Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Sdělení - část 3. - duben 2013...

První část sdělení a obrázek ukazují začátek a celkový průběh proměny, kdežto ve druhé části se jedná o rozdělení po ní, o výsledek. Jak dlouhý bude časový úsek mezi nimi nelze přesně odhadnout. Abychom alespoň přibližně věděli jaký je tento "mezistav", požádal jsem paní Lenku o třetí sdělení v této otázce: Jaký je současná fáze a další průběh proměny? (8.4.2013)

Mí milí, změny ve Vás a kolem Vás již dávno nastaly a stále probíhají na mnoha úrovních. Kolo se točí a není cesty zpět. Je nutné odemknout zámek první a potom odstřihnout vše co ke květu a rozkvětu nepatří. Ke klíči se lze dostat skrze čistou lásku - Ježíše Krista - skrze jeho světlo, které uchytí klíč. Potom se bude moci kolo zastavit, aby klíč mohl v klidu zapadnout a otevřít to co skrývá. Bez čisté lásky skrze Ježíše Krista se ke klíči nelze dostat. Jiná cesta nevede. Proto jdi a naplň své srdce čistou láskou Kristovou.

 

Doplňující výklad: Jako bychom toto sdělení už znali? Ano, na první pohled se zdá, že toto bylo přece už jinde mnohokrát řečeno. Někdo může být zklamán těmito "možná známými poučkami", někdo potěšen potvrzením již dávných skutečností. Při bližším pohledu však zjistíme ještě více:

Toto sdělení ukazuje nejen na cíl a správnou cestu k němu, ale i na prostředky, jakými se na ní do "prozatimního" cíle dostat. My totiž povětšinou známe všelijaké návody jak být lepšími, zásady a moudra, jenž někdy i chápeme, ovšem většinou nejsme schopni je dlouhodobě praktikovat. A dokonce láska? Ta opravdová je třeba, aby se nestala jen pojmem... Nepochopíme ji tím, že si o ní přečteme sebelepší popis nebo tím, že o ní budeme mluvit, nýbrž tím, že se ji budeme učit žít. A zůstaneme-li vytrvalí, pak je naděje, že byť v rámci celku, kde si lidé pomáhají, každý sám učiní ty hlavní kroky. Abychom však došli ještě dále, je třeba něco navíc - to, co je právě ve sdělení řečeno. Být dobří nejen s láskou k sobě i našemu okolí, ale právě i k něčemu vyššímu co zatím nevidíme a co nás přesahuje. V nejdůležitější fázi to není nic a nikdo jiný než Ježíš Kristus. Můžeme samozřejmě žít a věřit v co chceme, ale jedině prostřednictvím něj lze v nynějším vývoji postoupit dál. Navíc se zde nepoukazuje jen "věřte", ale naplňte se jeho láskou. Jinak se totiž toto kolo Božích mlýnů a kolo karmy bude točit dál a to dokonce jiným způsobem než doposud. Kristus svým činem sňal hříchy lidstva nikoliv jednotlivce a nemůže trvat na věky, stále tvořit karmický osud, protože nyní přichází doba vývoje, kdy se lidé začnou určitým způsobem dělit - jak pro další inkarnace na Zemi, tak pro život po fyzické smrti. Vše bude čím dál více jinak než doposud. Je to opačná analogie, jako když lidé poprvé vstoupili do hmotnosti (přechod doby Lemurské v Atlantskou), kdy v této době nebyla lidská těla ještě zcela hmotná. Po tomto ještě duchovním období se ovšem naopak v době největšího temna materialismu musel Kristus zrodit i takto žít a konat ve fyzickém těle, aby v něj lidé uvěřili. Přinesl zásadní víru lásky a odpuštění překonávající osudovou karmickou zátěž. Aby se toto kolo zastavilo či proměnilo v tvořivý potenciál, toho dosáhneme právě s pomocí Kristovou. Kolo v obrázku symbolizuje i rozběhlý proces vzestupů a proměn o kterých je dnes na mnoha místech řeč. Toto třetí sdělení potvrzuje, že k pochopení co máme dělat dál nejdříve potřebujeme opravdovou víru či naplnění a žití tak - "jak by žila čistá láska", což bylo naznačeno již ve sdělení prvním...

Ti co již jeho víru s láskou mají a žijí, už tolik nepotřebují, ale někteří vlivem církví a jejich historických skutečností i některých činů v současnosti mají silný blok. Čin Kristův měl a má nejen náboženský význam, ale šlo i o podstatnou historickou a nadále vývojovou událost, jenž dává hluboký smysl. V blízké době bych rád v této souvislosti zveřejnil další informace o nichž zatím není příliš hovořeno...


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...