Google Translate


Přímo související články:

meditace návod
andělé - léčení s anděly
vývoj člověka a Země
odkazy

Nepřímo související články:

přednášky besedy videa
Indiáni
Meteorický roj Herkulidy© 1999 ET

Sdělení 2016 ke stavu proměny a transformace Země

Vznik automatického obrázku, jak ho popisuje sama paní Lenka: První se nakreslila modrá planeta Zem se silným okrajem. Uvnitř se nakreslila temná energie, která se rozšiřuje sekanými, zlými, útočnými paprsky různými směry, ne však do všech stran. Pak se nakreslila růžová energie lásky, která přicházela blíže k Zemi a začala se točit z oválu jako kytka. Dále se nakreslil fialový kříž, jenž zářil do okolí a ta záře šla potom k Zemi, kterou několikrát spirálovitě obkroužila. Potom přichází silná červená energie. Obeplula Zemi a stále se k ní přibližovala. Až vnikla dovnitř shora, zaútočila na zlo a vše ničila a transformovala. Po ukončení přišla na řadu nachystaná růžová energie. Vnikla dovnitř Země a naplňovala ji čistou láskou, mírem a pokojem. Nakonec se nakreslilo nové Slunce nebo nějaké nové světlo zlaté, které vyslalo paprsek do Země. Ten se v ní rozkroužil, spojil s modrou a vznikla zelená uzdravující barva. Následuje sdělení k obrázku, ve hlavním smyslu tazatelovy otázky ke stavu proměny Země: 

Milý náš, sám víš, že již dávno není nic jak bylo. A ani tento stav tak nezůstane. Vše se velice zrychlilo a posunuje se k nezvratné, těžké zničující, ale i očišťující a uzdravující proměně. Vaše planeta je a ještě i bude vystavena zlým silám a útokům na různých místech Vaší modré planety. Jejich chapadla jsou silná a dovedou mnoho zlého napáchat. Vaše Zem je ale pod stále silnější ochranou a silou čisté lásky, uvědomění a procitnutí, probuzení „zmrtvýchvstání“. Teď je to myšleno, že i živí vlastně nežijí a budou konečně k životu probuzeni. Ne, jen k „prožívání“, ale k opravdovému žití, tak, aby každý plnil poslání, které na Zemi konat má. Světlo Ježíše Krista zesiluje čím dál více a je obklopeno kolem celé Vaší planety. Toto světlo a síla Kristova a bezpodmínečná láska, přichází spolu ruku v ruce. A jak Ježíšovo světlo zesiluje a ochraňuje zvenčí, tak čistá láska uzdravuje a léčí uvnitř Země. Zlo bude poraženo. Bude ale napácháno ještě mnoho zla, protože to se snaží obyvatele zastrašit, vyvolat strach chaos a hrůzu. Chce zmást lidi, oklamat je a vést je k záhubě veškerého lidstva i planety Země. A vše co se Zemí souvisí, by takto k záhubě došlo. Za pomoci průvodců, kteří při planetě stojí a není jim jedno co se na Zemi děje, Vám bude pomoženo i zvenčí mnoha způsoby zlo zničit. Přichází energie, která obeplouvá Zemi. A stále se k vám přibližuje. Až přijde čas, pronikne až do planety Země a zlo bude provždy „v této podobě“ zničeno a transformováno. Vše co se zlem vzniklo nebo kdo s ním navázal blízký kontakt a slouží mu, bude také zničen. Bylo času dost si vybrat, jestli chce sloužit dobru či zlu. Každý den než ulehnete, učiňte zpytování, zda je vše jak má být. Pokud hned, co si uvědomíte, že jste krátce byli oklamáni, že si s vámi zlo zahrálo a chtělo vás stáhnout na svou stranu, začnete konat nápravy, tak ještě můžete být uzdraveni. Nenechte se však strhávat mylnými „rádoby vůdci“, jsou to jen klamy. Nepotřebujete jiného „člověka“ abyste byli v srdci, citem i duchem s Bohem, Ježíšem Kristem. To dokážete jen vy sami. V klidu a souzněním se sebou samým a pak silněji, když budete opravdu probuzeni v jednotě se vším. Než k tomu dospějete, snažte se myslet čistě, mluvit i konat čistě ve jménu Krista a nejvyššího dobra. Až se zničí za pomoci vyšších sil zlo, které se dostalo dovnitř Země, tak již čekající „Slunce“ zasáhne a svým světlem prozáří Zem a svou energií pročistí a pomůže uzdravit Vaši planetu. Časově nelze vše říct, jen to, že vše je dávno v pohybu a již se proměna koná. Zažije však ještě mnoho nečekaných zvratů, nic nebude ani tak, jak je nyní. Musí přijít „pád“, aby definitivně bylo lidstvo Vaše očištěno a hlavně odděleno od zla. Zrno od plev, temné od světlého. Pak nastane klid, kdy vše se zrodí v čistých energiích, to co zůstane, bude pročištěno a uzdraveno. Pak ucítíte opravdu „Ráj na Zemi. Je ještě mnoho těžké práce, než toto vše nastane, věř tomu, že změna je nutná a opravdu vede k lepšímu světu. Takto byste sami sebe dovedli ke zkáze a sami byste planetu Zemi nemohli zachránit. Proto pomoc přichází z mnoha směrů, stran a každá se snaží pomoci na jiné, určité úrovni. Vaše planeta je pro vesmír cenná a velmi důležitá a proto nemohou jen tak přihlížet ke zkáze, ale snaží se Vám pomoci, jak jen to jde. Mnoho lidí už smýšlí jinak, snaží se pracovat duchovně na tom, aby tělo i duch byli očištěny a to je dobře. Každý jedinec takto zesiluje svým čistým světlem, které vyzařuje ochranné pole celé Vaší planety. Nestrachuj se, i když se často bojíš tmy bez svitu hvězd, tak také víš, že ráno moudřejší večera. Že Slunce ráno zase vyjde a rozsvítí světlo všude kolem tebe. Nic netrvá věčně a ani tma nebude trvat déle, než je třeba. Víra a láska je nejlepším průvodcem, ta tě vyvede vždy ke světlu a toto vše, ať se šíří mezi Vámi. Požehnání ať cítíte každý den ve všem kolem sebe i v sobě. Jste tu, abyste byli svědky něčeho nového a krásného a zlo bude svrženo a to je přece pro vaše děti a vnuky a další generace to nejdůležitější. Buď se sebou a se vším v míru a lásce předávejte ji dál...

Doplnění: Není sděleno nic ke kometám ani k jiným „konkrétnostem“. Co řečeno bylo, bylo, (pro rozhodnutí nelze zasáhnout do naší svobodné vůle) a na ostatní máme přijít sami. Kdo čte zdejší „seriál“ déle, vidí jasně, že některé informace se logicky opakují či nějak prolínají, ale přicházejí i nové. Stačí sledovat klima naší Země obecně, nebo zdejší vesmírné počasí a vidíme, jestli kromě záležitostí politických a hospodářských, dochází i k těmto změnám. O současné kometě bylo sděleno, že rozpoutá destruktivně-léčivé, zemské procesy a tak se i děje. Jestli se tzv. „Nové Slunce“ jen promění ze současného, nebo je to třetí kometa, či jen světlo duchovní, to se teprve ukáže. Sice to vypadá, o které hlavní zlo se jedná, ale zla je dnes tolik, že nic nelze paušalizovat. Je třeba číst mezi řádky, když se například říká, že zlo bude provždy zničeno „v této podobě“. Ale co podoby další, vedlejší, které nejsou tak zjevné? Co zlo naše vlastní? Co ti co na ně poukazují, aby se stali "rádoby vůdci" zla jiného? atd. atd. Celkový proces bude ještě dlouhý...


Související články:

Ostatní články seriálu proměny a transformace naleznete číslované pod částí 1. Hlavní sdělení nebo v levém menu.

Obsah této stránky je jakkoliv šiřitelný, pokud bude na tuto původní stránku zřetelně odkázáno písmem či slovem...