteční bohové staré Atlantidy. V obou případech má medvědice zřejmě vztah k mateřství, abychom nezabili matku či mateřský princip, byť třeba již proměněný. Indiáni v počátcích nelovili jen tak, natož medvědici s mláďaty. V řecké mytologii sám Zeus zastaví kopí proti medvědici, aby ji její syn Arkád nevědomě neulovil, jelikož žárlivá bohyně Hera v ni proměnila arkadskou princeznu Kalistó, která před tím byla Arkádovou matkou.

Kometa dál sviští ve směru loňské Neowise a přesouvá se do Vlasů Bereniky. Tato egyptská královna obětovala své vlasy pro záchranu manžela Ptolemaia bohyni Venuši a jejímu chrámu. Podobně jako u Medvědice i zde se ukazuje vzájemný vztah dvojího ženského principu. Navíc se kometa za pár dnů přesune k velmi těsnému přiblížení k astronomické Venuši. Ve vztahu ke králi Ptolemaiovi lze vnímat důležitost, že geocentrická soustava jiného Ptolemaia je ve skutečnosti více pravdivá než Kopernikova. Podle ní je naše Venuše vlastně Merkur, jak Rudolf Steiner upozorňoval, když jsme sice prohodili Slunce se Zemí, ale nikoliv už Merkur s Venuší.

Pouť Vlasatice začne gradovat 3. prosince 2021. Ráno, přesně 30 dnů před nejbližším setkáním se Sluncem 3. ledna, se bude nacházet v těsné blízkosti známé hvězdokupy M3 v souhvězdí Honicích psů. To bývá znázorňováno jako dva psi, kteří honí oba medvědy kolem pólu. V našem případě naženou kometu zrovna na Mikuláše 6. prosince do souhvězdí Pastýře ke hvězdě Arcturus. Seskupení hvězd v Pastýři je v řecké i sumerské mytologii spjato se zemědělstvím a rovněž staří Čechové v tomto souhvězdí „viděli“ Přemysla Oráče. V základu jde a významnou postavou pastýře, jež přenesl tíhu své práce na voly a pluh, za což ho Zeus odměnil zařazením na oblohu. I dnes máme tendenci přenášet práci a budovat nové technologie, přičemž ale zapomínáme na duchovní spojení se Zemí i zvířecím světem.

Z Pastýře se bude kometa pohybovat mezi Souhvězdím Panny a Severní koruny do Hada a Hadonoše. Můžeme v nich sice na první pohled chtít vidět luciferské vlastnosti, ale jejich uchopení už nebude tak jednoduché. Snad nám bude brzy alespoň z části falešná moudrost odejmuta a ta správná brzy navrácena a díky kometě překonáme nejen luciferské, ale i ahrimanské pokušení. V řecké mytologii, je Had v rukou Hadonoše Aeskulapa, mistra lékařství. Tomu Had přinášel léčivé byliny, jimiž Hadonoš nejen uzdravoval nemocné, ale probouzel k životu i mrtvé… Tato symbolika rovněž může být pro naši dobu v mnohém příznačná. Kdy jindy než dnes potřebuje lidstvo uzdravit a najít vztah k „mrtvým“, kteří mají být rovněž vzkříšeni…

Jakmile se Vlasatice 12. prosince přehoupne ze srdce Hadonoše přes nebeský rovník, přesune se na jižní polokouli. U tohoto rovníku se ocitne v souhvězdí Štítu (Scutum). Štít je jediné souhvězdí na obloze, které je věnováno osobě moderních dějin. Je nazváno podle polského krále Jana Sobieského, který v bitvě u Vídně ochránil Evropu před vpádem Turků... V souhvězdí je i Kříž, který měl na štítě. Prolétá jím kometa, aby nás v této spojitosti se současnými událostmi před něčím varovala?

Povaha štítu může v různých aspektech doplňovat navazující pouť komety do souhvězdí Střelce. Ten sice patří mezi „netvory a zrůdy“, avšak k menšině kentaurů, kteří byli nakloněni lidem. Podle starých Řeků byl tento napůl člověk a napůl kůň chráněncem Múz. Na oblohu byl umístěn za své zásluhy o vynález lukostřelby.

Když se v posledních dnech roku kometa dostane do souhvězdí Mikroskopu, ztratí se v záři Slunce. Jakoby bylo opět mikroskopem symbolicky poukázáno, že zde již Vlasatici nespatříme ani dalekohledem, natož okem. Až se ze záře naší hvězdy kometa vynoří, bude viditelná při vzdalování od Země už jen z Jižní polokoule.

Každopádně mějme na paměti, že celá popsaná dráha je podmínečná, jelikož u komet opravdu přesně nevíme, jestli se při své cestě nerozpadnou. V případě, že by se tak stalo u této komety, mohlo by to poukazovat na velmi významný akt, který ovšem není vhodné předjímat.

Pokud kometa Leonard projde předpokládanou dráhou, je vhodné poukázat ještě na dva aspekty. 18. prosince se v Hadonoši nejen opticky, ale i fyzicky přiblíží astronomické planetě Venuši. Na první pohled to bude pouhých 5 stupňů, v absolutní vzdálenosti na cca 4,3 mil. km. Tato vzdálenost ve vesmíru není nikterak velká. Zejména, pokud si uvědomíme, že hlava komety může být větší než Slunce a jejich ocasy se mnohdy táhnou stovky milionů kilometrů, je v tomto případě jasné, že dojde ke značnému ovlivnění této planety. Z duchovní vědy od Rudolfa Steinera o fyzické Venuši víme, že je podle Ptolemaiovského systému duchovně Merkurem. Tímto se výklad ve spojitosti s kometou ještě zesložiťuje. V období, kdy se kometa bude přibližovat k astronomické Venuši, budou zhruba v jedné přímce i další planety naší sluneční soustavy...

Speciálně se ještě pozastavme u 3. a 6. prosince, kdy se kometa ocitne nejdříve u hvězdokupy M3 a potom u Arcturusu. Bude to totiž přesně 30 dnů před nejbližším setkáním se Sluncem a 30 dnů před svátkem Tří králů. Setkání komety a hvězdy Arcturus bude na Mikuláše opticky dělit jen 5°. Hvězda je pozorovatelná ze všech kontinentů kromě Antarktidy a právě před průletem Vlasatice kolem Arcturu nastane na Antarktidě totální zatmění Slunce... O této hvězdě se opakovaně zmiňoval „spící prorok“ Edgar Cayce. Přestože jeho vidění v transu není způsobem dnešní cesty vývoje člověka, Cayce výjimečným člověkem bez pochyby byl. A to jak pro svoje často správné předpovědi světových dějů, tak hlavně pro osobní pomoc tisícům lidí i obecně naučné zprávy. Hvězdu Arcturus považoval za hvězdnou bránu, která je vstupní branou do jiných částí vesmíru nebo do jiných oblastí vědomí. Dále se vyjádřil ve smyslu, že hvězda je určitým centrem, kolem kterého se otáčí sféra činnosti související s kosmickými silami a jeho „obyvatelé“ jsou nejvyspělejší v naší galaxii. Podle Cayceho je Arcturus hvězda Krista-dítěte, která vedla putující mágy do Betléma a je i sférou, s níž se podle něj spojil vzkříšený Kristus. A co by mohlo být v těchto souvislostech nanejvýš zajímavé? No přece oněch 30 dnů od 3. prosince u hvězdokupy M3 do 3. ledna, kdy byla kometa objevena, 3. ledna bude i nejblíže Slunci a 3. ledna zemřel Edgar Cayce…

I souvislost opakujících se trojek vše směřuje k tomu, že po nedávných kometách Ison a Neowise bude Leonard Vlasaticí ještě významnější. O důležitých třech kometách, kdy ta třetí bude nejsilněji kometou Kristovou, spojenou s obdobím jeho druhého příchodu, totiž „referovala i kreslila“ výše zmíněná moje známá. Rudolf Steiner sice hovoří o tom, že různá písma a kresby mohou být svod, na druhé straně však jinde jasně říká, že právě v našem období začne přibývat lidí s různými schopnostmi. Jde tedy opět o to, umět i zde rozlišovat povrchní od hodnotného. I samotná evangelia nejsou přece nic jiného než přímo přenesená sdělení z duchového světa. Způsobů přenesení je i za plného vědomí několik druhů. U nás byl například mistr automatické a diagnostické kresby Karel Kožíšek a dnes Dr. Jana Brzobohatá.

Podle matematických předpovědí vědců by kometa měla dosáhnout jen 4 magnitudy - hvězdné velikosti, jako jsou třeba hvězdy Velkého vozu, ale vlasatice jsou nevyzpytatelné… Tento článek sepisuji na konci listopadu, kdy je Leonard sice už nejjasnější kometou na nebi, ale zatím září „jen“ v 8. velikosti hvězd. Až později uvidíme, jak se kometa vyjevila fyzicky a ještě později v duchovním vlivu. Předvídat a popisovat komety je už vzhledem k jejich povaze a souvislostem totiž nanejvýše obtížné, a pokud je mně známo, tak i sám Rudolf Steiner popsal samostatně hlavně jen Haleyovu kometu. Moji motivaci sledování komet jsem již zmínil a to, co u nich popisuji, jsou jen některé souvislosti. V budoucnu přijdou samozřejmě další komety a hned v příštím roce vnímám zatím jako nejdůležitější kometu K2 Panstarrs, která by stejně jako nějaká doposud neobjevená vlasatice, mohla hrát rovněž důležitou roli. Nicméně netřeba je zatím nepředbíhat.

Uvidíme, jak to nyní s Leonardem dopadne a podle toho budu dál postupovat ve svém zkoumání. Ovšem ani fyzická jasnost nemusí být při poslání komet vždy rozhodující. Rovněž jsem dospěl k poznání, že vlastně mnohé komety nesou Kristův impuls, jen snad některá více v té či oné oblasti. Jestliže se ovšem podíváme na vývoj po roce 2012, který jsem „kometárně“ zaznamenal v článcích a krátkých videodokumentech Komety ve změnách světa, potom opravdu Ison a Neowise jsou Vlasatice nejhlavnější. Snad právě Leonard na ně naváže či nejlépe vše završí. V této souvislosti uvažuji, že podobně jako kometa, tak i člověk během růstu postupně přetváří nebo se zbavuje některých astrálních složek. To se odehrává v sedmiletích vývoje a až ve 21 letech nastává doba osamostatnění vlastního lidského Já, které je až od 21-22 let volně a intensivně činné. A nyní máme přece 21. století a v něm rok 21. Mohli bychom tedy očekávat velký impuls do Já celého lidstva, jehož je éterický Kristus nositelem a doufejme, že i Leonard poslem. Uprostřed své pouti se tato Vlasatice přehoupne do roku 22. A právě rok 2022 sám již déle považuji za jistý zlom pro další dekádu, než přijde pravé dvoutisícileté výročí Krista v roce 2033.

Rudolf Steiner zdůrazňuje, že všechno kometární nebo meteorické povahy se neustále snaží shromáždit kolem sebe všechny škodlivé astrální produkty i mylné, nízké a zlé myšlenky lidí a odstranit je z planetárního systému. Při sledování stavu Země a lidstva v současné době, nám bezpochyby vyvstane touha po očistě a uzdravení, v němž hrají tyto velké vesmírné léčitelky hlavní roli. Komety tak činí i vlastnostmi povahy jádra, jež jsou zcela odlišné od ocasu. Jádro, které přitahuje a shromažďuje onu škodlivou astralitu a nabývá hmotné podoby, pak tuto špatnou astrální látku odnáší z našeho planetárního systému. Tato látka je v průběhu transformována kometou a ta, která vytéká v ohonu, už má v důsledku toho jiné složení. Jádro komety je velké sice jen v řádu jednotek či desítek kilometrů, ale zářící hlava komety může být větší než Slunce a ocasy komet se mnohdy táhnou i stovky milionů kilometrů, takže o jejich vlivu v prostoru nemůže být pochyb.

Jestliže si uvědomíme, že komety obývají a ovlivňují tak vznešené bytosti jako moudří Cherubové a láskyplní Serafové řízeni boží vůlí, potom bychom měli při každé významnější kometě zpozornět. Jsou to totiž bytosti ještě vyšší než ty z planet a hvězd. Nepodílejí se sice přímo na naší evoluci, ale vnášejí do ní nové potřebné prvky dalšího vývoje. Z těchto oblastí za zvěrokruhem pochází i naše pravé Já. Všechny tyto aspekty a dokonce i samotný vzhled komety umožňuje, aby se ve fyzickém a éterickém těle vyvíjely specifické orgány, pomáhající rozvoji našich nových schopností.

Rudolf Steiner popsal, že od poloviny 20. století do začátku 3. tisíciletí, což je nyní, se odehrává nový obrat Abrahamova věku. „Jdeme cestou, která lidstvo znovu odvede od pouhé fyzické, rozumové kontemplace, od kombinování fyzicko-smyslových vlastností. Jdeme už po cestě, která umožňuje lidským bytostem vstoupit do podmínek přirozené jasnozřivosti, přirozené jasnovidné síly."

Toto vše má vztah ke kometám i kometě Leonard 2021. V jejím úkolu a poslání se ukazuje souvztažnost spojená s číslem 3 včetně jeho součtu. Tím je i den 12.12.2021. Nejen proto, že se Vlasatice přiblíží k Zemi a současně překročí nebeský - světový rovník, ale i pro samotný význam tohoto dne zde na Zemi. Již několik let ho vnímám jako den, s nímž je spojeno vánoční mystérium, které mně pomohla kometa doplnit. O těchto souvislostech spojených s ženským principem a dvěma jezulátky bych rád alespoň okrajově pohovořil na veřejné přednášce o této Vánoční kometě Leonard, která se uskuteční 4.12.2021 v Brně a zájemcům bude dostupná na videozáznamech na youtube. Scházet se a komunikovat ostatně považuji za velmi důležité. O to více, pokud si ve vztahu ke kometám připomeneme slova Rudolfa Steinera: „Mluvíme-li, tak mluvíme silou Marsu spojenou s kometami a meteory. To je lidská řeč…“

Na konci listopadu byla kometa poprvé zachycena na „přírodní“ fotografii v zemi Vikingů na norském ostrově Senja, když se objevila nad lesem pod polární září. Navíc i symbolicky na první adventní neděli. Na některých snímcích to vypadalo, jakoby kometa měla v jádru tvar srdce a zlatý ocas. Jak dlouho bude Vlasatice Leonard na své cestě zářit a zdali její srdce pukne, v tom tkví i tajemství nejen jejího osudu. Přitom, milí přátelé, pamatujme, že kometám můžeme jejich činnost ulehčit, dokonce jim i sami pomoci a že je zkrátka na nás, jak s jejich impulsy naložíme. Potom i ony s Kristem nám pomohou na cestě k nové Zemi.

Kometa Leonard nese nejen očistný charakter proměny, ale je to láskyplná kometa víry a naděje, která dokáže v člověku posílit schopnost vnímat a prožít druhý příchod Krista v éterném těle.

Vratislav Zouhar 30. 11. 2021


Tento článek bude případně aktualizován nebo bude mít samostatné pokračování... Další info. zde:

VIDEA - https://www.youtube.com/c/VratislavZouhar/videos

FACEBOOK - https://www.facebook.com/vratislav.zouhar/


AKTUALIZACE:

6.12.2021 - Kometa prolétá na Mikuláš kolem Arcturu. Foto: Guillaume Cannat - Francie, Yosuke Kimura - Japonsko.


Obsah této stránky je volně šiřitelný, pokud bude textově kompletní nebo bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno...